Kontaktní informace
Základní škola a Mateřská škola
Klecany 375
250 67 Klecany

Ředitel školy:
Mgr. Vladimír Lacina
e-mail: lacina@zsms.klecany.cz
mob.: 773 482 483

tel., fax: 284 892 914
fax: 284 892 914
kancelář mob.: 773 482 484
e-mail: zsklecany@klecany.cz

Školní jídelna:
tel.: 284 892 915
email: jidelna@klecany.cz

Mateřská škola:
tel.: 284 890 631
e-mail: msklecany@klecany.cz

Školská rada:
email: skolskarada@klecany.cz

O SRPŠ

Vítáme Vás na části stránek školy věnovaných občanskému sdružení Spolek rodičů
a přátel školy ZŠ a MŠ Klecany.

Občanské sdružení vzniklo z iniciativy rodičů žáků školy a jejího vedení.

Činnost sdružení směřuje k naplňování následujících cílů:

-          z členských příspěvků podporovat některé akce školy či konkrétní třídy, tedy usilovat o zlepšení materiálních podmínek školy a podporovat  rozvoj mimoškolních aktivit

-          zajistit komunikační kanál rodičů nebo příznivců školy se školou, přes třídní důvěrníky a radu Spolku, řešit adresné podněty a doporučení pro rozvoj školy,

-          možnost získávat finančních prostředky z různých dotačních a sponzorských programů,

-          možnost podílet se na organizaci a realizaci některých školních akcí a pomáhat tím i propagaci školy na veřejnosti,

-          jako právnická osoba může Spolek účinněji vstupovat do jednání s různými institucemi za účelem podpory školy a to jak v součinnosti s ní, tak i samostatně.

 

V rámci třídních schůzek 17.4.2013 proběhla první valná hromada, byla schválena Správní rada Spolku (každou třídu zastupuje v radě jeden zvolený rodič), odhlasovány členské příspěvky a schválena navržená revizní komise. Správní rada, která se sešla, pak jednomyslně zvolila jako předsedu Spolku Luďka Václavíka a jako místopředsedkyni Janu Morenovou. Jako účetní byla navržena a schválena paní Monika Kašníková. Jak oba statutární zástupci, tak ostatní členové správní rady a revizní komise vykonávají činnost v rámci Spolku bez nároků na odměnu.

Pro rok 2. pololetí 2013 byly členské příspěvky schváleny ve výši 300,- Kč/1 dítě, 500,-Kč/2 děti, 650,-Kč/3 děti a více za školní pololetí. Rozdělení příspěvků je následující: 150,- Kč je určeno pro potřeby třídy, kterou dítě navštěvuje a zbytek příspěvků je určen pro použití školy (společných akcí a nákladů).

K 15.5.2013 měl Spolek zhruba 250 členů z řad rodičů žáků a další se hlásí. Sdružení přijímá i přihlášky těch, kteří nemají děti ve škole, ale na rozvoji školy jim záleží. Členem sdružení nebo jeho sponzory mohou být i právnické osoby. 

Pro účely fungování Spolku a platby výše uvedených členských příspěvků byl u FIO banky zřízen transparentní účet č. 2500408765/2010. Webové stránky účtu neleznete zde.

 


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus