Kontaktní informace
Základní škola a Mateřská škola
Klecany 375
250 67 Klecany

Ředitel školy:
Mgr. Vladimír Lacina
e-mail: lacina@zsms.klecany.cz
mob.: 773 482 483

tel., fax: 284 892 914
fax: 284 892 914
kancelář mob.: 773 482 484
e-mail: zsklecany@klecany.cz

Školní jídelna:
tel.: 284 892 915
email: jidelna@klecany.cz

Mateřská škola:
tel.: 284 890 631
e-mail: msklecany@klecany.cz

Školská rada:
email: skolskarada@klecany.cz

Akce školy

V této rubrice naleznete zprávičky z různých školních akcí, které pro děti připravují naši pedagogové.

Žáci se v rámci vyučování účastní různých kulturních akcí, navštěvují divadla, výstavy, účastní se mnoha soutěží a olympiád - výtvarných, pěveckých, biologických, chemických, matematických, v cizím jazyce a dalších. Několikrát v roce si žáci měří síly v mezitřídních sportovních kláních. Na besedách se děti setkávají se zajímavými osobnostmi. V projektovém vyučování si žáci ověřují své znalosti a dovednosti z různých předmětů.
A aby učení opravdu nebylo mučení, jezdí děti na výukové pořady i mimo školu, např. do Střediska ekologické výchovy Toulcův Dvůr nebo Sdružení Tereza.
Pro rodiče děti připravují besídky, divadelní představení či setkání rodičů při víkendových akcích. Oblíbené jsou výtvarné dílny, které pořádá školní družina.

Naši učitelé se snaží dětem připravovat pestré a zajímavé vyučování, jeho přípravě věnují spoustu času. Některé zajímavé akce naleznete zpracované a doplněné o fotografie i v rubrice Deníky tříd.

 

Soutěže a olympiády

... ve školním roce 2009/2010 

... ve školním roce 2008/2009

... ve školním roce 2007/2008

... ve školním roce 2006/2007

... v minulých letech

... a vyšlo v Klecanském zpravodaji

Archiv přehledu akcí>


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus