Aktuální informace

UPOZORNĚNÍ

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁ NOVÝ EMAIL: MS@ZSMSKLECANY.CZ

 A NOVÉ STRÁNKY: WWW.ZSMSKLECANY.CZ

---------------------------------------------- 

 

UPOZORNĚNÍ!!!

VYUŽÍVÁNÍ VCHODU DO ŠKOLKY OD SÍDLIŠTĚ V TERMÍNU PRVNÍ ETAPY STAVEBNÍCH PRACÍ

( OD 18.9.2017 DO 22.10.2017)

JE MOŽNÉ  POUZE PRO PĚŠÍ. LZE PROJÍT MEZI GARÁŽEMI  A POUŽÍT BRANKU, KTERÁ BUDE ODEMČENÁ.

VJEZD VOZIDLŮM MEZI GARÁŽEMI JE ZAKÁZÁN. PŘÍSTUP MAJÍ JEN DRŽITELÉ KARET VYDANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM (ZAMĚSTNANCI ŠKOLKY).

OD 23.10.2017 DO 26.11.2017 BUDE MOŽNÝ PŘÍSTUP DO ŠKOLKY POUZE ZADNÍM VCHODEM OD BOLESLAVKY! 

 
 OD 11. 9. 2017 BUDE ZAHÁJEN PROVOZ ČIPŮ
ČIPY BUDOU AKTIVNÍ OD 6.30 DO 8.00 HOD.
OD 12.00 DO 13.00 HOD
OD 14.30 DO 16.30 HOD. 
 !!29. 9. 2017 je mateřská škola uzavřena - ředitelské volno!!

 

Vítáme vás v novém školním roce :-)

Třídní schůzka se koná 6. 9. 2017 od 17.hodin na jednotlivých třídách.

Třídy Žabka,Liška a Kobylka začátek schůzky v 16.30 hodin.

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ  

Od pondělí 3. 7. 2017 bude provoz mš určen dětem, které jsou nahlášeny na prázdninovou docházku a mají uhrazené školné a stravné na červenec.

5. - 7. 7. 2017 JE ZAVŘENO.

Prázdninový provoz od 3. 7. bude probíhat ve třídách JEŽEK a KOBYLKA.

Provoz ve třídě Ježek bude od 6.30 do 16.30hodin, provoz ve třídě Kobylka bude od 7.30 do 15.30 hodin.

Třídu Ježek budou navštěvovat děti přihlášené na prázdninový provoz ze tříd Ježek, Liška a Ryba.

Třídu Kobylka budou navštěvovat děti přihlášené na prázdninový provoz ze tříd Kobylka, Myška, Beruška a Žabka.

Prosíme rodiče, aby 30. 6. odnesli dětem všechny věci ze šaten, včetně bačkor. Děti, které jsou přihlášeny na prázdninový provoz, si věci přinesou v PODEPSANÝCH IGELITOVÝCH TAŠKÁCH v pondělí 3. 7. do šaten tříd, kam budou zařazeny.

Školní rok 2017-2018 bude zahájen 4. 9. 2017. 

----------------------------------------- 

Z důvodu malého zájmu o provoz v pátek 7. 7. 2017 BUDE MŠ UZAVŘENA.

Provoz bude pouze od 3. 7. (pondělí) do  4. 7. 2017 (úterý). 

 

!!! Po dlouhé odmlce jedeme opět 29. 5. 2017 plavat. Nezapomeňte batůžky :-) !!!

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH JE URČEN PŘEDNOSTNĚ PRO DĚTI ZAMĚSTNANÝCH RODIČŮ.

MŠ BUDE OTEVŘENA OD 3.7.2017 DO 28.7.2017.

ŠKOLNÉ ZA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ BUDE UHRAZEN DOPŘEDU A NEBUDE SE VRACET U NEODŮVODNĚNÉ ABSENCE (POUZE U NEMOCÍ POTVRZENÝCH LÉKAŘEM).

ZÁJEMCI SE MOHOU HLÁSIT VE TŘÍDĚ U SVÝCH P. UČITELEK DO 31.5.2017.

NA POZDĚJŠÍ NAHLÁŠENÍ JIŽ NEBUDE BRÁN ZŘETEL!!!

Děti ze tříd Liška a Beruška budou v době konání školy v přírodě od 15. 5. – do 19. 5. 2017 na třídě LIŠKA.

Prosíme rodiče, aby si děti v pondělí 15. 5. přenesly všechny své věci do šatny Lišek.

UPOZORNĚNÍ!!!

RODIČE, KTEŘÍ BUDOU CHTÍT VYSTAVIT POTVRZENÍ O VÝŠI ZAPLACENÝCH POPLATKŮ ZA ŠKOLNÉ V KALENDÁŘNÍM ROCE 2016 PRO NÁROK NA SLEVU NA DANI SE ZAPÍŠÍ DO SEZNAMU U TŘÍDNÍCH UČITELEK DO 15.12.2016

POTVRZENÍ VÁM BUDOU VYSTAVENA PO 15.LEDNU 2017 A PŘEDÁNA TŘÍDNÍMI UČITELKAMI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

OD 23.12.2016  DO 2.1.2017 

NÁSTUP DO MŠ V ÚTERÝ 3.1.2017 

 

PROSÍME RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ, ZE TŘÍD RYBKA A LIŠKA, ABY ZRUŠILI TRVALÉ PŘÍKAZY K ÚHRADĚ ŠKOLNÉHO. PŘEDŠKOLÁCI ŠKOLNÉ NEPLATÍ.

------------------------------------------------

 OD 12. 9. 2016 BUDE ZAHÁJEN PROVOZ ČIPŮ

ČIPY BUDOU AKTIVNÍ OD 6.30 DO 8.00 HOD.

OD 12.00 DO 13.00 HOD

OD 14.30 DO 116.30 HOD.

 

 

 

 

 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY SE KONAJÍ VE ČTVRTEK 8.9.2016

V 17.00 HODIN NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH

 

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2016-2017 JE ZAHÁJEN VE ČTVRTEK 1. 9. 2016. 

 

 DÁVÁME NA VĚDOMÍ, ŽE NEFUNGUJE ŠKOLKOVSKÝ EMAIL MSKLECANY@KLECANY.CZ , OMLOUVÁME SE ZA VZNIKLOU SITUACI. EMAIL BUDE ZPROVOZNĚN BĚHEM PRVNÍHO TÝDNE NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU.

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

OD 1. 7. 2016 DO 31. 8. 2016 BUDOU PROBÍHAT V AREÁLU MŠ STAVEBNÍ PRÁCE.  PROSÍME RODIČE, ABY PO TUTO DOBU DÁVALI NA SVÉ DĚTI ZVÝŠENÝ POZOR PŘI PŘÍCHODU A ODCHODU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

V PÁTEK 1.7.2016 BUDE PROVOZ MŠ URČEN DĚTEM, KTERÉ JSOU NAHLÁŠENY NA PRÁZDNINOVOU DOCHÁZKU A MAJÍ UHRAZENÉ ŠKOLNÉ A STRAVNÉ NA ČERVENEC.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ OD 4.7. BUDE PROBÍHAT VE TŘÍDÁCH JEŽEK A KOBYLKA.

PROVOZ VE TŘÍDĚ JEŽEK BUDE OD 6.30 DO 16.30 HODIN, PROVOZ VE TŘÍDĚ KOBYLKA BUDE OD 7.30 DO 15.30 HODIN.

TŘÍDU JEŽEK BUDOU NAVŠTĚVOVAT DĚTI PŘIHLÁŠENÉ NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ZE TŘÍD KOBYLKA, JEŽEK, ŽABKA A RYBA.

TŘÍDU KOBYLKA BUDOU NAVŠTĚVOVAT DĚTI PŘIHLÁŠENÉ NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ZE TŘÍD LIŠKA, MYŠKA A BERUŠKA.

PROSÍME RODIČE, ABY SI 30.6. ODNESLI DĚTEM VŠECHNY VĚCI ZE ŠATEN, VČETNĚ BAČKOR. DĚTI, KTERÉ JSOU PŘIHLÁŠENY NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ SI VĚCI PŘINESOU V PODEPSANÝCH IGELITOVÝCH TAŠKÁCH BUĎ V PÁTEK 1.7. NEBO V PONDĚLÍ 4.7.2016 DO ŠATEN TŘÍD, KAM BUDOU ZAŘAZENY.

------------------------------------------------------------ 

!!! PRÁZDNINOVÝ PROVOZ !!!

Prázdninový provoz o letních prázdninách je určen přednostně pro děti zaměstnaných rodičů.

MŠ bude otevřena od 4. 7. 2016 do 29. 7. 2016. 

Školné za prázdninový provoz bude uhrazen dopředu a nebude se vracet u neodůvodněné absence (pouze u nemocí potvrzených lékařem).

Zájemci se mohou hlásit ve třídě u svých p.učitelek do 31. 5. 2016.

NA POZDĚJŠÍ NAHLÁŠENÍ JIŽ NEBUDE BRÁN ZŘETEL!!! 

-------------------------------------------------- 

ZÁPIS DO MŠ 

Zápis do MŠ se uskuteční 3. 5. 2016 v 17.00 hodin formou informativní schůzky s rodiči (bez účasti dětí) v prostorách mateřské školy. Podmínky zápisu splní ty děti, které mají k 2.5. 2016 trvalé bydliště v Klecanech a k 31.8. 2016 dosáhnou 3 let věku.

S sebou je nutné donést doklad o trvalém bydlišti dítěte - výpis z matriky nebo občanský průkaz a rodný list dítěte. 

Program schůzky:

-  kritéria pro přijetí do MŠ

-  adaptační režim nově nastoupených dětí

-  vyplnění přihlášek k přijetí dětí do MŠ

-  rozdání evidenčních listů

 

Směrnice stanovující kritéria a podmínky pro přijímání dětí do MŠ byla upravena a  schválena zastupitelstvem dne 7.3.2016. Tato směrnice nabývá účinnosti 10. 3. 2016.

--------------------------------------------------------- 

UPOZORNĚNÍ!!!

Rodiče, kteří budou chtít vystavit potvrzení o výši zaplacených poplatků za školné v kalendářním roce 2015 pro nárok na slevu na dani, se zapíší do seznamu u třídních učitelek do 14.12.2015.

Potvrzení budou vystavena po 15.1.2016 a předána třídním učitelkám. 

------------------------------------------------------------- 

Upozornění!!!

Tuto středu 11.11.2015 bude uzavřeno od 17.00 hod. parkoviště i příjezdová cesta do Mš u příjezdu od Boleslavky z důvodu konání Martinského lucerničkového průvodu.  

------------------------------------------------------------- 

Mateřská škole je o vánočních prázdninách uzavřena od 21.12. do 3.1.2016.

Nástup do Mš 4.1.2016. 

-------------------------------------------------------------  UPOZORNĚNÍ

TŘÍDNÍ SCHŮZKY V MŠ

TŘÍDA BERUŠKA V ÚTERÝ 8.9.2015 OD 17.00 HODIN 

OSTATNÍ TŘÍDY VE ČTVRTEK 10.9.2015 OD 17.00 HODIN 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ

 Mateřská škola bude o letních

prázdninách uzavřena 

od 27.7. do 31.8.2015.

Provoz do 24.7.2015 bude určen

přednostně pro děti zaměstnaných rodičů.

Zájemci se nahlásí p. učitelkám

do 29.5.2015

------------------------------------------------------------- 

 ZÁPIS DO MŠ

pro školní rok 2015/2016

Zápis do MŠ Klecany se uskuteční 20.5.2015 v 17.00 hodin formou informativní schůzky s rodiči (bez přítomnosti dětí) v prostorách mateřské školy.

Podmínky zápisu splní ty děti, které mají k 27.4.2015 trvalé bydliště v Klecanech a k 31.8. 2015 dosáhnou 3 let věku.

S sebou je nutné donést doklad o trvalém bydlišti (občanský průkaz nebo výpis z matriky) a rodný list dítěte.

Program schůzky:

-kritéria přijetí dětí do MŠ

-adaptační režim nově nastoupených dětí

-vyplnění přihlášek k přijetí dětí do MŠ

-rozdání Evidenčních listů 

 


 

UPOZORNĚNÍ!

OD PONDĚLÍ 10.11.2014 BUDE OPĚT V PROVOZU HLAVNÍ VCHOD DO MŠ I V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH

1. 10. 2014 BUDE ZAHÁJEN PROVOZ ČIPŮ

ČIPY BUDOU AKTIVNÍ OD 6.30 DO 8.00 HOD.

OD 12.00 DO 13.00 HOD

OD 14.30 DO 116.30 HOD.

ČIPY JE MOŽNÉ SI VYZVEDNOUT U SVÝCH P. UČITELEK. ZÁLOHA ZA ČIP JE 150 KČ.

UPOZORNĚNÍ!!!

Z DŮVODU STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OD 1.9.2014 VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘEDNÍM VCHODEM (OD SÍDLIŠTĚ) OTEVŘEN DO 8.00 HODIN. POTÉ SE ZAMKNE A JIŽ CELÝ DEN NEBUDE PŘÍSTUPNÝ. K VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ BUDE SLOUŽIT POUZE ZADNÍ VCHOD OD BOLESLAVKY.

UPOZORNĚNÍ!!!

PROSÍME RODIČE, ABY DĚTI Z BEZPEČNOSTNÍCH A HYGIENICKÝCH DŮVODŮ NEJEZDILY DO AREÁLU ŠKOLKY NA KOLECH, KOLOBĚŽKÁCH A ODSTRKOVADLECH A NENECHÁVALY JE ZDE ODLOŽENÉ.

JE MOŽNÉ JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ ODKLÁDAT DO STOJANŮ UMÍSTĚNÝCH U ZADNÍHO VCHODU DO MŠ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UPOZORNĚNÍ!!!

OD 1.1.2013 PODLE NOVELY 417/2011 ZÁKONA Č.561/2005 (ŠKOLSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ DOCHÁZÍ K TĚMTO ZMĚNÁM:

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE S ODKLADEM POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY HRADÍ ÚPLATU ZA ŠKOLNÉ,

ÚPLATA V POSLEDNÍM ROČNÍKU MŠ SE NEHRADÍ V PŘÍPADĚ, ŽE DÍTĚ S ODKLADEM POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY MÁ ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ NEBO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI PŘEDLOŽÍ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, ŽE DÍTĚTI NEBYLO V UPLYNULÝCH 12 MĚSÍCÍCH POSKYTNUTO BEZÚPLATNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. 

 

ÚHRADA ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

STRAVNÉ Č.UČTU: 107-3857600287/0100

VARIABILNÍ SYMBOL = RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE

KONSTANTNÍ SYMBOL = PRO MŠ 3111, ZÁLOHA 600KČ

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE NAPSAT JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE

ŠKOLNÉ Č.ÚČTU: 94-1047770277/0100

VARIABILNÍ SYMBOL = RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE

KONSTANTNÍ SYMBOL = PRO MŠ 3111,  500KČ

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE NAPSAT JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE

DODRŽUJTE SPRÁVNÁ ČÍSLA ÚČTŮ, VARIABILNÍ I KONSTANTÍ SYMBOLY, ČÁSTKY I ZÁPIS DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE. DĚKUJEME

 


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus