Archiv soutěží

Soutěž v anglickém jazyce 2009

V letošním roce se okresní kolo soutěže v anglickém jazyce uskutečnilo netradičně brzy již 10. února v gymnáziu v Čelákovicích. Školní kolo proto proběhlo 29. ledna, brzy po ukončení pololetní klasifikace. Přesto celkem 8 žáků našlo odvahu a této soutěže se zúčastnilo.

V kategorii IA pro žáky 6. a 7. tříd se na

1. místě umístila Markéta Knorová ze 7.A před
2. Lukášem Pospíšilem ze 6.A a
3. Denisou Venturovou ze 7.A.

V kategorii IIA pro žáky 8. a 9. třídy se na

1. místě umístil David Jeřábek z 8.A

V okresním kole štěstí více přálo Lukáši Pospíšilovi, který se umístil na výborném 2. místě, Markéta Knorová v konkurenci okresu Praha Východ získala krásné 5. místo.

Ráda bych ještě jednou poděkovala všem účastníkům školního kola a blahopřála úspěšným žákům z kola okresního.

Věra Štembergová

Olympiáda v českém jazyce 2008

Ve středu 19. března 2008 se vítězky školního kola Olympiády v českém jazyce ( dále jen OČJ)
Soňa Herdová a Tereza Skrbková z 9.A vydaly poměřit své „češtinské“ znalosti a dovednosti se svými vrstevníky a gymnazisty do Brandýsa nad Labem. V Gymnáziu J.S.Machara se totiž konalo okresní kolo OČJ. Hodinu se věnovaly jazykovým úkolům, hodinu vymýšlely slohovou práci na zadané téma. Jejich úsilí bylo korunováno skvělým výsledkem. Soňa Herdová obsadila 4. místo, a je tedy náhradnicí pro krajské kolo, Terezka Skrbková skončila jen o bod za ní, tedy na místě pátém. Je nutno zdůraznit, že před nimi se umístili  jen gymnazisté, a to s minimálním náskokem pouhého půl bodu. Ze žáků základních škol byla naše děvčata nejlepší, za což jim patří velký dík.

                                                                                                                 Dagmar Rauschová  

Karlovarský skřivánek 2008

V úterý 18.března 2008 se vydala Bára Pleskotová z 9.A do Karlových Varů na celostátní pěvecké klání. Ve svátečně vyzdobené aule ZŠ a ZUŠ ve Šmeralově ulici se sešlo 32 „skřivánků“ a každý musel porotě zazpívat jednu lidovou píseň a jednu dle vlastního výběru. Porota pak měla nelehký úkol – přidělit první tři místa a čestná uznání. Přestože Bára předvedla bezchybný výkon ( za pár dnů ho budete moci vidět i slyšet na našich webových stránkách), na žádnou cenu nedosáhla. Přestože se už  příští rok vzhledem k věku  nemůže této soutěže  zúčastnit, patří jí jedno skvělé prvenství. Nikdo ze ZŠ Klecany se  před ní do celostátního kola  Karlovarského skřivánka neprobojoval. A Báře se to povedlo dva roky po sobě. Za veškerou snahu i vzornou reprezentaci školy patří Báře Pleskotové velké poděkování.                                                         
                                                                                                                Dagmar Rauschová 

Chemická soutěž pro žáky 9.tříd ve školním roce 2007/08  

     Stejně jako v minulých dvou letech ani letos mladí přírodovědci z 9.ročníku naší školy nenechali bez odezvy výzvu Masarykovy střední školy chemické v Praze zúročit svůj zájem o taje látek a jejich přeměny a zúčastnili se chemických soutěžních her za laboratorními stoly. Masarykova střední škola chemická již řadu let takto pomáhá základním školám popularizovat obor, který bývá v nemilosti u mnohých žáků i rodičů. Během prvního kola, které probíhá na kmenové základní škole, mají dobrovolníci samostatně vyřešit úkoly zaslané hlavním organizátorem. Tři nejúspěšnější řešitelé mají právo stát se členy soutěžního družstva a v Praze se utkat s družstvy z dalších devíti základních škol.
     Soutěžnímu klání v Křemencově ulici jsme již třetí rok věrni. Předloni chlapecké trio dosáhlo třetího místa a loni byl dívčí trojlístek sedmý. Letos ve středu 5.prosince se před restaurací U Fleků zjevilo klecanské družstvo smíšené - Barbora Pleskotová, Václav Šik a Jiří Haken se svým větrníkem vybaveným důmyslnými lopatkami ze špejlí a starých mariášových karet. V prvním kole měli totiž žáci za úkol nejen odpovědět na zvídavé otázky a vyřešit křížovky či příklady, ale i doma vyrobit funkční větrník. Jirkův se nám zdál nejlepší. Druhé kolo chemické soutěže probíhalo jako vždy v krásné laboratoři Masarykovy chemické školy s příjemnými pedagogy a studenty. Nejkrásnějším zážitkem bylo odpolední vyhlášení vítězů, kdy zaznělo jméno naší školy a kdy byl našemu soutěžnímu družstvu předán diplom za 1.místo.

     

     „Aniž bychom si to uvědomili,“ vzpomíná Jirka Haken, „každý z nás měl v družstvu svou funkci a každý se zasloužil o vítězství. Po první dávce úkolů přišla dvacetiminutová přestávka. Z laboratoře jsme odcházeli s dobrým pocitem. Po zdařeném vyluštění křížovky jsme byli na prvním místě. Na druhou část jsme se opět přemístili do laboratoře. Na záda nám neustále dýchalo družstvo ze ZŠ Kamenice. Nakonec zaperlil Vašek, který poznal všechno chemické sklo a ještě jsme ho poslali do rozstřelu, aby rozhodl o vítězství. Po oznámení sečtených bodů jsme hlasitě projevili radost a odebrali se za panem učitelem. Naši výhru nám uvěřil až při předávání diplomů a cen. Šťastni jsme se vraceli domů.“ 

     Závěrem chci poděkovat žákům za vzornou a úspěšnou reprezentaci školy a přeji, aby chemie byla i nadále jejich milým společníkem při cestě za dalším poznáváním přírody.

                                                                                                                                                        Ivan Rychlý
Další informace o chemické soutěži jsou na webu MSŠCH.    

Pěvecká soutěž Nota D

Ve čtvrtek 10.května jsme se opět vydali zpívat. Tentokrát do Dvořákova gymnázia v Kralupech nad Vltavou, kde probíhal již 6.ročník jarního muzicírování s názvem Nota D. Soutěžní tým se skládal z „ostřílené zpěvačky“ Barbory Pleskotové z 8.A a z „nováčka“ Viery Chochrúnové ze 7.A. Obě zpěvačky byly natolik kvalitní, že se porota nemohla rozhodnout, a tak udělila dvě druhá místa, a to samozřejmě našim děvčatům.
Soutěžní tým jsme letos doplnili i o mladého muže, loňského absolventa ZŠ Jana Sekulu, který zpíval v kategorii studentů středních škol. I on si svým výkonem, stejně jako děvčata, vyzpíval druhé místo. Všem třem děkujeme a blahopřejeme.

Dagmar Rauschová
  

Karlovarský skřivánek - celostátní kolo 

V úterý 27.března se Barbora Pleskotová z 8.A zúčastnila celostátního kola soutěže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek. Soutěž proběhla v Karlových Varech a v kategorii B soutěžilo s Bárou 30 soutěžících. Porota udělovala první tři místa a několik čestných uznání. Báře se sice nepodařilo získat žádnou trofej, ale zdařilé foto se Zbyňkem Drdou, který přijel předávat ceny, je jistě cenný suvenýr.

  

Pro zajímavost - vedoucí místa obsadili stejní soutěžící jako v loňském roce, pouze v jiném pořadí, a mezi čestná uznání pronikl pouze jeden z nováčků letošní soutěže. Tak možná za rok!

Dagmar Rauschová

Matematický klokan

Již několik let se Základní škola Klecany účastní mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan. Žáci základních škol soutěží ve čtyřech kategoriích: Cvrček (2. a 3. ročník), Klokánek (4. a 5. ročník), Benjamin (6. a 7. ročník)  a Kadet (8. a 9. ročník). Letos byl stanoven termín konání na 15. března.
 V kategorii Cvrček soutěžilo 39 žáků, v kategorii Klokánek 45 žáků, v kategorii Benjamin 30 žáků a v kategorii Kadet 41 žáků.
A takto jsou obsazeny stupně vítězů jednotlivých kategorií:

CVRČEK 1. Křivánková Vendula
2. – 3. Rychlá Anna
2. – 3. Lácha Petr
3. A
3. A
3. A 
KLOKÁNEK1. Holoubková Marie
2. Grivalsky René
3. Holoubek Matěj 
5. A
4. A
4. A
BENJAMIN 1. Jeřábek David
2. Hyklová Lucie
3. Novotná Aneta
6. A
7. A
7. A 
KADET1. – 2.  Kopsová Karolína
1. – 2.  Bočan Michal
3. Harnach Viktor
8. A
9. A
9. A
 

Vítězům blahopřeji a všem ostatním děkuji za snahu o dosažení  co nejlepších výsledků. Zároveň se těšíme na setkání v dalším ročníku matematické soutěže.


Alena Bláhová
pořadatel soutěže

Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce
 !opět jsme přivezli dva diplomy!

Dne 22.2.2007 se tři žáci naší školy zúčastnili okresního kola soutěže v anglickém jazyce, které se tento rok konalo v Gymnáziu Čelákovice.
Neodradilo nás brzké vstávání na autobus, cestu nám nezkomplikovalo špatné počasí ani dopravní problémy. Spokojeně se nám vracelo i zpět domů, protože stejně jako v předcházejících dvou ročnících soutěže jsme kromě pěkných zážitků přivezli také dvě ocenění v podobě druhého a třetího místa.

3. místo v kategorii starších žáků (8. a 9.třída) získala při svém rozloučení se soutěží žákyně 9.A Martina Vovsová
Soně Herdové z 8.A, která obsadila 5. místo, chybělo jen trochu nezbytného štěstí
2. místo v kategorii mladších žáků získal Daniel Kuzma ze třídy 7.A

Velmi ráda bych ještě jednou poděkovala všem soutěžícím. Martině, která letos končí 9.třídu, přeji úspěchy v jejím dalším studiu i životě.

Soutěž ve školním roce 2006/2007 skončila, je nejlepší čas zapojit se do přípravy nové soutěže.

Na závěr trochu upravený citát A.J. Toynbeeho:

Účelem soutěže je učit se, ne vítězit.
Respektive učení je jediným vítězstvím,
které má smysl.

Věra Štembergová

 

Karlovarský skřivánek - krajské kolo

Dne 15.února 2007 se konalo v Domě dětí a mládeže Mělník krajské kolo soutěže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek. Nutno říci, že soutěžící jsou rozděleni do několika kategorií podle věku a podle toho, zda studují či nestudují sólový zpěv, že zpívají 2-3 písně podle kategorie a že porota nedělá celkové pořadí zpěváků, pouze uděluje postupová místa nebo čestná uznání s postupem i bez postupu.
V této soutěži jsme ve čtvrtek měli dvě želízka v ohni. Katka Vencláková z 9.A předvedla bezchybný výkon, její jemný a čistý hlas vyvolal značný potlesk, ale bohužel v silné konkurenci to  k postupu do celostátního kola nestačilo.

 

Bára Pleskotová z 8.A si svým úžasným „chraplákem“ vysloužila nejen potlesk, ale i ocenění poroty – čestné uznání s postupem do celostátního kola v Karlových Varech. Blahopřejeme a 27. března při klání v Karlových Varech budeme držet palce.
Oběma děvčatům  děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Dagmar Rauschová

 

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce ve školním roce 2006/07

Letošní školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce se v zásadě podobalo minulému roku. Na podzim obdrželi zájemci seznam konverzačních témat. Poslech s porozuměním proběhl v kolektivu třídy v rámci běžné výuky v týdnu od 22.1. do 26.1.2007, kdy starší soutěžící a jejich spolužáci vyslechli rozhlasové interview se dvěma mladými lidmi, kteří poprvé navštívili Velkou Británii a Austrálii.  Na základě toho měli žáci vybrat správné odpovědi v tištěném testu. Pro mladší žáky byla určena jiná a jednodušší nahrávka, a to rozhovor dvou mladých lidí, kteří si domlouvají schůzku.
Ve čtvrtek 25. ledna 2007 v době 6. a 7. vyučovací hodiny proběhla v učebně angličtiny hlavní část konverzační soutěže za přítomnosti poroty ve složení: Věra Štembergová, Aneta Sabina Šugarová, Milan Štemberg a Ivan Rychlý. Žáci přistupovali před porotu  podle vylosovaného pořadí. Nejprve se měli krátce představit.  Následoval monologický projev na jedno z vylosovaných témat, které se týkalo školy, rodiny, zájmů, cestování, města, kultury, nákupů a obchodů, jídla a restaurace, počasí, oblékání a módy, denního programu, svátků nebo zdraví a nemoci. Z těchto témat vycházela i závěrečná konverzační disciplína, v níž žáci museli pohotově reagovat  a bez přípravy řešit vylosovanou jazykovou situaci - popis cesty z Klecan do Prahy, přivítání hosta, rady zahraničnímu studentovi, nákup v obchodě, rozhovor o počasí, zdravotní problémy nebo objednání noclehu v hotelu. Stejně jako loni i letos jsme poděkovali vysokoškolskému studentovi panu Milanu Štembergovi, který opět skvělým způsobem vystupoval v roli konverzačního partnera a navíc plnil i funkci člena poroty.
 Výsledky školního kola přináší následující tabulka.

jménotřídakategoriepořadí
Kuzma Daniel7.AIA1.
Hyklová Lucie7.AIA2. – 3.
Jeřábek David6.AIA2. – 3.
Vovsová Jana6.AIA4.
Korunková Michaela6.AIA5.
Vovsová Martina9.AIIA1.
Herdová Soňa8.AIIA2.
Harnach Viktor9.AIIA3.
Levá Barbora9.AIIA4.
Trojanová Petra8.AIIA5.

Děkujeme všem deseti soutěžícím za účast ve školním kole.  Vážíme si toho, že věnovali domácí přípravě část svého volného času a oceňujeme jejich pohotovost a obratnost v jazykových situacích.
Do vyššího kola konverzační soutěže porota doporučila Daniela Kuzmu, Lucii Hyklovou a Davida Jeřábka z kategorie IA a Martinu Vovsovou a Soňu Herdovou z kategorie IIA. Podle pokynů organizátora okresního kola jsme však mohli přihlásit pouze tři účastníky - Daniela Kuzmu, Martinu Vovsovou a Soňu Herdovou. Přejeme jim mnoho úspěchů při jejich soutěžních vystoupeních 22. února na Gymnáziu J.A. Komenského v Čelákovicích, kam je doprovodí paní učitelka Věra Štembergová.

Ivan Rychlý

Školní kolo 43.ročníku Chemické olympiády kategorie D
ve školním roce 2006/07

Letošní školní kolo Chemické olympiády probíhalo od 1.11.06 do 5.1.07 a dokončili ho čtyři žáci. V  listopadu a prosinci plnili pět studijních úloh a prokázali tak své dovednosti ve vyhledávání informací v odborné literatuře a na internetu. Praktická laboratorní práce proběhla ve čtvrtek 30.11.2006 v době 6., 7. a 8. vyučovací hodiny v učebně chemie v pavilonu D. Předmětem zkoumání byl letos kyslík. V pátek 5.1.07 soutěžní klání uzavřel kontrolní test školního kola.  Soutěžící se umístili v následujícím pořadí: Kateřina Pechová (1.místo), Karolína Kopsová a Jiří Haken (2. – 3.místo) a Barbora Ouředníková (4.místo).
Přestože žákům nelze upřít notnou dávku snahy úlohy zvládnout, musím bohužel konstatovat, že jejich bodový zisk k postupu do vyššího kola nestačí. Oceňuji, že ukrojili ze svého volného času pořádný krajíc, děkuji všem za férovou hru a doufám, že jejich účast v soutěži byla předznamenáním neutuchajícího zájmu o přírodní vědy.

Ivan Rychlý

Až mi bude 25, tak budu …

Jak budu vypadat ve dvaceti pěti letech ? Čím se budu zabývat, co mne bude zajímat ?

Takovými to a podobnými otázkami se zabývali naši žáci při vyhlášení výtvarné mezitřídní soutěže 1. stupně. Téma soutěže znělo „Až mi bude 25, tak budu …“.

Zda si naše děti věděly se zadaným úkolem rady ? Přijďte se přesvědčit sami do pavilonu C naší základní školy. Najdete zde v prostorách chodeb vystaveny práce všech tříd a na čestném místě v přízemí uvidíte vítězné práce všech tří věkových kategorií.

I.kategorie 6 - 7 let :

sokolník Martin Bezanyi obsadil 1. místo
fotbalista Adam Kmenta si doběhl pro 2. místo
sestřička Tereza Zajícová si vysloužila 3. místo

II.kategorie 8 –9 let :

záchranářka Adéla Kubíčková si doletěla pro 1. místo
veterinářka Adéla Poživilová získala 2. místo
cvičitelka v cirkuse Pavla Seyfriedová se vybičovala na 3.místo

III.kategorie 10 –11 let :

pilot Martin Švec si vyletěl na 1. místo
advokátka Karolína Lukášová si obhájila 2. místo
punk rock. zpěvák Lukáš Beneš si vyzpíval 3. místo

Nechť se představy dětí vyplní a motivují je k ještě pilnější práci ve školních lavicích.

Kateřina Knorová

Starší soutěže

Biologická olympiáda 2005/06 pro žáky 6. a 7. ročníku

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce 2005/06

Karlovarský skřivánek 2005/06

Olympiáda v českém jazyce 2005/06

Biologická olympiáda 2005/06 pro žáky 8. a 9. ročníku

Anketa o nejzdařilejší návrh znaku a loga ZŠ a MŠ Klecany

Matematický klokan 2006

Dějepisná olympiáda 2005/06

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce 2005/06

Chemická soutěž pro žáky 9.ročníku v roce 2005/06


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus