Březen 2005

Co se šustlo v naší škole v únoru 2005


Den otevřených dveří

Dne 2.2.2005 se uskutečnil na prvním stupni ZŠ Klecany „Den otevřených dveří“, pořádaný pro rodiče budoucích žáčků první třídy – ale nejen pro ně….

Zájemci měli možnost nahlédnout v době od 10:00 do 11:40 přímo do výuky v  I. – V. ročníku a prohlédnout si prostory školy, jednotlivé třídy a dvě oddělení družiny v odpoledních hodinách od 14:00 do 16:00.

Zápis do první třídy

            Psal se 9.únor roku 2005. Byl to den významný pro všechny budoucí prvňáčky naší školy a samozřejmě i jejich rodiče a prarodiče a ostatní příbuzné. Na všechny „nové“ žáčky čekalo v pavilonu C velmi pěkné a příjemné prostředí. Přivítal jej Krteček a jeho nejbližší přátelé. O příjemnou atmosféru se zasloužili všichni vyučující z prvního stupně se svými třídními kolektivy. Jako každý rok tak i při letošním zápisu vypomáhali dětem projít celu řadu přichystaných úkolů žáci z druhého stupně z osmých a devátých tříd. A že těch úkolů nebylo málo: namalovat obrázek a popsat ho, určit dané barvy, poznat základní geometrické tvary, číslice, skládat puzzle, kostky, tvořit různé stavby ze stavebnice LEGO, hrát DOMINO s čísly a obrázky, doplňovat logické úkoly, skákat „Panáka“, trefovat se do otevřené tlamičky Krtečka, zazpívat písničku, rozpoznat rytmus a další a další úkoly. Děti všechna zadání plnily se zaujetím. A byly skutečně šikovné. Našly v některých činnostech zalíbení a společně s rodiči zkoušely další dovednosti. Na konci cesty za splněním všech úkolů získal každý budoucí prvňáček upomínkový list a malé dárečky.

            Všem vyučujícím prvního stupně patří zasloužený dík.

Poděkování

            Učitelé I.stupně ZŠ Klecany děkují panu Dušanovi Šebkovi za zhotovení krásných plakátů a upomínkových listů k zápisu do 1. třídy.

Co podnikali osmáci

            Onoho stejného významného dne pro každého budoucího klecanského prvňáčka podnikla třída 8.B se svou třídní učitelkou a pí.uč.Merklovou návštěvu kina OSKAR IMAX s promítáním krásného dokumentárního přírodovědného 3D filmu Do hlubin. Zážitky byly pro všechny veliké. Výlet do kina byl spojen s návštěvou a prohlídkou Olšanských hřbitovů a hledáním místa klidu a odpočinku některých významných osobností z českých dějin. Na počest K.J.Erbena zarecitovala Anička Semíková celou báseň Polednice.

            V pátek 11.2.2005 se 8.A a 8.B s třídními učitelkami vydaly do Prahy na úřad práce. Ne snad že by někdo vehementně potřeboval pomoc ze strany úřadu pro momentální získání zaměstnání. To by bylo trochu předběžné. Kdepak! Návštěva byla podniknuta za účelem besedy o výběru budoucího povolání a získání přehledu o nabídce zaměstnání. Kdo ví, kde všude jednou naše „budoucí bývalé“ žáky uvidíme, a co o nich ještě uslyšíme.

 Za informace o dění na prvním stupni děkuji pí.uč.A.Vuletrinové

                                                                                                       Alena Dočkalová

 


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus