Březen 2006

Co se šustlo v naší škole v lednu a únoru 2006


Třetí svoz sběru ve školním roce 2005/2006

Po dvou měsících sbírání plastových víček, papíru a plechovek od nápojů se opět uskutečnil na začátku února svoz sběru Středočeských sběrných surovin. Celkové množství nasbíraného papíru za toto období činilo 5298,05 kg, víček 196,8 kg a plechovek 2,46 kg. Nejvíce papíru nasbírali žáci z první třídy a děti z mateřské školy (dohromady přibližně 2 tuny). Po všech třech svozech od začátku školního roku se žákům z prvního a druhého stupně i dětem z MŠ podařilo odevzdat  celkem 12 tun papíru, přibližně 800 kg víček a 17 kg plechových obalů. Přehled o umístění jednotlivých tříd ve školní sběrové soutěží za měsíc únor dokládá následující tabulka.

 

Dějepisná olympiáda

Ve čtvrtek 26.ledna se vypravila tříčlenná skupina ve složení sourozenců Pechových a paní učitelky Evy Staňkové na návštěvu Gymnázia v Říčanech. Jejich mise měla své poslání - zúčastnit se dějepisné soutěže a reprezentovat v ní naši základní školu. Kateřina Pechová (8.A) a Michael Pech (9.B) se umístili nejlépe ze všech ostatních žáků ve školním kole dějepisné olympiády, která probíhala na druhém stupni během prosince, a proto byli vybráni jako zástupci naší školy do okresního kola. Své znalosti z historie velmi dobře zúročili, neboť se oba umístili v první polovině z celkového počtu 26 soutěžících. Michael se podělil o osmé a deváté místo se studentkou říčanského gymnázia a Kateřina o jedenácté až čtrnácté místo spolu s dalšími soutěžícími ze základních škol z okresu Praha – východ. Za výbornou reprezentaci a velmi dobré umístění jim oběma gratulujeme.

Sbírka dětem

Děvčata z 6.A často přemýšlejí o lidech, kteří potřebují pomoc od druhých osob, neboť jim osud připravil v životě všelijaké těžko překonatelné překážky. Po vánočních prázdninách přišla Aneta Novotná do školy s nápadem uspořádat sbírku dětem. Spolu s paní učitelkou Staňkovou se šesťáci dohodli, že vybrané peníze věnují Nadaci Terezy Maxové. Během deseti dnů se jim podařilo od spolužáků z prvního i druhého stupně, pedagogů a zaměstnanců školy vybrat celkem 2000 korun. Tato částka byla zaslána na účet uvedené nadace. Všem dárcům za jakýkoliv příspěvek děkujeme.

V mechu a kapradí

V  pohádkovou krajinu se proměnil v odpoledních hodinách 8.února pavilon C. U vstupních dveří každého návštěvníka přivítali Křemílek a Vochomůrka se svými velkými nosy. Do chaloupky pod pařezem se totiž přišli zapsat budoucí prvňáčci klecanské základní školy. Aby prokázali, co všechno umí, vyzkoušeli si několik činností. Museli například odpovědět na důležité otázky, které dostali od paní učitelky, správně poskládat obrázky podle pokynů napravo, nalevo, nahoru, dolů nebo doprostřed, najít poslepu předmět mezi dalšími věcmi a poznat ho, přiřadit objekty na obrázku podle počtu ke správné číslici nebo nakreslit dráhu skoku hopsajících zvířátek. Některým zbyl dokonce i čas a energie na hraní a kreslení. Za svou odvahu a projevené schopnosti si každý předškolák odnesl malý dárek. Poděkování patří všem paním učitelkám z prvního stupně (Rychlé, Knorové, Vulterinové, Šugarove a Šiklové) a paní zástupkyni Kulštrunkové za přípravu a organizaci zápisu do první třídy. Velké poděkování přísluší také žákům devátých tříd, kteří byli dětem skvělými průvodci v pohádkovém světě Křemílka a Vochomůrky (Barboře Krátké, Lucii Císařové, Petru Šoukalovi, Barboře Peškové, Radce Hladíkové, Lucii Majerové a Kristýně Petrákové). Na naše nové prvňáčky se v září moc těšíme.

Cesta k vodě

Na konci prvního pololetí se šestá třída vydala na ekologickou farmu do Toulcova dvora. Zúčastnili se zde programu „Cesta k vodě“, který byl zaměřen na výskyt vody v přírodě. Žáci si uvědomili a ujasnili spousty poznatků, které již o vodě věděli prostřednictvím praktických činností s vodou. Velmi zábavnou formou pokusů testovali minerálky podle chuti a vybírali tu nejlepší, zkusili si vyrobit pitnou vodu z vody mořské, prakticky si předvedli koloběh vody v přírodě při práci ve zkumavkách a dokonce zvládli i filtraci a destilaci. Po vydařených pokusech se také prošli po areálu farmy a navštívili zdejší domácí zvířata. Program byl velmi poutavý a dětem se moc líbil.

Alena Dočkalová

Za poskytnuté informace děkuji paní učitelce Evě Staňkové a Dagmar Rauschové


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus