Březen 2007

Co se šustlo v naší škole v lednu a únoru 2007 

V únoru se stalo na naší základní škole hned několik důležitých událostí. Největším úspěchem bylo velmi dobré umístění Báry Pleskotové z 8.A v pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek a její postup do národního kola. Na začátku měsíce proběhl pohádkový zápis dětí do první třídy a v tělocvičně odstartoval turnaj v kopané mezi třídami na druhém stupni.

Podrobnosti a další informace o akcích našich žáků se dočtete v následujících příspěvcích.

PŘEDŠKOLÁCI V NAŠÍ ŠKOLE 17.1.2007

Ještě než začal čas zápisu předškoláků do první třídy, byli se žáci z MŠ Klecany a MŠ Máslovice podívat ve škole v Klecanech. Navštívili nynější první třídu paní učitelky Šiklové a druhou třídu paní učitelky Rychlé. Pracovali současně se školáky a na závěr dostali velkou jedničku. Pak šli společně s prvňáčky do tělocvičny.
V tělocvičně pro ně žáci deváté třídy připravili opičí dráhy, strefování plechovek, házení míčem do barevných kruhů a hrátky na žíněnkách. Na závěr osm skupinek malovalo pohádky.
„Malí“ odcházeli spokojeně. „Velkým“ děkujeme za ochotu věnovat se možná budoucím spolužákům.
Alena Bláhová

ŠKOLNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/07

Letošní školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce se v zásadě podobalo minulému roku. Na podzim obdrželi zájemci seznam konverzačních témat. Poslech s porozuměním proběhl v kolektivu třídy v rámci běžné výuky v týdnu od 22.1. do 26.1.2007, kdy starší soutěžící a jejich spolužáci vyslechli rozhlasové interview se dvěma mladými lidmi, kteří poprvé navštívili Velkou Británii a Austrálii. Na základě toho měli žáci vybrat správné odpovědi v tištěném testu. Pro mladší žáky byla určena jiná a jednodušší nahrávka, a to rozhovor dvou mladých lidí, kteří si domlouvají schůzku.

Ve čtvrtek 25. ledna 2007 v době 6. a 7. vyučovací hodiny proběhla v učebně angličtiny hlavní část konverzační soutěže za přítomnosti poroty ve složení: Věra Štembergová, Aneta Sabina Šugarová, Milan Štemberg a Ivan Rychlý. Žáci přistupovali před porotu podle vylosovaného pořadí. Nejprve se měli krátce představit. Následoval monologický projev na vylosované téma. Z těchto témat vycházela i závěrečná konverzační disciplína, v níž žáci museli pohotově reagovat a bez přípravy řešit vylosovanou jazykovou situaci - popis cesty z Klecan do Prahy, přivítání hosta, rady zahraničnímu studentovi, nákup v obchodě, rozhovor o počasí, zdravotní problémy nebo objednání noclehu v hotelu. Stejně jako loni i letos jsme poděkovali vysokoškolskému studentovi panu Milanu Štembergovi, který opět skvělým způsobem vystupoval v roli konverzačního partnera a navíc plnil i funkci člena poroty. Výsledky školního kola přináší následující tabulka.

jménotřídakat.pořadí
Kuzma Daniel
7.A
IA
1.
Hyklová Lucie7.AIA
2-3
Jeřábek David6.A IA
2-3
Vovsová Jana6.AIA
4
Korunková Michaela6.AIA5
Vovsová Martina9.AIIA1
Herdová Soňa8.AIIA2
Harnach Viktor9.AIIA3
Levá Barbora9.AIIA4
Trojanová Petra8.AIIA5Děkujeme všem deseti soutěžícím za účast ve školním kole. Vážíme si toho, že věnovali domácí přípravě část svého volného času, a oceňujeme jejich pohotovost a obratnost v jazykových situacích.
Do vyššího kola konverzační soutěže porota doporučila Daniela Kuzmu, Lucii Hyklovou a Davida Jeřábka z kategorie IA, Martinu Vovsovou a Soňu Herdovou z kategorie IIA. Podle pokynů organizátora okresního kola jsme však mohli přihlásit pouze tři účastníky - Daniela Kuzmu, Martinu Vovsovou a Soňu Herdovou. Přejeme jim mnoho úspěchů při jejich soutěžních vystoupeních 22. února na Gymnáziu J.A. Komenského v Čelákovicích, kam je doprovodí paní učitelka Věra Štembergová.

 

Ivan Rychlý

Karlovarský Skřivánek

Dne 15.února 2007 se konalo v Domě dětí a mládeže Mělník krajské kolo soutěže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek. Nutno říci, že soutěžící jsou rozděleni do několika kategorií podle věku a podle toho, zda studují či nestudují sólový zpěv, že zpívají 2-3 písně podle kategorie a že porota nedělá celkové pořadí zpěváků, pouze uděluje postupová místa nebo čestná uznání s postupem i bez postupu.

V této soutěži jsme ve čtvrtek měli dvě želízka v ohni. Katka Vencláková z 9.A předvedla bezchybný výkon, její jemný a čistý hlas vyvolal značný potlesk, ale bohužel v silné konkurenci to k postupu do celostátního kola nestačilo.

Bára Pleskotová z 8.A si svým úžasným „chraplákem“ vysloužila nejen potlesk, ale i ocenění poroty – čestné uznání s postupem do celostátního kola v Karlových Varech. Blahopřejeme a 27. března při klání
v Karlových Varech budeme držet palce. Oběma děvčatům děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Dagmar Rauschová

LEDNOVÉ AKCE ČTVRTÉ A PÁTÉ TŘÍDY

Dne 31.1. oslavily třídy IV.A a V.A konec prvního pololetí návštěvou filmového představení „Noc v muzeu“. Film se všem žákům i oběma paním učitelkám líbil. Všichni se u něj výborně bavili. Pro toho, kdo se chce zasmát, tuto komedii vřele doporučujeme.

12.2. vyjeli čtvrťáci a páťáci do Prahy na prohlídku Národního divadla. Při návštěvě této krásné budovy viděly děti nejen šatny, hlediště a jeviště. Vstoupily také do prostor, kde jsou umístěny základní kameny, které byly na stavbu divadla dovezeny z různých koutů naší republiky. Měly možnost také shlédnout začátek zkoušky jedné divadelní hry. Dojem a zážitky byly tak silné, že se děti spolu s paními učitelkami domluvily na návštěvě některého z divadelních představení, které bude mít Národní divadlo v repertoáru v příštím školním roce.

Alena Vulterinová a Aneta S. Šugarová

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

Od úterý 20. 2. 2007 začal v tělocvičně základní školy turnaj v malé kopané, který se bude konat každé následující úterý vždy po vyučování ve 14 hodin. Mužstva jsou zastoupena žáky z šestého, sedmého, osmého a devátého ročníku a ze speciální třídy.

Pravidla pro účast: člen družstva musí být žákem ZŠ a MŠ Klecany, družstvo tvoří žáci stejného ročníku (lze vytvořit i smíšené družstvo) V čem budeme hrát? Tričko, kraťasy či tepláky a speciální obuv do haly.

Kdo turnaj zahájil?
20. 2. devátá třída proti šesté a sedmá proti osmé.
Výsledky prvních dvou utkání jsou:
9.A x 6.A 13 : 2
8.A x 9.A 8 : 6
Další utkání se budou hrát po jarních prázdninách 6.3. Aktuální výsledky můžete sledovat na webových stránkách školy.

David Janovský (žák 9.A)

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Dne 8.února proběhl na naší škole zápis do první třídy pro školní rok 2007/2008. Zápis se odehrával ve stylu putování „Z pohádky do pohádky“. Při vstupu se k dětem přidaly pohádkové bytosti (královna, princezna, kocour v botách, hloupý Honza a další), které je doprovázely po celu dobu zápisu.
Touto pohádkovou cestou prošlo 38 dětí. U 9 z nich rodiče požádali o odklad školní docházky. Při náhradním termínu dne 15.2. přišli rodiče s dalšími třemi dětmi. Dva z nich také požádali o odklad. Do první třídy v příštím školním roce nastoupí 30 žáčků a paní ředitelka se vzhledem k vysokému počtu dětí rozhodla otevřít dvě první třídy.

Jiří Hadrava

AFRICKÁ SAVANA

Ve středu 14.února se vydali šesťáci a osmáci na putování africkou savanou do ZOO Praha. Z prostředků SRPŠ byla zakoupena permanentka, kterou mohou všechny třídy naší základní školy využít během února a března k návštěvě některého z nabízených výukových programů v ZOO. Šestá a osmá třída absolvovala program Africká savana. Žáci s třídními učitelkami prošli v doprovodu průvodkyně ty části ZOO, kde žijí živočichové z Afriky. Během tohoto putování se dozvěděli mnoho zajímavých informací, plnili úkoly z pracovních listů a hádali odpovědi na různé otázky. Na závěr se šli podívat do výběhu žiraf, kde strávili nejvíce času. Velké pozitivum bylo nádherné slunečné počasí v tuto zimní dobu. Program byl velmi zajímavý, dobře připravený a přínosný.

Další informace a fotografie k uvedeným akcím školy najdete na našich webových stránkách www.zsmsklecany.cz
Alena Dočkalová

 

POZVÁNKA PRO RODIČE S DĚTMI

Pozvánka na den otevřených dveří v MŠ Klecany pro nové zájemce se uskuteční 21. a 22. března od 15.00 hodin.

Přijďte se podívat do naší MŠ, seznámit se s kolektivem učitelek a pohrát si s ostatními dětmi.


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus