Červen 2005

Co se šustlo v naší škole v dubnu a květnu 2005

Vzhůru ke hvězdám

Během měsíce dubna a května navštívili žáci čtvrtých až devátých tříd Štefánikovu hvězdárnu v Praze na Petříně.

8.4.2005 zahájili putování Vesmírem čtvrťáci a páťáci. Počasí jim příliš nepřálo. Jelikož pršelo, nemohli pozorovat hvězdářským dalekohledem Slunce a zaměřili se tak na pozorování pozemských objektů. Na chodbě si navíc prohlédli výstavu o planetách a vesmírných objektech a historii letů do Vesmíru.

21.4.2005 absolvovali šesťáci a sedmáci „Lety ke hvězdám“. Zhlédli velmi pěkný audiovizuální pořad, který následovala beseda s hvězdářem. Oživením bylo pozorování skvrn na Slunci hvězdářským dalekohledem.

10.5.2005 poznávali osmáci a deváťáci „Vesmír blízký a vzdálený“ a po pořadu navštívili také velmi zajímavou výstavu vltavínů a dozvěděli se o nich mnoho nových informací.

Čarodějnický rej

Bylo to jen pár dnů před oficiálním sletem všech čarodějnic z blízkého okolí…Dne 29. dubna roku 2005 se slétli do naší základní školy malí čarodějové, čarodějnice a kouzelníci. Již od rána se to před pavilonem C hemžilo ošklivými babicemi s rozcuchanými vlasy, bradavicemi na nose, kočkou na hřbetě a kouzelníky s čarovnými hůlkami.

Okolo půl deváté ráno vyšel průvod strašidelných stvoření do ulic a uliček Klecan. Při procházení městem provolávaly jednotlivé třídy prvního stupně své kouzelnické pokřiky a zaříkadla. Cesta všech čarodějů skončila na náměstí v Klecanech, kde všichni vytvořili velký kruh. Každá třída předvedla svůj ďábelský tanec s pokřikem, kterým vylákala ven i zaměstnance cestovní kanceláře. Poté se průvod odebral zpět do školy. Cestou ještě navštívil malé kamarády v mateřské školce. Je třeba zdůraznit, že někteří malí hříšníci se raději před skupinou čarodějů a čarodějnic dobře ukrývali. Ale jiní se klidně nechali i povozit na koštěti.

Svůj slet malí čarodějové zakončili v tělocvičně velkým rejem, na kterém proběhlo také vyhlášení „nejstrašnějších čarodějnic“. A kolem času poledního začali čarodějové a čarodějnice z nší školy odlétat zpět ke svým maminkám a tatínkům…

Poděkování

Vyučující prvního stupně velmi děkují všem rodičům a známým, kteři se zapojili do příprav masek pro tento čarodějnický rej.

Poděkování rodině Srbových za věnování spousty materiálu na hodiny výtvarné výchovy a pracovních činností pro první stupeň.

Divadelní představení

Desátého května absolvovaly děti z první až čtvrté třídy divadelní představení „Malování do tmy“ v Paláci METRO. Poprvé tak navštívili představení „černého divadla“ a bylo vidět, že někteří žáci jej přijali s rozpaky. Ale bylo to pro všechny velmi zajímavé.

Do přírody na Šumavu

Od neděle do neděle ve dnech 8. až 15. května zaměnili páťáci a osmáci se svými vyučujícími pí.uč. Staňkovou a Dočkalovou školní lavice za školu v přírodě. Celý týden bydleli, výborně se stravovali, učili se, sportovali, hráli si a vyráželi na procházky do přírody v Nových Hutích na Šumavě. Zažili mnoho legrace a zábavy, proměnlivého počasí, kdy paprsky sluníčka střídaly sněhové vánice, a dozvěděli se mnoho dalších zajímavostí o Národním parku Šumava. Na procházkách přírodou nachodili téměř padesát kilometrů. Navzájem si zasoutěžili i při společných hrách. Domů si všichni odvezli nejen hodně nových a krásných zážitků, nachozené kilometry v nohách, odměny a diplomy za své výkony, ale také především nové kamarády. Ještě před odjezdem se mnozí těšili,že si to příští rok zase zopakují.

Za informace o akcích prvního stupně a návštěvě hvězdárny děkují pí.uč. Vulterinové a Bláhové

                                                                                                                                       Alena Dočkalová


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus