Červen 2006

Co se šustlo v naší škole v dubnu a květnu 2006

Čtvrtý svoz sběru 

Biologická olympiáda

Ve čtvrtek 20.dubna proběhlo školní kolo 40.ročníku Biologické olympiády pro žáky 6. a 7.tříd. Přírodopisného klání se zúčastnilo pět soutěžících – Tereza Skrbková ze 7.A, Jiří Filinger, Helena Davidová, Aneta Novotná a Marie Tománková z 6.A. Pro všechny byla soutěž premiérou. Během tří vyučovacích hodin absolvovali test z teoretických znalostí, test z poznávání organismů a dva laboratorní úkoly – jeden zaměřený na plankton, druhý na lišejníky. Nejlépe si vedla Tereza Skrbková, avšak vzhledem k tomu, že z celkového počtu bodů, které bylo možno získat, dosáhla jen poloviny, nebyla jí účast ve vyšším kole soutěže doporučena. Všem soutěžícím děkuji za čas, který věnovali biologické olympiádě a doufám, že v příštím školním roce využijí své zkušenosti a po důkladné přípravě se opět zúčastní.

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Do okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce vyrazila letos nebývale silná sestava - Soňa Herdová ze 7.A, Martina Vovsová z 8.A a Hedvika Gregorová z 9.A, které po klikatých cestách do Brandýsa a zpět doprovodila paní učitelka Věra Štembergová. Na rozdíl od obou starších žákyň byla Soňa Herdová v areálu Základní školy Na Výsluní v Brandýse nad Labem poprvé. Získala 6.místo a spolu s ním i první zkušenosti, které ji možná budou motivovat k příští účasti, jako tomu bylo u Martiny a Hedviky. Obě se letos na konverzační témata připravily opravdu skvěle. Hedvika Gregorová získala 2.místo a Martina Vovsová 3.místo. Gratulujeme soutěžícím a děkujeme za opravdu vynikající reprezentaci naší školy.

Ivan Rychlý

Taje staré Prahy

V uličkách staré Prahy se toulala 3.května třída 6.A spolu s paní učitelkou Staňkovou a Dočkalovou. V rámci programu připraveného ekologickým hnutím Tereza prošli známá i méně známá zákoutí historického centra Prahy. Prostřednictvím her a soutěží se dozvěděli mnoho nového o památkách, uličkách, významných a turisticky často navštěvovaných i odlehlejších místech. Počítali domovní znamení a hledali jejich význam, měřili nejužší dům v Praze pomocí 1m dlouhého provázku, hráli s na slepé hledače tajných pokladů a snažili se nalézt pátého ledňáčka na mostecké věži, který jim přinese štěstí do manželství.

Během aktivní tříhodinové procházky centrem Prahy je provázelo krásné sluneční počasí. Kromě prošlapaných bot si odnesli šesťáci mnoho nových informací a poznatků, které stará Praha ukrývá. Mohli tak lépe poznat krásná místa našeho hlavního města, která většina z nich znala jen z doslechu nebo fotografií.

Tichým údolím krokem volným...

... se procházela třída 8.A. Bylo tomu tak 10. května za pěkného slunečního počasí. Pan přívozník je přepravil přes řeku z Klecánek do Roztok spolu s paní učitelkou Bláhou a Dočkalovou. Tady na ně už čekala paní Eva z Toulcova dvora. Připravila si pro osmáky program „Člověk v krajině“, který upozorňuje na pozitivní i negativní zásahy člověk do přírody. Žáci se rozdělili do skupinek a během procházky Tichým údolím vypracovávali teoretické i praktické úkoly do pracovních listů.

Poznávali hlasy ptáků a druhy rostlin rostoucích na určitých lokalitách, sbírali do kornoutů vůni lesa a hledali v okolí dominanty, které na ně nějak zapůsobily a o kterých dokázali něco povědět ostatním.

Díky tomuto programu si mohli na vlastní oči uvědomit, jak člověk do krajiny zasahuje a jaký má toto jeho jednání dopad na životní prostředí. A to je důležité právě proto, abychom se naučili na naší planetě žít.

Alena Dočkalová

Zprávy z I. stupně ZŠ

Pyžamkový den
V pátek 28. 4. - dva dny před oblíbenou Filipojakubskou nocí jsme si v pavilonu C uspořádali pyžamkový den s knížkami, hrami, písničkami plnými čarodějů, čarodějnic a kouzel.

Ráno jsme se všichni včetně paní učitelek převlékli do oblíbených pyžamek a pustili se v rámci jednotlivých tříd do připravených her, povídání a kreslení. Okolo 10 hodiny se všechny třídy sešly v tělocvičně ke společnému kouzlení (jen samá dobrá kouzla), k čarodějnému tanci a hodu oblíbeným polštářkem do dálky. Myslíme, že jsme si tento den, pyžámkově, užili.

Botanicus
Dne 3. 5. odjely třídy III. A a V. A se svými třídními učitelkami (A. Vulterinovou a J. Šiklovou) na výlet do historického centra Botanicus, nedaleko Lysé nad Labem. Počasí, nálada i chuť prohlédnout si zajímavé věci nechyběly. Naše průvodkyně Martina, byla velice dobře připravená, takže při odpoledním odjezdu domů jsme si všichni odnášeli plno nových a zajímavých informací o truhlářské dílně, lékárně, výrobě mýdel, svíček, provazů a výrobě papíru. Mohli jsme si také prohlédnout věznici, pekárnu, hodovnu (kde jsme si všichni pochutnali na sladkých palačinkách). Zkusili jsme rýžování zlata a prošli jsme hrnčířskou dílnou. Na závěr jsme si vyzkoušeli jaké je to zabloudit v přírodním labyrintu. Výlet se nám velice líbil a před nadcházejícím létem a prázdninami dáváme typ na krásný rodinný výlet.

Dopravní soutěž mladého cyklisty
Stále slyšíme, kolik lidí se každý den vážně zraní při dopravní nehodě, řidič nedá přednost chodci na přechodu ...
Z těchto a mnoha dalších důvodů se pedagogové a vychovatelé I. st. ZŠ rozhodli uspořádat dopravní soutěž pro své žáčky.
Brzy z jara jsme začali s teoretickou přípravou žáčků. Velmi nám pomohla spolupráce s dopravní policií, která nás v dubnu navštívila. Žáci byli seznámeni se základními pravidly pro chodce a cyklisty, mohli si vyzkoušet neprůstřelnou vestu, pouta, používání pistole, obušku i měřiče na alkohol. Na závěr jsme si prohlédli policejní auto a zaměřili radar.

Další příprava už byla na paní učitelkách (zhlédnutí výukových videokazet, naučit se dopravní značky, řešit dopravní situaci na křižovatkách, namalovat značky).

A hurá do soutěže..., která proběhla dne 17. 5. Děti plnily teoretické testy ve svých třídách, po skupinách řešily povinnou výbavu kola, mohly si prohlédnout nejmodernější výbavu policejního vozu. Na náměstí našeho města si zkusily jízdu zručnosti a jízdu na simulované křižovatce. Zde profesionálně dohlíželi na průběh soutěže pan Kpt. Karban s třemi členy policejního sboru. Při vyhodnocení dopravní soutěže byli žáci odměněni od paní tiskové mluvčí ppor. L Kubátové, pana Kpt. Kaplana a ZŠ a MŠ Klecany.
Každý žák získal vysvědčení mladého cyklisty s přehledem získaných bodů za každou kategorii. I přes nepřízeň počasí, která znesnadnila ranní přípravu soutěže, jsme se shodli (žáci a pedagogové), že se soutěž podařila.

Naše poděkování patří: panu starostovi a místostarostovi (propůjčili nám náměstí, zajistili odvoz a dovoz materiálu na náměstí), Kpt. Karbanovi a členům policejního sboru Odolena Voda, tiskové mluvčí ppor. L. Kubátové, Mjr. J. Pípalovi za pomoc při organizaci dopravní soutěže. Také tatínkům - panu Savkovi (za dovoz a odvoz pneumatik), panu Stanislavovi (za přípravu pomůcek k jízdě zručnosti), panu Knorovi (za vyřezání značek), panu truhláři Peřinovi (který nám nařezal tyče na značky), speciální třídě ZŠ s paní učitelkou Pechovou (vyrobili stojany na značky), žákům IX. A (bodovali, pomáhali a dohlíželi).

Pedagogové I. stupně ZŠ. 


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus