Červen 2007

Co se šustlo v naší škole v květnu 2007

V květnu pořádala naše Základní a Mateřská škola historicky první pochod okolní krajinou nazvaný Za sovičkou. Jaký byl program, trasy a účast na této akci se dočtete v jednom z následujících příspěvků. Třídy z prvního i druhého stupně opět podnikly návštěvu programů pořádaných ekologickými hnutími Tereza a Toulcův dvůr. Za měsíc duben jsme nasbírali celkem 5973 kg papíru, 254 kg víček a 43 kg tetrapakových obalů. Poslední svoz v tomto školním roce bude začátkem měsíce června. O přistavění kontejneru budeme informovat na našich webových stránkách http://zsms.klecany.cz.

Jak jsme se vydali za sovičkou

V sobotu 12. května uspořádala naše škola pro děti, jejich rodiče a všechny přátele turistický pochod „Za sovičkou“, kterou má naše škola první rok ve svém znaku. Počasí napínalo všechny pořadatele i účastníky do poslední chvíle. Drobné přeháňky však otužilé turisty neodradily. Zájemci přišli na místo startu do školy v Klecanech, na start ke škole v Řeži, ke škole ve Zdibech, do Větrušic, do Klecánek i na start ve vzdálenějších Máslovicích. Každý si mohl vybrat trasu podle svých sil. Zatímco dospělí pečlivě studovali podrobnou mapku, děti již plnily první zadané hádanky do křížovky, kterou postupně doplňovaly s pomocí učitelů i rodičů na dalších stanovištích. Do cíle dorazilo 108 účastníků, z toho 16 předškolních dětí, 47 školáků a 45 dospělých. Každý znavený turista zde obdržel diplom za zdolané kilometry, sladkou perníkovou sovičku na doplnění energie a drobné dárky. Hlavní odměnou však byl zajímavý program pana Kolomazníka ze Společnosti na ochranu dravců a sov - Merlin, který představil dětem i dospělým šest živých sov – výra velkého, kalouse ušatého, sovu pálenou, puštíka obecného, sovici sněžní a výrečka malého – a jejich mláďata (foto na zsms.klecany.cz).

Náš velký dík patří všem, kteří se na přípravě sobotního pochodu podíleli. Perníkové sovičky upekly ochotné paní kuchařky ze školní jídelny, technické záležitosti zajistil pan školník, odznáček se znakem naší školy věnovala firma Fiala&Šebek s.r.o., naučné materiály o sovách věnovala paní Voldřichová ze Sdružení pro ekologickou výchovu Ornita, skvělé občerstvení připravila paní Radka Dvořáková s rodinou. Na přípravách a průběhu se podílel celý pedagogický sbor naší školy.

Děkujeme všem, kteří se pochodu „Za sovičkou“ zúčastnili. Příjemně prožité dopoledne bychom rádi příští jaro opět zopakovali a společně se s Vámi sešli při druhém ročníku.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Kateřina Rychlá
Není Tereza jako Tereza


Když se u nás ve škole řekne, že jedeme do Terezy, každému se vybaví ten malý domek v Haštalské ulici. My šesťáci jsme ale byli v Prokopském údolí. Za programem „Záhada záušnice“ jsme se tam vydali s paní učitelkou Pechovou a Staňkovou. Vy víte,co je to záušnice? Že by slovanská předchůdkyně dnešních náušnic? Přihořívá! Než jsme tuto záhadu s paní Marií vyřešili, vykřesali jsme si pravým slovanským křesadlem a pazourkem oheň, zjistili jsme, co praotec Čech pěstoval, choval a jedl a v čem bydlel. Seřadili jsme se do pochodového šiku a chránili ty slabší z nás.

Upředli jsme si vlněnou přízi, utkali čelenku a pak přišly na řadu záušnice. Záušnice jsou totiž staré ozdoby, které si slovanské ženy přišívaly na čelenky za uši, proto záušnice. A kdyby si někdo myslel, že nás záušnice přestaly zajímat, sotva jsme vystoupili z klecanského autobusu, tak to se mýlí. My jsme si totiž pravé slovanské záušnice sami vyrobili ve školních dílnách. Kdo by je chtěl vidět, ať se za námi přijde podívat při příštím Dni otevřených dveří.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Lucie Pechová
Člověk v krajině

Nohou v tenisce po Tichém údolí prošla se třída 8.A ve středu 16. května s paní učitelkou Staňkovou a Dočkalovou. Paní Eva Kopecká z Toulcova dvora si pro nás připravila terénní program o krajině a člověku, který do ní zasahoval a zasahuje dodnes v Roztokách u Prahy. Od školy jsme se vydali pěšky k přívozu v Klecánkách, nechali se převést panem převozníkem na druhý břeh Vltavy a šli čekat na paní Evu na roztocké nádraží. Na tomto místě se žáci rozdělili do skupinek a dostali na vypůjčení krásnou tašku přes rameno s pracovními listy a mapou Tichého údolía okolí, aby věděli, kudy půjdou a co zajímavého uvidí. Program se vztahoval k tématice probírané v osmém ročníku v hodinách zeměpisu o tváři krajiny a stopě, kterou v ní zanechal člověk. Ať už to byl pěkný otisk či ošklivá šlápota. Zdejší krajina s krásnou přírodou a velmi názornou ukázkou geologického vývoje Země posloužila pro dobrou představu a osmáci si mohli ověřit teoretické informace, načerpané ve výuce, na vlastní oči.

Kolem nekolem

Cestou necestou se vydala v pátek 18. května početná skupina mladých kolistů v čele s paní učitelkou Staňkovou a se zadním jištěním - paní učitelkou Dočkalovou na „malý“ cyklistický. Proč jsem dala slovo malý do uvozovek, hned vysvětlím. On se ten výlet účastníkům původně zdál malý, ale v cíli tachometr kolařky Lucky ukazoval 34 našlapaných kilometrů, a to byl opravdu výkon. Trasa začínala u školy, kde se sedmáci sjeli na svých dvoukolých dopravních prostředcích přímo ze svých domovů. Všichni byli předpisově vyzbrojeni přilbami a někteří měli v zásobě dokonce nářadí, kdyby bylo třeba cestou někomu pomoci s opravitelnou závadou. Z Klecan jsme pokračovali směrem na Máslovce, Zlončice, Chvatěruby a dorazili do Kralup nad Vltavou. Tam následovala delší přestávka na posilnění a občerstvení. Zpět jsme se vydali cyklostezkou podél Vltavy až k přívozu v Dolánkách a pak úspěšně zdolali kopec nahoru do Vodochod. Výletu přálo počasí, které bylo slunečné, ale ne příliš teplé. Všichni dojeli do cíle úspěšně a trochu vyčerpaně. Už se těšíme, až si zase někam spolu vyjedeme!

U nás na Zemi

Globální problémy byly na pořadu dne v pondělí 21. května v Toulcově dvoře. Diskutovat o nich přijela devátá třída s paní učitelkou Bláhovou a Dočkalovou. Skupinové práce byly zaměřeny na problémy světa se znečišťováním přírody a ovzduší, nevyléčitelnými nemocemi, hladomorem, zahlcováním planety odpadky a vymíráním a vybíjením některých živočišných druhů. Práce ve velmi pěkné rekonstruované přednáškové místnosti byla oživena také aktivitami venku v prostorách farmy. Největší úspěch sklidila tzv. hra Na ostrovy. Paní lektorka rozložila na louce svázané provázky, které symbolizovaly ostrovy ve světovém oceánu. Podmínkou bylo, aby každý žák měl obě chodidla na území některého z ostrovů. A pak to začalo. V každém kole se museli návštěvníci ostrovů na svých územích prostřídat a v každém kole několik ostrovů ubylo.

Ve chvíli, kdy jich zůstávalo jen několik, a ne každý měl vidinu, že se na nějaký dostane, začal boj o území. Ukázala se tak jedna stránka osobnosti člověka, kdy v boji o přežití zapojil nejprve sílu a pak až rozum. A tak někteří končili na trávě, protože je někdo ze spolužáků z ostrova doslova vyšoupl. Až pak přišel dobrý nápad a hra přivedla deváťáky ke spolupráci a řešení. Při dalších aktivitách si pak mohli také názorně představit, jak jednají lidé v různých situacích, když potřebují přežít, nebo když mají možnost pomoci někomu přežít. Některé překvapilo, kolik lidí na světě nemá přístup k pitné vodě a kolik lidí vlastní televizi. Od začátku programu se žáci dívali na naši planetu shora jako mimozemšťané, kteří posuzují, jestli je vhodné, nebo není tuto modrou kouli osídlit. Zúčastněným pomohl uvědomit si, jak žijí lidé v jiných koutech Země, které neposkytují podmínky k životu jako Evropa, v níž se právě nacházíme.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Alena Dočkalová


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus