Červenec 2007

Co se šustlo v naší škole v květnu a červnu 2007

Červen je posledním měsícem školního roku, a tak nabízí kromě honby za vylepšením a uzavřením známek čas pro pořádání školních akcí, výletů a škol v přírodě. Třídám, které se vypravily na vícedenní výlety v půlce měsíce, přálo velmi příznivé počasí a výletníci nasáli ryze letní atmosféru. Za letními radovánkami se vydaly třídy 4.A a 5.A na Máchovo jezero. Devátá třída pobyla několik dnů v okolí Zbraslavic a šesťáci, sedmáci a osmáci "vypluli" společně na dobrodružnou plavbu do Frýdlantského výběžku k polským hranicím.

Malá maturita

Jako u maturity si museli připadat deváťáci koncem května při prezentaci svých závěrečných prací ze zeměpisu a občanské výchovy. Před tříčlennou komisí tvořenou paními učitelkami Pechovou, Dočkalovou, 30. května panem učitelem Rychlým a 31. května paní učitelkou Štembergovou, obhajovali svou práci o daném kraji České republiky, který si předem vylosovali. Za úkol měli nejprve zpracovat problematiku písemnou formou jako seminární práci, do které zahrnuli všeobecné informace o kraji a krajském městě, historii, podnebí, povrchu, vodstvu, průmyslu, zemědělství a ochraně přírody. Text museli doplnit přehlednými mapami, pověstí, kterou si sami vymysleli o nějakém místu v kraji, které je zaujalo, a shrnutím základních poznatků o kraji v anglickém jazyce. Žáci také vyhledávali, jaké kulturní a státní instituce se v jejich krajském městě nacházejí, kdo ze slavných osobností z těchto končin pochází, nebo jestli byla v této oblasti zapsána některá památka do kulturního dědictví UNESCO. Komise si písemné zpracování každého žáka velmi pozorně pročetla a pak posuzovala ústní prezentaci doplněnou projekcí hlavních informací o kraji promítaných prostřednictvím Powerpointu. Na závěr každý deváťák prokázal své komunikační schopnosti v cizím jazyce, když odpovídal na otázky v angličtině.

Nápad uskutečnit na závěr povinné školní docházky tuto obhajobu dostala paní učitelka Pechová. Spolu se svými kolegy se dohodla, že by prezentace kraje mohly zahrnovat i znalosti z dějepisu, občanské výchovy, literatury, přírodopisu, informatiky a anglického jazyka. A tak vznikl projekt komplexního přehledu o České republice, v němž žáci devátého ročníku prokazovali nejen znalosti o své vlasti, ale také komunikační schopnosti, dovednosti pracovat s mapou a orientovat se v ní, vyhledávat, třídit a zpracovávat informace pomocí výpočetní techniky a všeobecný kulturně-poltický přehled. Projekt prezentace krajů měl za cíl přiblížit našim deváťákům práci, jež je čeká už brzy na střední škole, kam se zanedlouho vypraví.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAlena Dočkalová

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÉHO CYKLISTY

Možná se toho dne, 24. května 2007, pár obyvatel Klecan podivilo, co se to dnes děje. Děti vyměnily školní batohy za výletní batůžky, na hlavě měly cyklistické helmy a některé jely do školy na kole. Ti informovaní už věděli, že právě probíhá druhý ročník cyklistické soutěže, pořádané naší školou. Tohoto roku nám počasí přálo. Přál nám i MěÚ Klecany a díky vstřícnému přístupu pana starosty a štědré finanční pomoci se naše děti mohly těšit z hodnotných cen. Vítězné družstvo z každé třídy obdrželo žluté tričko s logem školy a ostatní cyklisté dostali reflexní bezpečnostní pásky, které je zviditelní nejen při jízdě na kole, ale i při cestě do školy. Ale to bychom předbíhali. Co vše naše děti musely dokázat, aby si zmíněné odměny zasloužily ?

Ve škole se od rána pro ně připravovala jízda zručnosti. Pan školník dětem ukázal, jak postupovat při píchnutí pláště u kola, mezi tím paní vychovatelka s pomocí žáků z deváté třídy dohlížela na správné zařazení věcí do povinné výbavy jízdního kola. Ve dvou třídách prvního stupně probíhal test teoretických znalostí provozu po komunikaci. Test byl obtížný, naštěstí s ním dětem pomáhaly dvě usměvavé tiskové mluvčí policie ČR. A na klecanském náměstí bylo rušno také od samého rána. Dva policejní vozy s devíti příslušníky policie ČR, žáci deváté třídy s paní třídní učitelkou a dvě vzorně naskládané hromady pneumatik čekali na příjezd multikáry s dopravními značkami, vyrobenými žáky naší školy. Poté šlo vše plynule a klecanské náměstí se proměnilo v rušnou křižovatku s přechodem a s mnoha dopravními situacemi. Zde měly děti za úkol ve skupince sedmi cyklistů jezdit po dobu pěti minut a dodržovat pravidla provozu (foto na zsms.klecany.cz).

Za zdar akce, která proběhla bez zranění a ke spokojenosti dětí i dospělých bych chtěla poděkovat paní tiskové mluvčí nprap. Janě Žďárské a jejím kolegům, por. Karbanovi a policistům z Odolena Vody. Dále MěÚ Klecany a panu starostovi, rodičům, paní učitelkám a zaměstnancům školy, kteří nám s akcí pomohli.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaKateřina Knorová

Dětský den

V pátek 1.6. proběhl ve škole Den dětí. Připravili ho pro své mladší kamarády žáci 9. třídy ve stylu "středověkého" dne. Bylo nachystáno 12 stanovišť, kde se plnily nezvyklé úkoly. Dokonce i oblečení některých pořadatelů vypadalo jako dobové. Děti byly losem rozděleni do smíšených družstev, kde spolu soutěžily v zastoupení od první do osmé třídy. Procházka středověkou školou se stala výbornou příležitostí ke spolupráci malých i v velkých spolubojovníků. K úkolům, které musely děti plnit, patřila jízda na dřevěném koníkovi, kutálení dřevěné obruče, zatloukání hřebíků, kuželky, vrhcáby, hádání předmětů, hledání oříšků a další disciplíny, které byly jako vystřižené z pohádky. Díky spolupráci se SRPŠ si žáci mohli užít třinácté stanoviště - skákací hrad a atrakci Moucha. Z prostředků SRPŠ se také přispělo na odměny pro mladé bojovníky, a tak každý účastník odcházel s malým dárkem.

školní výlet 9.A

Červen je měsícem školních výletů, a tak i devátá třída s paní učitelkou Bláhovou a Rauschovou vyjela 6.-8. června do Zbraslavic u Kutné Hory. Byli ubytování v pěkném rekreačním areálu v dřevěných chatkách s různými sportovními hřišti okolo a rybníkem u areálu. Také se vypravili na celodenní výlet do Kutné Hory, prohlédli si město a navštívili stříbrné doly. Domů se vrátili všichni spokojeni, jak děti, tak pedagogický dozor.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Alena Bláhová
Poděkování

Rádi bychom poděkovali panu Dušanu Šebkovi a firmě Fiala&Šebek s.r.o. za, již tradiční dar, Pamětní list pro vycházející žáky.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Alena Bláhová a žáci 9. třídy

Cesta kolem světa za 7 dní

Pod vlajkou španělské královny Blanky vypluly smíšené posádky dětí z šesté, sedmé a osmé třídy na týdenní objevitelské cesty v Novém Městě pod Smrkem. Od 9. do 16. června tu byly na škole v přírodě s třídními učitelkami Lucií Pechovou, Evou Staňkovou a Alenou Dočkalovou a vychovatelským doprovodem paní učitelkou Štembergovou, Boženkou Svobodovou a Blankou Nemčekovou. Celý pobyt se odehrával jako dobrodružná plavba objevitelských lodí po všech světových světadílech. Posádky si pojmenovaly své lodě, nakreslily vlajku a vymyslely bojový pokřik. Po celou dobu plavby zapisovaly své zážitky do deníků. Během návštěvy nových kontinentů plnily mnoho dobrodružných úkolů. Předvedly své zeměpisné znalosti vyplňováním slepých map, luštily anglickou tajenku, připravily zábavný večer pro návštěvníky Hollywoodu, lovily bizona, hledaly bájný poklad Inků, lyžovaly na čas, oblékaly svého Amundsena, staraly se o vajíčko jako tučňáci, sypaly svou mandalu, přebíraly luštěniny a rýži japonskými hůlkami, tancovaly orientální tance, nosily vodu na Saharu, putovaly s karavanou po poušti, tancovaly křovácké tance kolem ohně a plnily disciplíny netradiční olympiády. Po celou dobu se všichni velmi dobře bavili. Vytvořila se nová kamarádství a přátelství. Každá třída individuálně podnikala výlety do okolí a navštívila např. zámek Frýdlant, lázně Libverda, muzeum venkovského obyvatelstva v Jindřichovicích pod Smrkem s ukázkou funkčního mlýna, kde si kdokoliv mohl vyzkoušet jakýkoliv přístroj, který lidé používali před průmyslovou revolucí, a dokonce si i obléci dobové kroje. Sedmáci a šesťáci vyrazili na celodenní výlet do Liberce, vyjeli lanovkou na Ještěd a strávili příjemné odpoledne v IQ centru v Babylonu nad hádankami a hlavolamy.

Objekt Junior Camp, kde byly třídy ubytovány, poskytoval mnoho příležitostí ke sportovnímu vyžití. Děti mohly kdykoliv přes den hrát fotbal, plážovou přehazovanou, minigolf, ping pong nebo kuželky. Velkým pozitivem byla také výborná strava s každodenním ranním a večerním švédským stolem plným zeleniny a několika druhů pečiva. Velmi příjemný byl přístup všech zaměstnanců objektu a především velká ochota a příjemná komunikace paní majitelky Blanky Semerádové.

Celý týden vedla posádky při jejich plavbě královna Blanka (Nemčeková), kamarádka paní učitelky Dočkalové, která se stará o děti v dětském domově v Olomouci. Patří jí velký dík za neustálý úsměv na tváři, úžasný optimismus a velkou motivaci pro všechny děti i pedagogy.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAlena Dočkalová, Lucie Pechová, Eva Staňková a Věra Štembergová

Zajímavé setkání

Na úterý 19.6. přijal naše pozvání na besedu vzácný host – spisovatel pan Ludvík Vaculík, autor manifestu Dva tisíce slov a signatář Charty 77. Pro žáky 8. a 9. třídy to bylo první setkání s opravdovým spisovatelem „tváří v tvář.“

S humorem sobě vlastním vyprávěl pan Vaculík o svých literárních začátcích, o svém životě v době normalizace, o samizdatu a Petlici i o své současné práci. Odpovídal na zvídavé otázky některých dětí, podepisoval sešity, s mnohými si potřásl rukou a neodmítl se s námi ani vyfotografovat. Pro nás všechny to byl mimořádný zážitek a panu Vaculíkovi přejeme ještě mnoho tvůrčích let.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaDagmar Rauschová

Výlet IV.A na Máchovo jezero

Dne 13. 6. 2007 se čtvrtá třída vydala na školní výlet na Máchovo jezero. Cesta tam byla krkolomná, ale nakonec jsme šťastně dorazili. Tamní pobyt se nám líbil, koupali jsme se, hráli hry a vyšlápli si na Bezděz. A po večerech jsme si vyprávěli příběhy a opékali buřty. Výlet se nám povedl a ani se nám nechtělo domů.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAneta S. Šugarová

Na závěr bychom chtěli poděkovat a ocenit Lucku Flanderkovou ze speciální třídy, která byla pohotová a zachránila topící se batole v rybníce v Novém Městě pod Smrkem.


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus