Červenec 2008

Co se šustlo v naší škole v červnu 2008

Červen byl pro některé třídy měsícem určeným pro školu v přírodě. Podnikly ji devátá, třetí a čtvrtá třída. Páťáci se vydali na třídenní výlet do Zbraslavic a ostatní třídy uskutečnily denní a půldenní výlety do Prahy a okolí. V posledním týdnu tohoto školního roku žáci šesté a sedmé třídy shlédli film Egypt v 3D provedení v kině IMAX. Devátá třída s 1. B a osmá třída s 1. A prožily společně pěkné středeční dopoledne na pikniku ve Stromovce, kde si neužívaly jen příjemného občerstvení, ale také hudby a her.

Jak prožívala měsíc červen devátá třída

Ve středu a ve čtvrtek prvního červnového týdne si deváťáci vyzkoušeli, jaké to je, prezentovat svou ročníkovou práci před komisí a některými spolužáky. Takzvaná "malá maturita", jak jsme ji pracovně nazvali, probíhala v nové učebně fyziky a chemie za pomoci interaktivní tabule a map České republiky. Žáci přednesly svou prezentaci kraje, který měli zadaný v hodinách zeměpisu od paní učitelky Pechové. V druhém pololetí tvořili závěrečnou práci, která obsahovala témata ze zeměpisu, dějepisu, českého jazyka, občanské výchovy a angličtiny týkající se příslušného kraje České republiky. Stručnější verzi zpracovali do powerpointové prezentace, kterou pouštěli na interaktivní tabuli. V několika větách museli také shrnout při ústním projevu informace o svém kraji v anglickém jazyce a reagovat na otázky, které pokládala anglicky paní učitelka Štembergová. Přítomní spolužáci pak projev prezentujících hodnotili společně ve skupině. Některým se podařilo obstát v této závěrečné zkoušce výborně, někomu méně úspěšně a někteří své učitele příjemně překvapili jejich snahou a pílí. Každý žák dostal v pátek 27. června osvědčení o závěrečné práci s hodnocením.

Spolu se sedmou a osmou třídou jsme se vypravili 17. června do Malého vinohradského divadla. Na programu bylo představení o pánech Voskovci a Werichovi. Zábavnou, poutavou a interaktivní formou v podobě novinové války či trochy hip hopu provedli herci průřez životem a tvorbou této nerozlučné dvojice V+W.

Dalším literárním zážitkem byla beseda starších žáků s panem Arnoštem Lustigem v informačním centru naší základní školy v pátek 20. června.

Nejvíce legrace a dobrodružství si budoucí absolventi užili na škole v přírodě v Novém Městě pod Smrkem. Byl to týden plný her, výletů a sportovních radovánek. Ti, co se zúčastnili, si přivezli domů zábavné zážitky a pěkné vzpomínky na svou třídu na škole v přírodě. Před tím, než se museli před prázdninami nadobro rozejít, se ještě ve čtvrtek 26. června rozloučili se svou mateřskou základní školou a svými učiteli před rodiči a přáteli v sále základní umělecké školy. Připravili si pro přítomné vystoupení a pak poděkovali za společnou práci pedagogům, kteří je na cestě za poznáním, získáváním vědomostí a rozvíjením dovedností provázeli.

Za sebe jim všem přeji hodně štěstí na středních školách, které si zvolili jako pokračování ve svém vzdělávání a přípravu na budoucí povolání. Byli jsme spolu krátce, ale bylo to s vámi moc fajn. Děkuji za všechno, co jsme spolu prožili. Bude se mi po vás stýskat.
                                                                                                                                  Mgr. Alena Dočkalová
                                                                                                                                        třídní učitelka

Výlet do Dinoparku

1.A, 1.B a 2. třída se 4. června vydali na plánovaný výlet do Plzně, kde navštívili Dinopark i Zoologickou zahradu. Paní průvodkyně dětem celý den poskytovala informační servis a i přesto, že v Klecanech celý den pršelo, tak dětem v Plzni svítilo na cestu sluníčko. Děti cestovaly luxusním autobusem, kde kromě promítání pohádek a hraní her, dostaly ještě i něco sladkého, a tak jim cesta tam i zpět rychle ubíhala. Všechny děti si výlet moc užily.

 


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus