Kontaktní informace
Základní škola a Mateřská škola
Klecany 375
250 67 Klecany

Ředitel školy:
Mgr. Vladimír Lacina
e-mail: lacina@zsms.klecany.cz
mob.: 773 482 483

tel., fax: 284 892 914
fax: 284 892 914
kancelář mob.: 773 482 484
e-mail: zsklecany@klecany.cz

Školní jídelna:
tel.: 284 892 915
email: jidelna@klecany.cz

Mateřská škola:
tel.: 284 890 631
e-mail: msklecany@klecany.cz

Školská rada:
email: skolskarada@klecany.cz

Cesta do doby národního obrození

Vážení rodiče,
ve středu 18.listopadu dopoledne ( od 8:00 do 11:40 hodin) si s dětmi zahrajeme
na Cestu do doby národního obrození aneb Hádej, kdo jsem.

V průběhu dopoledne budou děti samy sebe představovat v roli určené osobnosti z 19.století, kterou si minulý týden vylosovaly nebo vybraly. K přípravě na toto malé ochotnické vystoupení vás budou jistě potřebovat. Proto Vás prosím, zda byste jim mohli pomoci s materiály k nastudování jejich osobnosti, s přípravou krátkého monologu-mluveného slova a hereckého ztvárnění, s výběrem vhodných dobových doplňků i s tematicky zaměřeným úkolem pro spolužáky (s kopírováním písemností ráda pomohu).

Na této akci bychom se měli trochu netradičně a vlastní zásluhou seznámit s několika hlavními postavami našeho národního obrození z 19.století, ale také se dobře pobavit. A proto se fantazii meze nekladou, humor je vítán.

Děti dostaly tento návod na přípravu:
1. Pročíst literaturu (internet) o životě a díle vybrané osobnosti.
2. Vybrat ukázku ze života této osobnosti a ochotnicky ji ztvárnit (mluvený projev si připravit nazpaměť). Nepředstavovat se jménem, protože ostatní děti by měly uhodnout, o koho se jedná.
Vystoupení může být dlouhé max. 10 minut ( zahrnují i práci spolužáků na zadaném úkole).
3. K tomuto vystoupení si připravit pomůcku (pomůcky), tedy předměty, které k postavě patří, např. konstruktér může mít nákres svého vynálezu a v ukázce nám vysvětlí princip fungování, spisovatel přinese své známé dílo, kuchařka jistě nezapomene na vařečku a recepty apod.
4. Pokud je to možné, přinesou si děti část dobového oblečení, ve kterém ukázku sehrají (celý kostým není nutný, i když je velmi vítaný.
5. Žák si připraví pro své spolužáky úkol, který se vztahuje k jeho osobnosti. Může to být úkol pro jednotlivce nebo skupinky (křížovka, rébus, puzzle, praktický úkol…). Tento úkol děti vypracují hned po předvedeném vystoupení žáka a rozhodnou se, koho mají před sebou -Hádej, kdo jsem.


Program dopoledne:
(Děti musí přijít včas do školy, abychom mohli začít přesně v 8 hodin!)

1.vyučovací hodina – vystoupení osobností českého divadla a hudební skladatelé (5)
2.vyučovací hodina – vystoupení osobností české literatury (5)
   PŘEKVAPENÍ
3.vyučovací hodina – vystoupení osobností českého výtvarného umění, tělovýchovy a vědy (5)
4.vyučovací hodina – vystoupení osobností české a světové vědy a techniky (6)

 


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus