Kontaktní informace
Základní škola a Mateřská škola
Klecany 375
250 67 Klecany

Ředitel školy:
Mgr. Vladimír Lacina
e-mail: lacina@zsms.klecany.cz
mob.: 773 482 483

tel., fax: 284 892 914
fax: 284 892 914
kancelář mob.: 773 482 484
e-mail: zsklecany@klecany.cz

Školní jídelna:
tel.: 284 892 915
email: jidelna@klecany.cz

Mateřská škola:
tel.: 284 890 631
e-mail: msklecany@klecany.cz

Školská rada:
email: skolskarada@klecany.cz

Chemická soutěž pro žáky 9.tříd ve školním roce 2007/08

Stejně jako v minulých dvou letech ani letos mladí přírodovědci z 9.ročníku naší školy nenechali bez odezvy výzvu Masarykovy střední školy chemické v Praze zúročit svůj zájem o taje látek a jejich přeměny a zúčastnili se chemických soutěžních her v bílých pláštích za laboratorními stoly. Masarykova střední škola chemická již řadu let takto pomáhá základním školám popularizovat obor, který bývá u mnohých žáků i rodičů v nemilosti. Během prvního kola, které probíhá na kmenové základní škole, řeší žáci dobrovolně a samostatně úkoly zaslané hlavním organizátorem. Tři nejúspěšnější řešitelé pak mají právo stát se členy soutěžního družstva a utkat se s družstvy z dalších devíti základních škol.

Soutěžnímu klání v Křemencově ulici jsme věrni již třetí rok. Předloni chlapecké trio dosáhlo třetího místa a loni byl dívčí trojlístek sedmý. Letos ve středu 5.prosince 2007 se před restaurací U Fleků zjevilo klecanské družstvo smíšené – Barbora Pleskotová, Václav Šik a Jiří Haken se svým větrníkem vybaveným důmyslnými lopatkami ze špejlí a starých mariášových karet. V prvním kole měli totiž žáci za úkol nejen odpovědět na zvídavé otázky a vyřešit křížovky či příklady, ale i doma vyrobit funkční větrník. Jirkův se nám zdál nejlepší. Druhé kolo chemické soutěže probíhalo jako vždy v krásné laboratoři Masarykovy chemické školy s příjemnými pedagogy a studenty. Nejkrásnějším zážitkem bylo odpolední vyhlášení vítězů, kdy zaznělo jméno naší školy a kdy našemu soutěžnímu družstvu byl předán diplom za 1.místo.

„Aniž bychom si to uvědomili,“ vzpomíná Jirka Haken, „každý z nás měl v družstvu svou funkci a každý se zasloužil o vítězství. Po první dávce úkolů přišla dvacetiminutová přestávka. Z laboratoře jsme odcházeli s dobrým pocitem. Po zdařeném vyluštění křížovky jsme byli na prvním místě. Na druhou část jsme se opět přemístili do laboratoře. Na záda nám neustále dýchalo družstvo ze ZŠ Kamenice. Nakonec zaperlil Vašek, který poznal všechno chemické sklo a ještě jsme ho poslali do rozstřelu, aby rozhodl o vítězství. Po oznámení sečtených bodů jsme hlasitě projevili radost a odebrali se za panem učitelem. Naši výhru nám uvěřil až při předávání diplomů a cen. Šťastní jsme se vraceli domů.“

Závěrem chci poděkovat žákům za vzornou a úspěšnou reprezentaci školy a přeji, aby chemie byla i nadále jejich milým společníkem při cestě za dalším poznáváním přírody.

Ivan Rychlý

Při vyhlašování vítězů chemické soutěže, která proběhla na Masarykově střední škole chemické v Praze, zaznělo jméno naší školy.

Soutěžní družstvo žáků 9.A ve složení

Jiří Haken

Václav Šik

Barbora Pleskotová

získalo

1. místo

Gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci.

 


 


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus