Kontaktní informace
Základní škola a Mateřská škola
Klecany 375
250 67 Klecany

Ředitel školy:
Mgr. Vladimír Lacina
e-mail: lacina@zsms.klecany.cz
mob.: 773 482 483

tel., fax: 284 892 914
fax: 284 892 914
kancelář mob.: 773 482 484
e-mail: zsklecany@klecany.cz

Školní jídelna:
tel.: 284 892 915
email: jidelna@klecany.cz

Mateřská škola:
tel.: 284 890 631
e-mail: msklecany@klecany.cz

Školská rada:
email: skolskarada@klecany.cz

Dopravní soutěž mladého cyklisty III. ročník

     Dopravní soutěž mladého cyklisty byla tento rok rozdělena do dvou dnů. 28.5. 2008 soutěžila mezi sebou družstva od prvních tříd do páté třídy. Potěšila nás účast družstva ze ZŠ Veltěže a ZŠ Řeže.

   29.5. soutěžila smíšená družstva druhého stupně.

                                                                   

    Tento rok plnila družstva i novou disciplínu - zásah při poranění a poskytnutí první pomoci poraněnému. Děti musely řešit situace typu : tepenné krvácení, úraz elektrickým proudem, ztráta vědomí a zlomenina. Při této příležitosti si mohly prohlédnout sanitní vůz, vyzkoušet nafukovací dlahy a oživování na figuríně a poslechnout odborný výklad záchranářů.     

        Děkujeme panu Kudrnovi a jeho kolegovi z firmy PRAGOMEDIKA za čas věnovaný našim dětem.

 
Další poděkování patří paní npor. Petře Potočné, která obětavě pomáhala při sestavování křižovatky na klecanském náměstí, a jejím kolegům policistům, MěÚ Klecany, BESIPu za pěkné ceny pro soutěžící, manželům Savkovým za perfektní spolupráci (přívoz a odvoz pneumatik), všem pedagogům a zaměstnancům školy a našim žákům deváté třídy s paní učitelkou Alenou Dočkalovou.


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus