Duben 2005

Co se šustlo v naší škole v březnu 2005 

Čtvrté výsledky ve sběru papíru a plastových víček

Začátkem měsíce března se uskutečnil již čtvrtý svoz papíru a plastových víček, které nasbírali žáci klecanské základní školy a děti z mateřské školy. Výsledná váha byla opět přepočítána na jednoho žáka třídy. Novinkou tohoto svozu je přírůstek ve sbírání hliníku, konkrétně hliníkových plechovek od nápojů.
(podrobné tabulky zde)

Jaro v Evropě

17. března se zapojila ZŠ a MŠ Klecany do projektu Evropské komise Jaro v Evropě.  Tématem pro rok 2005 je evropská Ústava. Nad realizací tohoto projektu převzala patronaci ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petra Buzková. V rámci této soutěže byla vyhlášena akce Zasaďte svůj strom Ústavy Evropské unie!  Jedná se o původní českou aktivitu., při které se školy zavazují k vysazení vhodného typu stromku či dřeviny v okolí školy za příznivých přírodních podmínek. Akce má napomoci k zamyšlení žáků, diskuzím  a výměně vědomostí o Evropské unii a její Ústavě.

Zpráva o školním kole soutěže v anglické jazyce ve školním roce 2004/2005

Soutěže se účastnili žáci 6., 7. a 8. tříd: Tereza Skrbková (6.A), Michaela Vašíková (7.A), Viktor Harnach (7.A), Martina Vovsová (7.A), Kateřina Pechová (7.A), Martin Jeřábek (7.A), Michaela Řápková (8.A), Barbora Krátká (8. A), Hedvika Gregorová (8. A) a Michael Pech 8.B.

Soutěžilo se ve třech kolech. První kolo ověřovalo poslech s porozuměním při hodinách anglického jazyka. Žáci, kteří postoupili do následujícího kola, měli za úkol popsat obrázek. Všem bylo doporučeno postoupit do kola třetího, v němž probíhala konverzace na dané téma (např. moje rodina, nakupování, cestování, naše město atd.). Konverzační témata byla rozdělena do třech kategorií. První kategorie (6. a 7. ročník) se zúčastnila pouze Martina Vovsová a získala 60b. Druhou konverzační kategorii absolvovali všichni čtyři žáci z 8. A a 8. B a umístili se v tomto pořadí:

1. místo:         Hedvika Gregorová (8.A)                64b
2. místo          Barbora Krátká (8.A)                       49b
3. místo          Michael Pech (8. B)                         37b
4. místo          Michaela Řápková (8.A)                 31b

Všem zúčastněným náleží poděkování za snahu a čas, který přípravě i své prezentaci věnovali.

Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce

Vítězky školního kola v jednotlivých  kategoriích (Martina Vovsová 7.A a Hedvika Gregorová 8.A) se dne 22.2.2005 zúčastnily okresního kola soutěže v anglickém jazyce v ZŠ NA V7sluní v Brandýse nad Labem – Stará Boleslav.

Obsah soutěže byl následující: 

1. poslech s porozuměním
2. krátké představení a monologický projev na dané téma s doplňujícími otázkami
3. řešení jazykové situace (bez přípravy)

Obě žákyně měly velmi dobré výsledky v projevu na připravené téma. Hedvika Gregorová se umístila na 7. místě z celkového počtu osmi soutěžících. Martina Vovsová na třetím místě z celkového počtu 4. soutěžících.

                                                           Za poskytnuté informace soutěži v AJ děkuji pí.uč. V. Štembergové

                                                                                                                                            Alena Dočkalová

 

 


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus