Duben 2006

Co se šustlo v naší škole v únoru a březnu 2006

Karlovarský skřivánek

Dne 9.února se čtveřice mladých zpěváků zúčastnila okresního kola soutěže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek. Za doprovodu klavíru každý zazpíval jednu lidovou a jednu libovolnou píseň.V Domě dětí a mládeže města Mělník vybírala odborná porota z dvaceti soutěžících dva nejlepší pro postup do celostátního kola a třem dalším udělila čestná uznání. Na postup jsme sice nedosáhli, ale Jan Sekula z 9.A si odvezl za svůj výkon čestné uznání a děvčata – Barbora Pleskotová, Karolína Kopsová a Kateřina Vencláková – získala zatím jen zkušenosti, které určitě zužitkují v příštím roce. I tak si za své výkony zaslouží poděkování.

 

Olympiáda v českém jazyce

Dne 9.března poměřili své jazykové dovednosti čtyři žáci z devátých tříd v okresním kole Olympiády v českém jazyce, na které se vypravili do Gymnázia v Brandýse nad Labem. Své soupeře z víceletých gymnázií sice neporazili, ale ostudu naší škole ani sobě neudělali. Z 27 soutěžících obsadila Radka Hladíková z 9.A velmi pěkné 14.místo se ztrátou pouhých 6 bodů na vítěze, Petr Šoukal z 9.A zaujal 20 místo a zbylá 2 děvčata – Jarmila Říhová z 9.B a Barbora Krátká z 9.A –skončila těsně v závěsu na 21.místě se stejným počtem bodů. Všem blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Dagmar Rauschová

 

Národní divadlo

V úterý 21.3. byly třídy 5.A a 8.A s paní učitelkou Šiklovou a paní učitelkou Bláhovou na exkurzi v Národním divadle. Průvodce nás vzal do osvětleného hlediště a tam nám povídal o výstavbě a výzdobě Národního divadla i jeho dalších budovách. Viděli jsme základní kameny, výzdobu balkónů a dostali se i na střešní terasu k Trigám. Prohlídka se všem moc líbila. Možná i proto, že většina dětí byla v Národním divadle poprvé. Historickou exkurzi jsme doplnili procházkou po Karlově mostě.

Alena Bláhová

 

Biologická olympiáda

Pro osm žáků 8. a 9.třídy neznamenalo pondělí 27.února jen den nástupu do školy po jarních prázdninách. Hned druhou vyučovací hodinu totiž začínalo školní kolo 40.ročníku Biologické olympiády, a to zcela netradičně v naší počítačové učebně. Žákyně Martina Vovsová, Michaela Řápková, Andrea Tipplová a žáci Viktor Harnach, Jiří Kulich, Karel Šindelář, Jan Sekula a Petr Šoukal zde usedli k počítačům a snažili se poznat 15 rostlin a 15 živočichů z fotografií, které se objevovaly na obrazovkách. Nejlépe si vedla Martina Vovsová, která poznala 6 rostlin a 8 živočichů.

V odpoledních hodinách pokračovala soutěž již v učebně přírodopisu, kde žáci řešili praktickou laboratorní úlohu, letos zaměřenou na horniny organického původu. Chemická reakce kyseliny chlorovodíkové s vápencem, s ulitami hlemýždě či skořápkami vajec mladé badatele nadchla a jejich zručnost, pozornost a důvtip se odrazily i v bodovém hodnocení.

Naše školní přírodopisné klání uzavíral ekologicky zaměřený test. Nejlepší znalosti zde prokázal Jan Sekula z 9.A, který nakonec získal první místo, následován žáky 8.A Martinou Vovsovou na druhém a Karlem Šindelářem na místě třetím. Zajímavostí jistě je to, že tito tři vítězové se vzájemně lišili o pouhý jeden bod. K jejich výkonu jim samozřejmě blahopřejeme, avšak v rámci objektivity je třeba dodat, že dosáhli prakticky jen poloviny maximálního počtu bodů, což na postup do vyššího kola olympiády nestačí.

Všem osmi zmíněným přírodozpytcům děkuji za účast v Biologické olympiádě, oceňuji jejich odvahu a chuť poměřit své přírodovědné znalosti a dovednosti a přeji si, aby vytrvali ve svém zájmu o přírodu a aby se aktivně podíleli na její ochraně.
Ivan Rychlý

 

Anketa o nejzdařilejší návrh znaku a loga ZŠ a MŠ Klecany

Ve dnech 6.3 – 10.3. 2006 proběhla na naší škole anketa o NEJZDAŘILEJŠÍ NÁVRH ZNAKU A LOGA ZŠ A MŠ KLECANY. Ankety se mohli zúčastnit všichni žáci naší školy od první do deváté třídy, pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci školy. Každý měl právo na jeden hlas. Vyplněný anketní lístek vhodil do anketní urny. Nominované práce byly vystaveny ve školní jídelně. Zde si také každý mohl přečíst výsledek ankety. Nejvíce hlasů získal znak Lukáše Beneše z třetí třídy a logo Ivany Borzové z deváté třídy.

Kateřina Knorová


Vítězné práce:Lukáš Beneš       Ivana Borzová


Matematický klokan

V pátek 17. března probíhala na prvním i druhé stupni, stejně jako na dalších školách v mnoha zemích světa, matematická soutěž Klokan. Podle věku soutěžili žáci ve čtyřech kategoriích: Cvrček (2. a 3. třída), Klokánek (4. a 5. třída), Benjamín (6. a 7.třída) a Kadet (8. a 9.třída). Úkolem pro ně bylo odpovědět celkem na 24 otázek, které byly rozděleny do tří skupin (otázky za 3body, 4 body a 5 bodů). Jako bonus každý obdržel startovních 24 bodů. Za špatnou odpověď se jeden bod odečítal. Celkem mohl každý žák získat za úspěšné vyřešení 120 bodů. Při řešení nebylo možné používat kalkulačku ani tabulky.

Výsledky prvních tří míst v jednotlivých kategoriích:

CvrčekTřída:
Počet bodů:
Lukáš Beneš3.A
60
Denisa Zrubecká3.A
40
Lukáš Gerhát
3.A
40
   
KlokánekTřída:Počet bodů:
Ondřej Lahoda5.A 89
David Jeřábek
5.A
84
Nikola Vilímová
5.A81
   
Benjamín
Třída:Počet bodů:
Karolína Kopsová7.A80
Jiří Haken
7.A
58
Soňa Herdová7.A
57
   
KadetTřída:
Počet bodů:
Radka Hladíková
9.A56
Christian Vavruš
8.A
56
Michal Bočan8.A
56

 

Akce devátých tříd


Jeden svět

Žáci 9.A a 9.B navštívili spolu s třídními učitelkami festival dokumentárních filmů o lidských právech, který probíhal i pro veřejnost v několika kinech v centru Prahy v době od 3. do 9. března. Shlédli v kině Lucerna film Kinneret žije – příběh o krásné dívce zasažené při pumovém útoku v Tel Avivu. Po projekci dokumentu následovala diskuze na téma problematiky terorismu a sebevražedných atentátnících na Blízkém východě s odborníkem. Film velmi poutavě a sugestivně upozornil na velký problém dnešní doby, který nám někdy může připadat velmi vzdálený a který si někdy ani neuvědomujeme.

Život na Zemi v 21.století

Globální problémy lidstva, porušování lidských práv a ohrožující přístup člověka k životnímu prostředí – to vše zahrnoval program život na Zemi v 21. století, který nabízí pro žáky nezisková organizace Tereza. Prostřednictvím her, diskusí a zkušebního testu si žáci devátých tříd ověřili své znalosti o ostatních národech a zemích na světě a také si vyjasnili své představy o problémech, které tyto lidi v současné době trápí. Pochopili, že svět mnohokrát vidíme z pohledu Evropana, kterému se události z ostatních koutů Zeměkoule dostávají dosti často zprostředkovaně a neúplně prostřednictvím médií. Stává se tak, že nám chybí některé informace, které s těmito problémy souvisí, a pak mohou být naše představy o životě lidí jiných kultur a národností zkreslené. Program motivoval jeho účastníky k většímu zamyšlení o situaci dnešního světa a k tomu, aby se život na Zemi pokusili vnímat z více úhlů pohledů.

Alena Dočkalová


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus