Duben 2007

Co se šustlo v naší škole v březnu 2007

V posledním zimním měsíci, těsně před začátkem jara, zažili naši žáci i mimo vyučování velmi zajímavé akce. Podnikli nejen naučné a zábavné výlety do nedaleké Prahy, ale také si dobře zasoutěžili. Několik jednotlivců zazářilo na soutěži v anglické konverzaci a všichni kromě prvňáčků zapojili své mozkové závity a potrápili logické myšlení v mezinárodní soutěži Matematický klokan. Nadále také pokračuje zápolení v tom, která třída nasbírá a vytřídí nejvíce starého papíru, plastových víček, hliníku a obalů Tetra Pak. A o tom všem se více dozvíte v následujících příspěvcích.

MATEMATICKÝ KLOKAN
Již několik let se Základní škola Klecany účastní mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan. Žáci základních škol soutěží ve čtyřech kategoriích: Cvrček (2. a 3. ročník), Klokánek (4. a 5. ročník), Benjamin (6. a 7. ročník) a Kadet (8. a 9. ročník). Letos byl stanoven termín konání na 15. března.
V kategorii Cvrček soutěžilo 39 žáků, v kategorii Klokánek 45 žáků, v kategorii Benjamin 30 žáků a v kategorii Kadet 41 žáků.

A takto jsou obsazeny stupně vítězů jednotlivých kategorií:

CVRČEK – 1. Křivánková Vendula 3.A

KLOKÁNEK - 1. Holoubková Marie 5.A
2. – 3. Rychlá Anna 3.A 2. Grivalsky René 4.A
2. – 3. Lácha Petr 3.A 3. Holoubek Matěj 4.A

BENJAMIN - 1. Jeřábek David 6.A

KADET - 1. – 2. Kopsová Karolína 8.A
2. Hyklová Lucie 7.A 1. – 2. Bočan Michal 9.A
3. Novotná Aneta 7.A 3. Harnach Viktor 9.A

Vítězům blahopřeji a všem ostatním děkuji za snahu o dosažení co nejlepších výsledků. Zároveň se těšíme na setkání v dalším ročníku matematické soutěže.

Alena Bláhová
pořadatel soutěž


OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE! OPĚT JSME PŘIVEZLI DVA DIPLOMY!

Dne 22. 2. 2007 se tři žáci naší školy, kteří postoupili ze školního kola, zúčastnili okresního kola soutěže v anglickém jazyce, která se tento rok konala v Gymnáziu Čelákovice.

Neodradilo nás ani brzké vstávání na autobus, cestu nám nezkomplikovalo špatné počasí ani dopravní problémy. Spokojně se nám vracelo i zpět domů, protože stejně jako v předcházejících dvou ročnících soutěže jsme kromě pěkných zážitků přivezli také dvě ocenění v podobě druhého a třetího místa.
3. místo v kategorii starších žáků (8. a 9.třída) získala při svém rozloučení se soutěží žákyně 9.A Martina Vovsová, Soně Herdové z 8.A, která obsadila 5. místo, chybělo jen trochu nezbytného štěstí. 2. místo v kategorii mladších žáků získal Daniel Kuzma ze třídy 7.A.

Velmi ráda bych ještě jednou poděkovala všem soutěžícím. Martině, která letos končí 9. třídu, přeji úspěchy v jejím dalším studiu i životě.

Soutěž ve školním roce 2006/2007 skončila, je nejlepší čas zapojit se do přípravy nové.
Na závěr trochu upravený citát A.J. Toynbeeho:

Účelem soutěže je učit se, ne vítězit.
Respektive učení je jediným vítězstvím,
které má smys
l.

Věra Štembergová


ŠKOLNÍ PERMANENTKA DO ZOO PRAHA
V měsíci únoru třídy naší Základní školy a Mateřské školy Klecany navštívily ZOO Praha. Ptáte se, proč právě v únoru, zimním měsíci ? Nápad vzešel od maminek, které se starají o činnost SRPŠ
Zakoupily permanentní vstupenku s možností 10 volných vstupů pro skupinu žáků + objednání výchovně vzdělávacího pořadu podle věku žáků.

Využili jsme této nabídky a 14. 2. se třídy II.A, III.A, IV.A a IIIV.A sešly u brány zoologické zahrady. Počasí se opravdu vydařilo, program pro III.A nazvaný Jsme jedné krve a pro II.A s názvem Nebojme se strašidel se dětem líbil. Mohly se blíže seznámit s předvedenými živočichy a pohladit si je. Zahrály si na královnu, rytíře i psa, poznávaly reakce zvířete na určité chování člověka. Dopoledne jsme zakončili krátkou návštěvou lachtanů, tučňáků, pavilonu goril a slonů. Do školy jsme se vraceli s přesvědčením, že si ještě tento školní rok rádi návštěvu ZOO Praha zopakujeme. Děkujeme SRPŠ za zakoupení permanentky a přejeme všem ostatním třídám i mateřské škole stejně pěkné zážitky v ZOO Praha při jejich březnové návštěvě.

Kateřina Rychlá a Kateřina Knorová
Třídní učitelky II. a III. třídy

SBÍRÁME A TŘÍDÍME

Lednový svoz papíru, víček, plechovek a tetrapaků byl v tomto školním roce již třetí. Celkem se ve všech třídách nasbíralo a odevzdalo 3894,9 kg papíru, 153 kg víček od plastových láhví, 6,2 kg hliníku a 25 kg obalů od mléka a džusů. Ještě donedávna jsme si udržovali třwtí místo v celkovém pořadí základních škol Středočeského kraje v počtu kilogramů nasbíraných víček. Doufáme, že se nám podaří tuto dobrou pozici udržet a možná získat pro naši základní školu nějakou pěknou odměnu.

VÝLETNÍ TÝDEN OSMÁKŮ A DEVÁŤÁKŮ

Přišli do školy po týdnu jarních prázdnin a pro jejich radost se nemuseli hned všechny dny v týdnu učit. Čekaly je totiž akce v Praze zaměřené na rozšíření znalostí k probíranému učivu. Osmá třída navštívila v úterý 6. března Národní divadlo spolu s paní učitelkou Staňkovou a Dočkalovou za účelem prohlídky prostor naší národní památky. Exkurzí nás provázel starší pán, který o stavbě, rekonstrukcích a vývoji divadla věděl mnoho zajímavých a veřejnosti často neznámých věcí. Poseděli jsme v přízemí hlediště, vystoupali až na první galerii, pak sestoupili do sklepních prostor k základním kamenům a prohlédli si makety původní a nynější podoby budovy divadla. Dokonce jsme zahlédli i kousek generální zkoušky, kterou jsme museli brzy opustit, abychom nerušili pana režiséra. Prohlídka se nám velmi líbila a přemýšlíme o další návštěvě divadla, tentokrát za účelem zhlédnutí některé z uváděných her. Hned další den ve středu se osmáci vydali opět do Prahy. Tentokrát s paní učitelkou Rauschovou a Dočkalovou na Úřad práce Středočeského kraje, který sídlí poblíž náměstí Republiky.

Na úřadě pořádají pro žáky osmých tříd program zaměřený na volbu budoucího povolání. Žáci si povídají o jednotlivých profesích, aby měli představu, co obnášejí, a spolu s vedoucí programu hledají cestu ke svému budoucímu povolání. Po skončení jsme využili polohy úřadu v centru města a spojili jeho návštěvu s procházkou historickou částí.

Čtvrtek 8. března výletní týden uzavřel. Osmá a devátá třída využila právě probíhajícího festivalu dokumentů o lidském soužití a lidských právech Jeden svět a v prostorách Městské knihovny
v Praze zhlédli v doprovodu paní učitelky Dočkalové, Pechové a Bláhové dokument zaměřený na rasovou problematiku ve Velké Británii s názvem Mladý, hrdý, nácek. Po skončení filmu následoval komentář odborníka z Filozofické fakulty UK, který také zodpovídal dotazy žáků.

Po představení jsme se přesunuli do prostor Klementina na výstavu Snášenliví – Nesnášenliví, kde byla expozice plakátů studentů z ústecké fakulty. Velmi zajímavým způsobem zpracovali na svých plakátech problematiku porušování lidských práv, a to především nacismus a rasismus.

Za poskytnuté informace o průběhu sběrové soutěže děkuji paní učitelce Dagmar Rauschové.


Prosím, omluvte tiskovou chybu v minulém příspěvku v Klecanském zpravodaji. Správná adresa našich internetových stránek, kde se dočtete více podrobností o školních i mimoškolních akcích a prohlédnete doprovodné fotografie je http://zsms.klecany.cz

Alena Dočkalová

E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus