Duben 2008

Co se šustlo v naší škole v březnu 2008

Karlovarský skřivánek 2008

V úterý 18.března 2008 se vydala Bára Pleskotová z 9.A do Karlových Varů na celostátní pěvecké klání. Ve svátečně vyzdobené aule ZŠ a ZUŠ ve Šmeralově ulici se sešlo 32 „skřivánků“ a každý musel porotě zazpívat jednu lidovou píseň a jednu dle vlastního výběru. Porota pak měla nelehký úkol – přidělit první tři místa a čestná uznání. Přestože Bára předvedla bezchybný výkon ( za pár dnů ho budete moci vidět i slyšet na našich webových stránkách), na žádnou cenu nedosáhla.Přestože se už příští rok vzhledem k věku nemůže této soutěže zúčastnit, patří jí jedno skvělé prvenství. Nikdo ze ZŠ Klecany se před ní do celostátního kola Karlovarského skřivánka neprobojoval. A Báře se to povedlo dva roky po sobě. Za veškerou snahu i vzornou reprezentaci školy patří Báře Pleskotové velké poděkování.
                                                                                                                                       Dagmar Rauschová

Emotikony

Ve čtvrtek 12. 3. podnikly třídy 8. A a 9. A cestu do pražského kina Světozor. Shlédly dokumentární film Emotikony v rámci festivalu Jeden svět, který pořádal Člověk v tísni. V dokumentu vystupovalo několik mladých lidí z Holandska, kteří vypovídali svůj životní příběh spojený s užíváním internetu. Velmi otevřeně hovořili o svých pozitivních i negativních zážitcích s lidmi, které poznali on-line (seznámení, pomoc v nouzi i znásilnění). Po projekci následovala diskuze s policejním vyšetřovatelem a odborníkem na počítačovou kriminalitu. Ti upozorňovali děti na nástrahy, které internet skrývá, i na to, jak se co nejlépe před nebezpečím chránit a neprozrazovat svou identitu.
                                                                                                                                     Alena Dočkalová

  

III. POKRAČOVÁNÍ VE VÝPISU Z OBECNÍCH A ŠKOLNÍCH KRONIK KLECAN

K datu 31.12.1771, kdy císařský dotazník zjišťoval stav školství v našich zemích, byl v Klecanech učitelem Jan Syrový. Jeho příjmy byly složeny z fondu vrchnostenského, jenž obsahoval samé naturálie – obilí a luštěniny, z peněz biskupských měl 4% úrok 20 zlatých a na akcích typu koleda 10 zlatých a 45 krejcarů.

Z 215 dětí bylo 146 ve věku 6 – 12 let a z těch chodilo do školy 30, nejvíce v zimě. Z těchto 30 dětí bylo 12 vyučováno zdarma z biskupské nadace. Vyučovalo se dopoledne od 8 do 11 hodin, odpoledne od 1 do 4 hodin.

Zajímavá byla v té době platba školného:

a) za vyučování abecedě – 1 krejcar
b) za slabikování – 1,5 krejcaru
c) za čtení a psaní – 2 krejcary

Četly se knihy evangelií, pak následoval učitelův předpis. Do klecanské školy nechodily děti déle než půl hodiny chůze. Tak vypadalo císařské zkoumání v Klecanech. Z vyplněných dotazníků však vyplynulo, že situace jinde byla podstatně horší. Škol bylo málo, vzdálené na několik hodin chůze, vyučování všelijaké, málo zodpovědné, ledabylé, bez propracované metody, kázeň špatná. Návštěva školy byla nedbalá, 4/5 mládeže zůstávaly bez vyučování. Nebyl totiž nikdo povinen do školy chodit, bylo to jen dobrovolné rozhodnutí některých uvědomělých rodičů. Práce učitele se podobala práci řemeslníka: kdo zaplatil, učil se.

Příjmy učitelů pramenily:

a) od vrchnosti
b) od kostelů (např. v Klecanech + ve Zdibech)
c) od obcí (např. též od Řeže a Husince)
d) z různých nadací (např. biskupské a císařské)

Plat obsahoval naturálie: obilí, luštěniny, máslo, sůl, pivo, chléb (jednou měsíčně teplý, měkký). Peníze plynuly z nadací, koled, novoročních darů. Tak vyúčtoval své příjmy 27.5.1794 klecanský učitel František Kazatel. V r. 1834 už se kromě těchto příjmů objevuje hotově školní plat 104 zlaté. Učitel vyplácí i pomocníka – 20 zlatých. Roku 1861 byl už školní plat hotově činěn 345 zlatými a 45 krejcary. Celkový zisk z naturálií a darů, ze služeb v kostelích spolu s platem činil 437 zlatých a 95,25 krejcaru. Učitel však měl ještě úřední vydání: plat podučiteli, čištění školy, nájem stodoly a sklepa činily 190 zlatých a 50 krejcarů. Na zimu bylo třeba obstarat topivo. Dovážely je obce a doplácela vrchnost. Nárok byl 6 sáhů polenového dříví na třídu a 1 sáh na opakovací hodiny. JK

 

 


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus