Kontaktní informace
Základní škola a Mateřská škola
Klecany 375
250 67 Klecany

Ředitel školy:
Mgr. Vladimír Lacina
e-mail: lacina@zsms.klecany.cz
mob.: 773 482 483

tel., fax: 284 892 914
fax: 284 892 914
kancelář mob.: 773 482 484
e-mail: zsklecany@klecany.cz

Školní jídelna:
tel.: 284 892 915
email: jidelna@klecany.cz

Mateřská škola:
tel.: 284 890 631
e-mail: msklecany@klecany.cz

Školská rada:
email: skolskarada@klecany.cz

Herbář

V letošním školním roce si každý žák vytvoří první a začne pracovat na druhém dílu svého vlastního herbáře.

První díl ponese název "Kvetoucí byliny jara", druhý díl potom "Kvetoucí byliny léta".
V páté třídě bychom rádi pokračovali třetím dílem, který bude obsahovat listy dřevin.

Děti si herbáře budou vytvářet doma samostatně nebo s pomocí rodičů. Určené "povinné druhy bylin" naleznou v zadaném seznamu rostlin pro herbář v jednotlivých článcích.
Další druhy kvetoucích bylin navíc, které děti znají nebo určí podle atlasu rostlin a chtějí je také mít v herbáři, jenom vítáme! Určené povinné druhy bylin ze seznamu by měly tvořit pouze základ herbáře.
Užitečným pomocníkem vám též mohou být internetové stránky např. http://www.kvetenacr.cz/index.asp nebo http://botanika.wendys.cz/ .

První díl herbáře - Kvetoucí byliny jara - děti přinesou ke kontrole na konci května.

Druhý díl herbáře - Kvetoucí byliny léta - budou děti zpracovávat během letních měsíců a měly by jej dokončit a odevzdat na konci září.

Třetí díl herbáře - Listy našich dřevin - budou děti zpracovávat během letních i podzimních měsíců a odevzdají jej v polovině listopadu.

Jak herbář vytvořit?

Pečlivě vylisovanou bylinu upevníte na čtvrtku A4 tenkými proužky lepicí pásky (3-4mm). Pod bylinu napíšete úhledným písmem její název (vhodné je připsat název latinský či lidový), který si ověříte v atlasu rostlin. Dále napište místo sběru byliny a také datum sběru.
Je vhodné byliny sbírat i s částí kořínků (oddenku, hlízy), pouze u rostlin chráněných sbíráme pouze stonek s listy a květem (květenstvím).
Vytvořené čtvrtky A4 s nalepenými bylinami budete vkládat do pevných desek, které lze např. svázat tkanicemi. Lze využít i kroužkových pevných pořadačů . Na deskách bude název Herbář, označení dílu a jméno a příjmení autora.

Jak byliny lisovat?

Čerstvou bylinu pečlivě rozrovnejte mezi dva listy savého papíru na rovnou podložku, přikryjte opět rovnou plochou a zatižte. Je možné bylinu vložit i mezi listy knihy a zatížit opět knihami. Nezapomeňte ale nejprve bylinu vložit mezi dva savé papíry, abyste knihu nepoškodili. Dejte rostlince čas, aby došlo k úplnému vylisování a dobrému vysušení rostliny.

O tom, jak si při vytváření herbáře počínat, psaly děti ve slohové práci:

"Zakládám si herbář. Nejdříve si najdu květinu, kterou dobře znám, vytrhnu ji nebo ustřihnu nůžkami. Potom ji dám mezi dva papíry, to celé vložím do knihy a na to položím knížky jako závaží. Počkám tak deset dní a pak květinu úzkými proužky lepicí pásky přilepím na malou bílou čtvrtku. Narýsuji si tři řádky obyčejnou tužkou na čtvrtku pod květinu. Na první řádek napíši název rostliny. Na druhý řádek napíši, kde jsem rostlinu našel a na třetí řádek napíši, kdy jsem rostlinu našel." Kuba 

"Je jaro a kytičky rozkvétají. Rozhodl jsem se, že si zachovám jejich květy. Založím si herbář. Připravím si čtvrtku, savé papíry, zátěž a lepicí pásku. Připravím si rostliny, rozložím je na papír, přikryji savým papírem. Pak vše zatížím knihami. Když je květina vylisovaná, tak ji opatrně vyjmu a nalepím páskou na čtvrtku. Pod květinu napíšu název, datum kdy jsem květinu objevil a místo nálezu. Vylisované květy vydrží dlouhou dobu. A tak jsem rád, že si je budu moci prohlédnout i později, až odkvetou." Jirka

"Ve škole jsme dostali za úkol založit si herbář jarních květin, abychom lépe květiny poznali, věděli kde rostou a jak vypadají. K výrobě herbáře si musím připravit pevné papíry, nejlépe čtvrtky velikosti A4, noviny, lepicí pásku, nůžky, pastelky, pero, alespoň dvě velké silné knížky a nalezené rostliny. Nejprve každou květinku narovnám mezi dva novinové listy. Noviny s květinami zatížím velkými a silnými knížkami. Až budou květiny suché a vylisované, opatrně je přesunu na jednotlivé čtvrtky. Každou květinu pečlivě přilepím lepicí páskou. Pak napíši jméno rostliny i s latinským názvem, místo a datum sběru. Jednotlivé herbáře si budeme určitě ukazovat ve třídě a doufám, že si nové poznatky o rostlinách uložím ve své hlavě." Honza 

"Zakládám si herbář, protože bych se chtěla dozvědět víc o bylinách. Ze všeho nejdříve si připravím desky, lepicí pásku, papír, psací potřeby a samozřejmě bylinu. Opatrně si rozložím bylinu na papír. Vezmu další papír a položím ho na bylinu. Zatížím celou bylinu knihou. Až bude bylina vylisovaná, nalepím ji na papír (čtvrtku) a vložím do herbáře. Napíšu název byliny, místo nalezení a datum. Doufám, že můj herbář bude zajímavý a hezký. Práce na herbáři bude určitě náročná." Danča

"Herbář budu zakládat proto, že chci poznat rostliny a také nám to řekla paní učitelka. Na tuto práci si připravím hlavně květinu, kterou chci lisovat, pevnou čtvrtku, pijáky, abych do nich vložil květinu, těžké knížky, lepenku o šířce 3 mm a desky. Svou první květinu do herbáře jsem utrhl na naší zahradě. Je to sněženka, kterou jsem si rozložil pěkně mezi dva pijáky a zatížil velkými knihami. Pak jsem ji nechal sedm dní vylisovat. Potom jsem sněženku vyndal a opatrně nalepil na čtvrtku. Poté jsem rostlinu popsal. Dělat herbář se mi líbí a jdu hledat další zajímavou rostlinu." Adam

" Budu zakládat herbář. Do herbáře budu dávat různé byliny. A pak v zimě otevřu herbář a budu se koukat na kytky. Do herbáře bych si chtěla dát kytky, které znám - fialku, sedmikrásku, sněženku, pampelišku. Nejdřív si najdu kytku, pak ji vylisuji a nalepím do herbáře. Herbář je od toho, abychom v něm viděli krásu a rozmar přírody. Můžeme se z něho i učit. Proto si ho zakládám." Katka M.

                                                                                                               Opravdu není co dodat!

A na závěr inspirace pro šikovné maminky a babičky!

  

 


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus