Kontaktní informace
Základní škola a Mateřská škola
Klecany 375
250 67 Klecany

Ředitel školy:
Mgr. Vladimír Lacina
e-mail: lacina@zsms.klecany.cz
mob.: 773 482 483

tel., fax: 284 892 914
fax: 284 892 914
kancelář mob.: 773 482 484
e-mail: zsklecany@klecany.cz

Školní jídelna:
tel.: 284 892 915
email: jidelna@klecany.cz

Mateřská škola:
tel.: 284 890 631
e-mail: msklecany@klecany.cz

Školská rada:
email: skolskarada@klecany.cz

Kapříci z druhých tříd

Během měsíce listopadu vyhlásily třídní učitelky druhých ročníků tvůrčí soutěž pro celé rodiny svých žáčků  ,, O nejnápaditějšího  klecanského  kapříka“. Způsob zhotovení byl zcela ponechán na jednotlivých rodinách. A druháčkové se začali snažit. Postupně přinášeli do školy kapříky z perníku, látky, keramiky, papíru, přírodnin….. Ke konci soutěže zdobilo vstupní prostor pavilonu C téměř padesát krásných výrobků a zajimavých literárních prací. Pak nastala nelehká práce poroty, složené z pedagogů a správních zaměstnanců školy, vybrat nejnápaditější práci. Vyhodnocení soutěže proběhlo v rámci společenského večera v El Pasu. Vítězem se stali určitě všichni zúčastnění žáci se svými rodinami, přesto bylo uděleno deset cen. Poděkování patří všem členům jednotlivých rodin, kteří předvedli úžasné nápady, panu ing. Vítkovi Rabiňákovi, který se ujal během společenského večera role diskžokeje a kouzelníka, panu Dvořákovi za propůjčení sálu v El Pasu a všem maminkám za uspořádání skvělého rautu.

Alena Vulterinová, Martina Nelson a druháci 

 

  

  

  

   

Klecanský kapřík
aneb cesta malého kapřího chlapečka z Třeboně do Klecan
rodina Rottova

Ach já kapřík třeboňský             Vidím z kádě na nebi
uvízl jsem v síti,                           jasnou kapří hvězdičku.
jedu v kádi do Klecan.               Moje zlatá hvězdičko,
Co se bude díti?                         najdi mi ven cestičku! 
 
Jsme tu celá rodina,                   Přišla malá holčička,
pohromadě spolu,                       hladila mě pro štěstí.
prý jsme všichni na prodej,           Dal jsem jí svou šupinku,
k vánočnímu stolu!                     ať ji také potěším.
 
Nechci dostat paličkou                 Vyndala mě z vody ven,                                                  
po své chytré hlavě.                     pošeptala tiše:
Mám duši maličkou                     "Teď budeš můj příteli
to nezvládnu tak hravě!                 plavat zpátky v řece."
 
Obalí mě do mouky,                     Nedaleko Klecánek
na pánvičku dají,                         pustila mě do vody.
budou si pak libovat,                 Díky milá hvězdičko…
jak se dobře nají!                         Všude znějí koledy.
 
Také mám rád Vánoce,                 Vrátil jsem se ke břehu,
v čisté svěží vodě                         šťastně cáknul ploutvičkou.
a ne jako hlavní chod                   Tohle je teď domov můj,
na vánočním stole.                     chci tu zůstat s holčičkou.
 
Chodí za mnou každý den,
krmí mě a hladí,
jsem teď KAPŘÍK
KLECANSKÝ,
užívám si mládí!

  


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus