Kontaktní informace
Základní škola a Mateřská škola
Klecany 375
250 67 Klecany

Ředitel školy:
Mgr. Vladimír Lacina
e-mail: lacina@zsms.klecany.cz
mob.: 773 482 483

tel., fax: 284 892 914
fax: 284 892 914
kancelář mob.: 773 482 484
e-mail: zsklecany@klecany.cz

Školní jídelna:
tel.: 284 892 915
email: jidelna@klecany.cz

Mateřská škola:
tel.: 284 890 631
e-mail: msklecany@klecany.cz

Školská rada:
email: skolskarada@klecany.cz

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny

 

   Žáci budou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity na základě Zápisního lístku vyplněného zákonným zástupcem

   podle těchto kritérii:

  1. Žáci1., 2.,3. a 4. ročníku, jejichž rodič je samoživitel a je zaměstnán, nebo veden na Úřadu práce v pořadí od 1. ročníku.

  2. Žáci 1., 2.,3, a 4. ročníku, kteří dojíždějí z okolních obcí v pořadí od 1. ročníku.

  3. Žáci 1., 2.,3 a 4. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců, kteří nejsou na mateřské či rodičovské dovolené

      v pořadí od 1. ročníku.

  4. Žáci 1. ,2.,3. a 4. ročníku s každodenní docházkou v pořadí od 1. ročníku.

 

 Kapacita družiny je 224 žáků - 8 oddělení 

 


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus