Kontaktní informace
Základní škola a Mateřská škola
Klecany 375
250 67 Klecany

Ředitel školy:
Mgr. Vladimír Lacina
e-mail: lacina@zsms.klecany.cz
mob.: 773 482 483

tel., fax: 284 892 914
fax: 284 892 914
kancelář mob.: 773 482 484
e-mail: zsklecany@klecany.cz

Školní jídelna:
tel.: 284 892 915
email: jidelna@klecany.cz

Mateřská škola:
tel.: 284 890 631
e-mail: msklecany@klecany.cz

Školská rada:
email: skolskarada@klecany.cz

Kulíšek nejmenší

Kulíšek nejmenší - Glaucidium passerinum
je nejmenší evropská sovička. Patří mezi silně ohrožené druhy našich ptáků

Kulíšek se stal velmi oblíbenou sovičkou Adama, proto o něm napsal:
"Kulíšek nejmenší hnízdí v jehličnatých lesích. V Evropě především v horských a podhorských lesích. Sestupuje i níže.
Kulíšek je hnědá sovička, velká asi jako špaček. Má žluté oči, vrch těla hnědý a bílé bříško.
Hnízdí v dutinách stromů, nejčastěji smrků. Snáší čtyři-šest vajec, na kterých sedí samice asi 30 dní.
Kulíšek loví hraboše a jiné drobné hlodavce. Dokáže ulovit i malého ptáka. Vývržky samice uklízí tím, že je vymete ocasem ven z hnízda."
Použitá literatura: Walter Thiede - Poznáváme dravce a sovy
27.dubna 2008

Také Honzíkova nejoblíbenější sova je kulíšek:
"Kulíšek nejmenší se vyskytuje většinou ve smrkových lesích, v horách, ale i v nižších polohách (Třeboňsko).
Je to trpaslíček mezi sovami, je o trochu větší než špaček. Má světle žluté oči.
Od února múžeme slyšet kulíškovo pískání "pji-pji-pji".
Hnízdí od dubna do června. Samička sedí na 4-6 bílých vajíčkách 28 dní. Mláďata opouštějí hnízdo po 25 dnech.
Potravu tvoří drobní savci (myšice, norník rudý), ptáci (sýkory, pěnkavy) a hmyz. Loví i do zásoby a kořist si ukládá jako do spíže v dutinách stromů.
Kulíšek nejmenší je stálou sovou, dělá jen kratší přelety, kolem 50 km."
Literatura: kvarteto Naše sovy - Arnika, Kapesní atlas ptáků - RNDr.M.Bouchner
26.4.2008

     

Také Pavel si kulíška podrobně nastudoval:
Kulíšek nejmenší je v Čechách rozšířený spíše ostrůvkovitě, hlavně v oblasti jižních a západních Čech. Hnízdí v souvislých lesních porostech ve výškách 400-1200 m.n.m. Hnízdění bylo prokázáno i v chráněné oblasti Labské pískovce, ale i na Náchodsku. Celkový počet se odhaduje na 900-1300 párů.
Kulíšek je naše nejmenší sova, je to silně ohrožený druh. Měří pouhých 16 cm a má rozpětí křídel kolem 40 cm. Základní barva vrchní části těla je tmavě hnědá s výraznými bílými či žlutobílými skvrnami. Na tmavohnědých letkách je světlé skvrnění s příčnými proužky.
Hnízdo je umístěno v dutinách stromů. Hnízdí v dubnu až květnu 1x ročně. Snáší 4-8 bílých vajec.
Jeho potravu tvoří drobní hlodavci, ptáci, občas i hmyz. Někdy si dělá v dutinách zásoby potravy. Zajímavé je, že si troufá ulovit drobné ptáky i za letu. Má na svou velikost silné spáry a loví i kořist větší, než je sám."
Wikipedie - otevřená encyklopedie
26.4.2008

Ani Péťa nezůstal pozadu:
"Kulíšek nejmenší obývá převážně horské jehličnaté nebo smíšené lesy. Hnízdí v dutinách stromů.
Je to naše nejmenší sova. Měří pouze 16 cm. Rozpětí křídel má 34-38 cm. Má světle žluté oči a tmavohnědé peří s bělavými skvrnami.
Hnízdí v dubnu a květnu. Samička sedí na 4-6 vejcích 28 dní. Mláďata opouštějí dutinu po 25 dnech.
Potravu tvoří drobní savci, drobní ptáci a hmyz.
Kulíšek s kořistí velice dobře hospodaří. Loví i do zásoby a kořist si ukládá v dutinách stromů."
Čerpáno z: Naše zvěř, internet.stránky - příroda.cz
25.4.2008

 

 

 


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus