Květen 2005

Co se šustlo v naší škole v březnu a dubnu 2005

Strom Ústavy Evropské unie

Byl krásný jarní den, pondělí 11. dubna 2005, a v areálu ZŠ a MŠ Klecany, která se 17. března zapojila do projektu Evropské komise Jaro v Evropě, proběhlo vysazení našeho národního stromu – lípy, kterou škole věnoval pan učitel Rychlý. Průběh celé akce si vzala na starost paní učitelka Štěpánková. Spolu s některými žáky devátých tříd nejprve vykopali jámu, a poté za asistence dalších dvou chlapců z osmého ročníku strom zasadili. Na tento čin se přišli podívat i žáci z ostatních tříd prvního i druhého stupně se svými vyučujícími. Paní učitelka Štěpánková jim během celé akce dávala otázky, pomocí kterých chtěla zjistit, co žáci o sázení mladého stromu vědí. A věděli toho skutečně hodně. Do přihazování hlíny a kompostu se zapojili také pozorující spolužáci a dokonce i někteří učitelé a paní zástupkyně. Jednotlivé třídy se teď budou v následujícím období střídat v zalévání mladé lípy, aby se nám ve školním areálu dobře zakořenila.

Velikonoční dílna

Ve školní družině se uskutečnila v pondělí 21. 3.2005 již tradiční „Velikonoční dílna“. Děti a jejich rodiče měli možnost si v atmosféře nadcházejících Velikonoc vyrobit různé věci k výzdobě svých domovů. Nechybělo ani pleteni pomlázek . Při nich pomáhali dětem pedagogičtí pracovníci a  také paní Horová, které patří velké poděkování především za materiální zabezpečení. Všichni zúčastnění se velmi dobře bavili a dílna tak splnila své očekávání. Paní vychovatelky školní družiny za to všem velmi děkují.

Hledá se Járňáček!!!

V měsíci březnu byla na prvním stupni mezi třídami 1.-4. ročníku opět vyhlášena básnická soutěž s výtvarným ztvárněním, podobně jako tomu bylo i na podzim. Tentokrát bylo vyhlášeno pátrání po „Jarňáčkovi“. Do soutěže se nakonec zapojily jen první tři ročníky. Básničky byly velice zdařilé a na pedagogy, kteří je četli a hodnotili, tak dýchl prví závan jara.

Vyhodnocení  a texty básní zde.

Akce prvního stupně

Ve dnech 21.3. a 22.3. podnikly třídy I. až IV. ročníku se svými třídními učitelkami výlet do města Příbrami. Tématem výletu byly blížící se Velikonoce a zvyky a obyčeje s nimi související.
V Příbrami nejprve navštívili „Hornický domek“, kde čekala na děti spousta atrakcí spojených s velikonočními svátky.
Žáci si mohli vyzkoušet (či naučit) pletení pomlázky, barvení vajíček vozkovou technikou, paličkování, vyřezávání madonek, tvoření figurek ze slaného těsta. Také měli možnost zjistit správnou techniku při barvení velikonočních perníků. Zhotovené výrobky si mohli všichni včetně pí.učitelek odvézt domů.

Výlet pokračoval procházkou k dolu, kde byla pro návštěvníky připravena projížďka hornickým vláčkem a krátká exkurze přímo v dole. Návrat do Klecan byl okolo 15. hodiny. Výlet se vydařil a všichni zúčastnění měli možnost dozvědět se něco nového o velikonočních zvycích.

Fata Morgana

Není to Apríl! 1.dubna podnikly třídy 8.B a Speciální třída se svými třídními učitelkami výlet do Botanické zahradě v Praze. Tedy konkrétně do skleníku Fata Morgana.

Tropický skleník Fata Morgana se nachází mimo areál venkovních expozic botanické zahrady, na prosluněném jižním svahu trojské stráně. Moderní stavba s neobvyklým esovitým půdorysem je zapuštěna do skalnatého terénu. Přirozeně členitého povrchu skály, která tvoří zadní stěnu skleníku, je zde důmyslně využito k terasovité výsadbě rostlin. Vzniká tak pozoruhodná expoziční plocha o rozloze cca 1750 metrů čtverečních, která svým originálním řešením činí z Faty Morgany evropský unikát.“ 
Naši návštěvníci si mohli prohlédnout suchomilnou vegetaci suchých tropů a subtropů, australský buš, flóru Kanárských ostrovů, vegetaci jižního Mexika a několika oblastí Afriky, či vzácné rostliny z Madagaskaru, vlhké tropické rostliny z Jižní Ameriky, Austrálie a Oceánie. Ale hlavním účelem návštěvy byla aktuální výstava motýlů. Pokochali se tak nádhernými tvary a barvami těchto živočichů, pro které je forma motýla tou nejkratší a konečnou v jejich životě. Osmáci i děti ze speciální třídy si odnesli skutečně krásné zážitky, a  někteří také krásné fotografie. Až se bude tato výstava opakovat, mohou ji všem jen vřele doporučit.

                                                                                         Alena Dočkalová

Za příspěvek o velikonoční dílně děkuji pí.uč. Tinclové a o akcích na prvním stupni pí.uč. Vulterinové

        


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus