Květen 2007

Co se šustlo v naší škole v dubnu 2007

V měsíci dubnu jsme s našimi žáky opět vyrazili reprezentovat klecanskou základní školu, také něco nové poznat a zažít. Starší žáci předvedli své „řidičské“ umění v dopravní soutěži, matema-tickými dovednostmi bojovala Kája Kopsová v okresním kole matematické olympiády a Barča Pleskotová vyrazila bojovat do celostátního kola soutěže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek. O další akcích v následujících příspěvcích.

ZA AFRICKOU SAVANOU DO PRAHY

28.března se sedmáci a žáci speciální třídy ocitli za pouhou hodinu v africké savaně. Jak je to možné? Využili jsme totiž výukový program pražské ZOO, který pro naši školu financovalo SRPŠ.Během hodiny a půl jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o zvířatech žijících převážně v Africe a většinu živočichů jsme viděli na vlastní oči. Abychom jen neposlouchali nezáživný
výklad, dostali jsme od slečny lektorky pracovní listy, s nimiž jsme pracovali v průběhu programu.

Na závěr jsme si zkontrolovali výsledky , a protože bylo pěkně a nám se ještě nechtělo zpět, zůstali jsme v ZOO další hodinu. Výlet do ZOO se rozhodně vydařil.

ZA SVĚTLEM DO PLANETÁRIA

Paní učitelka Bláhová, která má ráda názornou výuku, zorganizovala 3. dubna pro sedmáky výlet do planetária v Holešovicích. Probírali totiž zrovna ve fyzice učivo optiky a k tomu se dobře hodil pořad Vesmír a světlo.

V planetáriu sedmáci získali informace o šíření světla,zdroji světla, zatmění Slunce a Měsíce a o tom, jak vzniká stín. Po skončení programu si všichni ještě prohlédli malou expozici hvězdné oblohy a vydali se na zpáteční cestu ke škole.

Se zavřenýma očima je žít snadné, nechápat nic z toho, e... Eva Staňková

NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY
Po velikonočních prázdninách jsme podnikli polodenní výlet za kladrubskými koníčky. Návštěvu hřebčína jsme si objednali u jedné z dětských cestovních kanceláří. Již při ranní cestě autobusem jsme si zahráli soutěže zaměřené na exkurzi, která nás čekala. Při samotné prohlídce jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí.

Původně byli starokladrubští koně chováni v různých barevných variantách, od konce 18. století pouze v barvě bílé a černé. O rozvoj chovu těchto koní se významně zasloužil otec Marie Terezie. Starokladrubští koně byli vyšlechtěni pro kočárovou službu a jsou označováni jako karosiéři, neboť byli zapřaháni do velkých kočárů - karos.

Při prohlídce jsme nahlédli do všech vnitřních prostorů hřebčína a vyšli jsme si na procházku kolem výběhů koní. Exkurze se nám líbila, jen nás mrzelo, že jsme se během prohlídky míjeli s malými hříbátky, na která jsme se těšili nejvíce. Tak snad někdy příště...

Se zavřenýma očima je žít snadné, nechápat nic z toho, e... Aneta S. Šugarová, Alena Vulterinová

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ

V pondělí 16. dubna se vypravila skupina zdatných „kolistů“ z šesté, sedmé a osmé třídy do Čelákovic na dopravní hřiště v doprovodu paní učitelky Šťastné. Městský dům dětí a mládeže v Čelákovicích zde pořádal již tradiční dopravní soutěž pro mladé cyklisty. Projít jí celou nebylo jednoduché, neboť se skládala z několika nelehkých disciplín: projet dle předpisů trasu
dopravního hřiště, jízdu zručnosti, zvládnout první pomoc a dopravní testy. Přesto se naši zástupci velmi dobře umístili. Sedmáci D.Kuzma, L.Kúdela, L.Hyklová a A.Novotná vyhráli 3.místo, šesťáci D.Jeřábek, A.Bukovský, J.Vovsová a M.Korunková byli na 9.místě. Poděkování patří také náhradníkům V.Mičánové (7.A) a L.Kozubíkovi (8.A), kteří by zastali v soutěži toho, kdo by měl nějaké potíže. Cyklisty a možná i budoucí řidiče přišli podpořit také zástupci Automotoklubu a České policie.Výherci dostali hodnotné odměny.

Se zavřenýma očima je žít snadné, nechápat nic z toho, e...Blahopřejeme.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Karolína Kopsová z 8.A byla jedinou úspěšnou řešitelkou školního kola matematické olympiády, které probíhá formou domácí práce na šesti záludných matematických a prostorových úlohách. Uspěla v pěti z nich a v doprovodu své učitelky matematiky Aleny Dočkalové vyrazila soupeřit s dalšími žáky z druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií na okresní kolo, které pořádalo Gymnázium Říčany. V nemalé konkurenci získala potřebné body pro postup, stala se opět úspěšnou řešitelkou a umístila se na devátém místě. Olympiáda byla pro ni jistě zajímavou zkušeností, kterou může využít i v dalším ročníku a možná i při budoucím studiu na střední škole.

Se zavřenýma očima je žít snadné, nechápat nic z toho, e...Gratulujeme.

TELKA NEBO NOVINY, HLAVA NAŠÍ RODINY

Už jsme zase navštívili Terezu. Ne, to není nějaká naše kamarádka, ani druhá Matka Tereza. Ale přeci ekologické hnutí v centru Prahy! Tentokrát si pro žáky z devítky v doprovodu A. Bláhové a A.Dočkalové připravili lektoři pořad zaměřený na problematiku spojenou s médii, jejich vlivem a významem. V rámci diskuze a skupinové práce si tak deváťáci ujasnili, jaká média v dnešní době existují, která působí v České republice, jak člověka ovlivňují, jak s postupem doby mění svůj obsah a proměňují se celkově, a dokonce si zahráli na moderátory a reportéry zpráv tuzemských televizních stanic. Mohli si tak porovnat, který televizní kanál se zaměřuje na jaké druhy informací, nebo jaký je rozdíl mezi bulvárem a seriozními deníky. Pořad byl velmi zajímavý
a myslím si, že i přínosný. Pomohl nám všem zamyslet se nad věcmi, které nám někdy přijdou často obyčejné, i když jsou velmi podstatné.

Se zavřenýma očima je žít snadné, nechápat nic z toho, e... Alena Dočkalová


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus