Květen 2008

Co se šustlo v naší škole v dubnu 2008

Každý rok se naše škola účastní mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan.
V letošním roce se René Grivalský z V.A stal jedním ze tří nejúspěšnějších řešitelů okresu Praha – východ v kategorii Klokánek. Gratulujeme.
                                                                                                                                       Lucie Pechová
Robinson Crusoe v Divadle Karla Hackera

8. dubna se třídy IV.A, V.A a VII.A se svými třídními učitelkami vydaly na návštěvu divadelního představení Robinson Crusoe do Divadla Karla Hackera v Praze Kobylisích. Hlavním a kromě loutek jediným profesionálním hercem byl pan Vítek Marčík. Jeho podání Robinsona se dětem velmi líbilo. Dalšími herci byly děti, které měly role pomocníků a kulisáků, a také paní učitelka Knorová, která si zahrála i s dětmi ve finále. Celé představení bylo proloženo písničkami. Prostě jsme z divadla odcházeli nadšení a vřele doporučujeme.
                                                                                                                                            Lucie Pechová

Telka nebo noviny – hlava naší rodiny

Média nám umožňují rychlý přehled o událostech, které se staly kdekoliv ve světě, ale mohou nás také někdy ovlivňovat a mást. S devátou třídou jsme se koncem března zúčastnili programu o hromadných sdělovacích prostředcích v prostorách sdružení Tereza. Lektorky různými metodami práce pomohly žákům si uvědomit, čím vším noviny a časopisy lákají své čtenáře, jak se liší bulvární tisk od seriózních deníků, a také jaká je struktura televizních zpráv na českých televizních stanicích. Program doplnil výborně výuku občanské a rodinné výchovy, ve které se vlivem médií a reklamy na člověka poslední měsíc zabýváme. Trochu nás zamrzelo, že jsme si nemohli zkusit napodobit televizní zpravodajství, jak bylo původně v programu nabízeno. To si ale brzy vynahradíme a zahrajeme si na televizní moderátory a reportéry z terénu v některé z příštích hodin.
                                                                                                                                            Alena Dočkalová

Akce třetí třídy

Žáci 3.A mají školní program opravdu nabitý. Musí zvládnout nejenom vyjmenovaná slova, všechny slovní druhy a počítání do tisíce, ale také vstřebat spoustu znalostí o světě kolem nás, o živé i neživé přírodě. A o přírodu se velmi zajímají. Proto jsme si naplánovali na letošní jaro hlavně přírodovědné výukové programy.

Ve středu 27.února celá naše třída vyrazila brzy ráno na výlet do Toulcova dvora na program „Cesta ke chlebu“. Nebyl to výlet pouze za zábavou, ale hlavně za poznáním. Jak dlouhá vede cesta ke chlebu? Co vše musí člověk udělat pro to, aby z pícky mohl vytáhnout čerstvě upečený chleba? Programem děti provedla velice milá a příjemná slečna lektorka. Po celé tři hodiny, které program trval, děti pracovaly s velikým zájmem a chutí. Naučily se rozeznat druhy obilí i druhy mouky. Zrno samy rozemlely na mlýnku, mouku prosily a připravily těsto. Z těsta uhnětly malé chlebíčky, potřely je vodou, posypaly kmínem nebo mákem a daly péci. Čekání na upečené chlebíčky si děti ukrátily návštěvou špýcharu, kde si na chvíli vypůjčily cepy, aby si vzápětí samy vyzkoušely těžkou práci mlatců. Pomáhaly si písničkou ze známé pohádky: "Dnes je žito cepem bito, je to třeba, bude chleba.“ A chleba opravdu byl! A jak voněl! Jak by ne, vždyť byl NÁŠ!

V březnu jsme v pražské zoologické zahradě shlédli výukový pořad „Jsme jedné krve“. Děti vyslechly zajímavé povídání o zvycích a chování některých zvířat, které bylo doplněno ukázkami živých živočichů, na které si mohly sáhnout. Nakonec všichni sebrali odvahu a pohladili si mimo jiné velikou strašilku nebo blavora. Paní učitelka si směla „pochovat“ i hroznýše královského. Všem dětem se program spolu s návštěvou pavilonu goril i procházkou po areálu zahrady velice líbil.

Na začátku dubna přijel do naší školy pan Kolomazník ze „Společnosti na ochranu dravců a sov – Merlin“ s výukovým programem „Lovci a jejich kořist“. Velice poutavě a zajímavě vysvětloval dětem vztahy mezi zvířaty v přírodě, vazby mezi predátory a jejich kořistí a také dětem objasnil některé příčiny a následky necitelných zásahů člověka do těchto vztahů. Děti od mateřské školky až po 9. třídu tak shlédly zajímavé videoprojekce spojené s ukázkami živých zvířat.

Letošní jaro nás při vyučování provázejí sovy. A nejenom v naší třídě. Ve všech ročnících se žáci se svými učiteli pustili do sbírání poznatků o našich sovách. O sovách si povídají při českém jazyce, seznamují se s odbornou literaturou, při ICT se učí vyhledávat informace o sovách na internetu, zpracovávají referáty. V prvouce a přírodovědě se děti seznamují se zákonitostmi živočišné říše, sovy nevyjímaje. A o výtvarné výchově se zapojili do celoškolní soutěže "Portréty našich sov" aneb „Ohrožené královny noci“, která byla vyhlášena právě pro letošní jaro a bude vrcholit v polovině května. Během této soutěže se děti podrobně seznámí s druhy našich sov, s odlišnostmi v jejich vzhledu a s přizpůsobením stavby těla jejich způsobu života.

V polovině května se také uskuteční druhý ročník "Pochodu za sovičkou", letos s novým názvem „Po stopách klecanské sovy“, ve kterém děti uplatní své znalosti a vědomosti právě o sovách. Jak? To se zatím nechte překvapit. Všichni jste srdečně zváni v sobotu 17. května do areálu naší školy.

Doufám, že v závěru našeho "sovího jara" budou naše děti o něco bohatší. Bohatší o zdravý vztah k živým tvorům, jako jsou právě "neviditelné" sovy, ke zvířatům, která tu stále ještě s námi, ale často spíše vedle nás, žijí. Snad právě naše děti jim vytvoří lepší podmínky k životu, než tak dnes činí většina z nás dospělých.
                                                                                                                                          Kateřina Rychlá

Olympiáda v českém jazyce

Ve středu 19. března 2008 se vítězky školního kola Olympiády v českém jazyce (dále jen OČJ) Soňa Herdová a Tereza Skrbková z 9.A vydaly poměřit své „češtinské“ znalosti a dovednosti se svými vrstevníky a gymnazisty do Brandýsa nad Labem. V Gymnáziu J.S.Machara se totiž konalo okresní kolo OČJ. Hodinu se věnovaly jazykovým úkolům, hodinu vymýšlely slohovou práci na zadané téma. Jejich úsilí bylo korunováno skvělým výsledkem. Soňa Herdová obsadila 4. místo,a je tedy náhradnicí pro krajské kolo, Terezka Skrbková skončila jen o bod za ní, tedy na místě 5. Je nutno zdůraznit, že před nimi se umístili jen gymnazisté, a to s minimálním náskokem pouhého půl bodu. Ze žáků základních škol byla naše děvčata nejlepší, za což jim patří velký dík.
                                                                                                                                  Dagmar Rauschová

Barevný týden prvních tříd

V týdnu 14. – 18. 4. 2008 si zpestřily děti z obou prvních tříd (1.A a 1.B) školní výuku barevným týdnem. Děti nosily každý den oblečení v jiné barvě. Některé děti si nosily v příslušné barvě i svačiny, pití nebo hračky. A tak nám chodily po škole zelení, modří, hnědí, růžoví a červení prvňáci. Všem dětem to moc slušelo a určitě si zase někdy barevný týden zopakují.

Den otevřených dveří

pořádá v úterý 27. května 2008 Základní škola a Mateřská škola Klecany. Program: prohlídka celého areálu školy -možnost zúčastnit se kterékoli vyučovací hodiny od 8.00 hodin až do odpoledne prohlídka nově zrekonstruované odborné učebny fyziky – chemie s možností zhlédnout prezentaci na interaktivní tabuli a vyzkoušet si nové metody práce seznámení s dalším vývojem a záměry školy.
V rámci Dne otevřených dveří proběhnou konzultační hodiny v době od 16.00 do 18.00 hodin.
                                                                                                                                                  Ředitelství školy

 

Základní a Mateřská škola Klecany pořádá dne 28.5. a 29.5 2008 od 8.00 do 13.00 hodin

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÉHO CYKLISTY

ve spolupráci s MÚ Klecany, dopravní policií, BESIP a PRAGOMEDIKA

Vjezd na náměstí V.B. Třebízského bude v dopoledních hodinách uzavřen, děkujeme všem řidičům za pochopení.

 


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus