Leden 2006

Co se šustlo v naší škole v prosinci 2005

Předvánoční muzikálové představení 2.A
„Boudo, budko“
„Už napodruhé jsme se rozhodli potěšit rodiče před vánočními svátky třídní besídkou. Minulý rok prvňáčci vystoupily ve dvou pohádkách Františka Hrubína „Malá pohádka o veliké řepě” a „Perníková chaloupka“.

Tento rok jsme se, co by druháci, pokusili o náročnější žánr - muzikál. Lidovou pohádku o domečku v poli a zvířátkách, které domeček postupně zabydlují, zná snad každý. My jsme si přidali říkanky, písničky, dramatizaci a originální zakončení pohádky.

Nejvíce jsme se s dětmi asi pobavili při samotném nácviku, kdy se postupně dotvářela konečná podoba postav. Ani příprava kostýmů, rekvizit a pozvánky se neobešla bez zábavy.

Na generální zkoušku jsme pozvali naše prvňáčky, pozvánky děti předaly rodičům a vedení školy, vše mohlo začít.
Nedočkavě, s trochou napětí, strachu , ale i příjemného těšení jsme 7.12. 2005 přivítali rodiče, prarodiče, sourozence a paní ředitelku s paní zástupkyní.

Představení se setkalo s příznivým ohlasem. Odměnou pro mne byly rozzářené dětské oči a spokojený úsměv všech dospělých. Snad mi v tu chvíli rodiče odpustili i bezesné noci, když vymýšleli bodliny na kostým ježečka,…
(podrobněji zde)

Tř. učitelka Kateřina Knorová

CHEMICKÁ SOUTĚŽ
Masarykova střední škola chemická Praha již řadu let významně spolupracuje se základními školami s cílem pomáhat učitelům a povzbuzovat zájem žáků o chemii. Jednou z několika podzimních aktivit je každoroční uspořádání chemické soutěže pro žáky 9. tříd.

Zhruba po tříleté přestávce se na naší škole v Klecanech opět „vylíhlo“ několik nadšených alchymistů, kteří hravě zvládli otázky a úkoly školního kola, letos tematicky zaměřeného na vodu a splnili tak předpoklady pro účast v kole závěrečném. Podle pravidel soutěže utvořili naši nejlepší chemici Jiří Šoukal (9.A), Michael Pech (9.B) a Pavel Dosoudil (9.A) sehrané družstvo, které ve středu 30. 11. 2005 ve skvěle vybavených a moderních laboratořích Masarykovy střední školy chemické v Praze v konkurenci žákovských družstev z dalších devíti základních škol po napínavém utkání v řešení teoretických a praktických úkolů dosáhlo na krásné 3. místo.

Naši úspěšní řešitelé to myslí s chemií vážně i nadále, neboť v současné době poměřují své kvality plněním úkolů chemické olympiády, jejíž školní kolo vyvrcholí začátkem února.

Ivan Rychlý

MIKULÁŠSKÝ REJ
Dne 5. 12. se pavilon C proměnil na horoucí peklo a zároveň i dobrotivé nebe. Co to způsobilo? Spousta malých postaviček převlečených za známe osobnosti Čerta, Mikuláše a Anděla. Masky byly velice zdařilé a věrohodné, za což patří poděkování rodičům, prarodičům a všem, kteří se na jejich výrobě podíleli. Okolo 9 hodiny se průvod masek prošel po škole, navštívil starší spolužáky, ale i ty menší v Mateřské škole. V 10 hodin začal program v tělocvičně, kterým provázela paní učitelka Aneta S. Šugarová. Každá třída si připravila krátké vystoupení, poté došlo k představení masek. Z každého ročníku byly oceněny tři nejzdařilejší masky. Ke konci mikulášského reje navštívili tělocvičnu „opravdovští“ Čerti a Andělé spolu s Mikulášem, kteří dokonce způsobili slzičky na tvářích některých hříšníků z I. třídy.

Takto jsme prožili Mikulášský rej dopoledne a většina z nás se ještě začala chystat na večerní návštěvu známých nadpřirozených bytostí ve svých domovech.

Velké poděkování patří na tomto místě žákům 9. A a 9. B, kteří v krásných a věrohodných kostýmech zodpovědně odměnili 5. prosince 2005 v ZŠ a MŠ Klecany všechny hodné děti dobrými sladkostmi a v pytli odnesli do pekla všechny největší zlobivce.

PŘEROV NAD LABEM
Dne 6.12. se třídy III.A a V.A vypravily na předvánoční prohlídku známého skanzenu v Přerově nad Labem. Výlet jsme si objednali u cestovní kanceláře CK 2, která měla vše výborně připravené a zorganizované. Již v autobuse jsme se dozvěděli spoustu informací o skanzenu i o Přerově. Zahráli jsme si soutěž ve znalostech českých pohádek, které jsme poznávali z nahrávek MC.

Cesta nám takto uběhla velice rychle a mohla začít vlastní prohlídka. Navštívili jsme staročeské roubené chalupy, špýchary, školní třídu, prohlédli jsme si sušárnu na ovoce, včelín a další drobné stavbičky a památky. Na konci prohlídky si mohl každý žák zakoupit suvenýr či dárek k blížícím se Vánocům. Při zpáteční cestě jsme hráli soutěž v získaných informacích o skanzenu, ale i o obyčejných, které souvisejí s dobou Adventu. Výlet se všem líbil a již jsme si domluvili podobnou exkurzi na Velikonoce.

Alena Vulterinová

SBĚROVÁ AKCE ZŠ A MŠ KLECANY
Od září opět sbíráme v Základní i Mateřské škole starý netříděný papír, plastová víčka a plechovky od nápojů. Stejně jako minulý rok jsme se tak zapojili do soutěže Středočeských sběrných surovin. Tady jsou výsledky ze dvou posledních svozů vyjádřené v celkovém počtu nasbíraných kilogramů na třídu i zprůměrňované v přepočtu na jednoho žáka třídy

Vypracovala: Dagmar Rauschová


VÁNOČNÍ PROJEKTOVÝ DEN
V čase adventním, v pátek 7. 12. 2005, se proměnily třídy druhého stupně ve vánoční dílny. Celý den se linul v duchu vánočního projektu. První hodinu si žáci připomněli historii Vánoc a nejznámější české vánoční tradice. Dozvěděli se například, kdy se poprvé objevil vánoční stromeček, jaký význam mělo a má pro lidi jmelí, nebo co se slaví v jednotlivé adventní svátky. V následujících hodinách provonělo učebny jehličí, které se stalo materiálem pro výrobu velmi pěkných adventních věnců. Tvořily se postavičky Betlému, ozdoby z korálků a vizovického pečiva, krásné svíčky z vosku a koření a papírové ozdoby na okna. Na závěr se vánočními výrobky zdobily třídy a adventní věnce našly své místo na dveřích pavilónů i kmenových tříd.

Alena Dočkalová

Vánoční dílna ve školní družině
Dne 15. prosince jsme se sešli v družině Základní školy na vánoční dílně. Bylo to velmi příjemné setkání s paní učitelkami z 1. stupně, s dětmi a některými rodiči. Vyráběli jsme andělíčky a vánoční stromečky z papíru, skleněné svícínky, ozdoby z keramické hlíny, Ježíšky v ořechových skořápkách a dělali jsme si vánoční dekorace z pomerančů. Samozřejmě nechyběly ani perníčky, které však děti domů nedonesly, ale perníčky skončily v jejich bříškách. Paní kuchařky nám navařily čaj, pustili jsme si koledy a užili jsme si moc pěkné odpoledne. Všechny děti si hrdě nesly svoje výrobky domů, aby mohly rodičům ukázat, jak jsou šikovné. Finanční prostředky
na vánoční dílnu byly použity z fondu SRPŠ a fondu základní školy.

Děkuji všem dětem za vytvoření příjemné předvánoční nálady a nadšení, se kterým se pouštějí do vyrábění a zdobení. A to nejdůležitější - děkuji všem p. učitelkám, které si ukrojily ze svého volného času a přišly za dětmi do družiny a poskytly pomocné ruce při složitějších pracích. Děkuji p. učitelce Tinclové, Šiklové, Vulterinové, Kulštrunkové, Frenclové, Knorové, manželům Rychlým a taky „sobě“ za to, že se nám dílna tak pěkně povedla.

A také poděkování ...
Moc bych chtěla poděkovat manželům Křížovým, kteří darovali na vánoční dílnu pro všechny děti pomeranče, koření na zdobení a svíčky. Díky, moc jste nám pomohli a penízky zbudou zase na nějakou hračku do družiny.

Dagmar Horová


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus