Leden 2007

Co se šustlo v naší škole v prosinci 2006

Měsíc prosinec začal v základní i mateřské škole přípravami na Vánoce. V úterý 5.12. navštívil nižší ročníky a mateřskou školku Mikuláš se svou družinou. A ta byla pěkně početná. Naštěstí v ní bylo tolik čertů jako andělů, a tak se síly dobra a zla vyvážily. Naši žáci jsou všichni hodní a pilní, neboť si žádného z nich čert v pytli neodnesl. A co je podivné, neskončil tam ani nikdo z učitelského sboru? Za tuto mikulášskou akci patří velký dík skupině žáků a žákyň deváté třídy (M. Jeřábkovi, A. Filingerové, M. Vašíkové, B. Ouředníkové, K. Kolenáčové, K. Pechové, K. Venclákové, M. Dvořákovi, M. Bočanovi, J. Kulichovi, V. Harnachovi, B. Levé) a paní učitelce Bláhové, která Mikulášovu družinu doprovázela a na vše pečlivě dohlížela. Ve stejný den probíhal na prvním stupni mikulášský turnaj, o kterém podrobně stejně jako o dalších akcích žáků prvního stupně píše v příspěvku paní učitelka Vulterinová. K vánočnímu tématu si některé třídy připravily besídky pro rodiče, jiné zase navštívily různé akce v Praze. O tom všem se dočtete v následujících příspěvcích.


Mikulášský turnaj ve vybíjené
Dne 5.12. prožili žáci IV.A a V.A sportovní utkání ve vybíjené. Zhruba měsíc předem vyzvali čtvrťáci své kamarády z vyššího ročníku ke sportovnímu zápolení. Každá třída si utvořila tým o 13 žácích. Ostatní děti pak plnily důležitou úlohu fanoušků a páťačky vytvořily úžasnou partu roztleskávaček. Očekávaný turnaj začal v úterý v 8.15h. Na spravedlivou a čestnou hru dohlížely během celého zápasu obě třídní učitelky Alena Vulterinová a Aneta S. Šugarová. Obě třídy se utkání zúčastnily s neuvěřitelným elánem a hru velmi prožívaly. Během hry padlo několik perných slov a objevilo se i pár slziček, ale vždy se vše zdárně vyřešilo. Dlouhou dobu měli převahu starší žáci, ale nakonec zvítězil ke své obrovské radosti tým ze IV.A. Všichni žáci si zaslouží pochvalu, obzvlášť kapitán IV.A Lukáš Gerhát, který na cestě k vítězství nasadil všechny své síly a M. Holoubková z V.A, která čestně v rozhodujícím momentu hry přiznala své „vybití“.

Pátá třída se s porážkou nesmířila a vyzvala čtvrťáky k odvetě na lednovém utkání. Všichni se na utkání v novém roce těší a své týmy opět plně podpoří obě třídní učitelky.

Červený Újezd
Deset dní před Štědrým dnem podnikly čtvrtá a pátá třída se svými třídními učitelkami předvánoční výlet na hrad Červený Újezd. Tento hrádek vyrostl před pár lety nedaleko Prahy (u Unhoště) přímo na zelené louce. Při prohlídce hradu se všichni podívali do dílen tradičních řemesel, obytných světniček z různých krajů, do rytířského sálu, zbrojnice a kaple. V dobové krčmě si pochutnali na skořicových plackách a čaji.

Po prohlídce, nákupu suvenýrů a občerstvení čekala výletníky ještě návštěva přilehlého skanzenu s větrným mlýnem a salaší. Výlet se všem moc líbil. Doporučujeme návštěvu Červeného Újezdu ve vánočních dnech volna.

Vánoční Praha
Na poslední akci v tomto kalendářním roce vyjela pátá a čtvrtá třída v úterý 19.12. do vánoční Prahy. Nejprve žáci navštívili výstavu „Betlémská setkání“ v paláci pánů Hrzánů z Harasova v Celetné ulici. Zde viděli přehlídku krásných Betlémů vyrobených ze dřeva, papíru, látky, perníku, vizovického pečiva, krajky, kamení či slámy. Tato návštěva uvedla žáky i jejich paní učitelky do krásné vánoční nálady.

Poté se přemístili na Staroměstské náměstí, kde už na ně čekalo vánoční tržiště a také stánek pana Dvořáka (tatínka Janičky z V.A), který pozval všechny žáky na párek v rohlíku, za což mu všechny děti i paní učitelky srdečně děkují!

Potom si děti ve skupinkách prošly Staroměstské vánoční tržiště. Většina si pochutnala na vánoční pochoutce „Trdelník“ a nakoupila dárky pro své blízké. V závěru výletu prošli čtvrťáci a páťáci Pařížskou ulicí na nábřeží, kde ze zbytků svých svačin nakrmili místní racky. A pak už se vydali směr Klecany. Výlet se jistě velmi vydařil.

Pedagogové I. stupně ZŠ Klecany děkují všem rodičům za spolupráci při plnění školních
povinnostía za podporu při různých školních akcích.
Přejeme všem krásné Vánoce plné lásky, pohody, štěstí a do Nového roku
jen samé úžasné zážitky ve společnosti vašich dětí a našich žáků.


O zážitky z výletů se s vámi podělily A. Vulterinová a A.S. Šugarová.

Žáci naší školy se ve svém volném čase věnují hře pozemního hokeje. Pro čtenáře Zpravodaje připravila Bára Pleskotová z osmé třídy, která pomáhá při tréninku našich žáků, článek o tomto sportu, jeho pravidlech a o školních turnajích.

Pozemáček
Pozemní hokej, co to vlastně je? Když se zeptáte obyčejných lidí na ulici na tuto otázku, co si představují pod pojmem pozemní hokej, drtivá většina odpoví, že je to něco mezi hokejem a florbalem. Ale nenechte se mýlit. Pozemní hokej nemá nic společného s těmito sporty. Nehraje se na ledě, ale jak by řekli nepříliš sportovně založení lidé: „na suchu“. Ale to je jen pravda částečná. Pozemní hokej se hraje na umělém povrchu připomínajícím trávník svojí zelenou barvou. Skutečný trávník je pro sport jako je pozemní hokej nevhodný. Umělý povrch je daleko lépe přizpůsoben speciální obuvi s tzv. špunty. Také na míček a hokejku a hráče samotné. Na běžném trávníku hrát „pozemák“ nejde. Každý pokus rozeběhnout se by skončil políbením matičky Země. Ale teď už k samotnému bandy hokeji, jak se mu ve světě říká. Jedná se o hru dvou družstev o 11 hráčích. Míček má obvod 22,4 – 23,5 cm a hmotnost 156 – 163 g. Cílem je dopravit ho do protivníkovy branky pomocí dřevěné hole. Ta je na jedné straně plochá, na druhé zaoblená. Skládá se z rukojeti a zahnuté spodní části, tzv. zobáku. Hřiště má rozměry 91,4 m x 55 m. Branky jsou vysoké 241 cm a široké 366 cm. Pozemní hokej patří k nejstarším sportovním odvětvím. V Evropě se začal hrát od poloviny 19. stol. v Anglii.

Na program olympijských her byl poprvé zařazen roku 1908 (tzv. zimní varianta pozemního hokeje – hraje se v hale, 6 hráčů). Už v roce 1946 hrálo pozemní hokej v České republice 1588 hráčů v 71 klubech. V současnosti je u nás odhadem asi 2000 hráčů.

Za zmínku také stojí každoročně pořádaná školní liga pozemního hokeje pořádaná městskou částí Praha 4. Jedná se o školní turnaj základních škol, ve kterém se bojuje o putovní pohár místostarosty Prahy 4. Na této akci se každým rokem scházejí začátečníci i pokročilí hráči našich škol. Turnaj je vždy zahájen proslovem ředitelů zúčastněných základních škol a ukončen vyhlášením výsledků a vyhlášením nejlepšího golmana, střelce a nejmladšího hráče. Na tomto turnaji se pravidelně účastní také tým ZŠ a MŠ Klecany.

Dost bylo slov, teď už chci jen říci poslední věc a to je poděkování Praze 4 za pořádání této ligy, všem školám za skvělé dny strávené na tomto turnaji, rozhodčím a organizátorům, samozřejmě všem našim hráčům za skvěle odehrané zápasy a v neposlední řadě našim trenérům, protože oni nás posouvají dál na naší cestě pozemním hokejem. Mé díky patří také ZŠ a MŠ Klecany, která se již třetím rokem účastní této akce a děkuji tímto i paní ředitelce Gabriele Janovské.

A úplně na závěr ještě dvě věty: Příští rok na školních ligách a sportu a pozemnímu hokeji na...zdar! Těším se na vás v příštím roce Barbora Pleskotová, žákyně 8.A.

Chemická soutěž
Dne 6. prosince 2006 v chemii nejlepší žáci 9.A ZŠ Klecany Martina Vovsová, Katka Pechová a Bára Levá jely reprezentovat školu na chemickou soutěž Masarykovi střední školy chemické v Praze. V MSŠCH je převzali tamější učitelé a bylo pro ně připraveno dopoledne plné soutěží zaměřených na chemii. Některé byly teoretické jiné zase praktické. Tým z naší školy byl úspěšnější spíše v úkolech teoretických, protože s prací v laboratoři nemá velké zkušenosti. Nakonec se umístil na sedmém místě, což považuji za úspěch a úspěšnou reprezentaci naší školy.

Martina Vovsová (žákyně 9.A)

Od Adventu do Tří králů
Stejně jako jiné se i šestá třída poprvé vydala na naučný program do "Terezy" (tj. sdružení Tereza) na téma Od Adventu do Tří králů. Děti se seznámily s adventními svátky, s jejich historií a dodržovanými zvyky. Vyrobily si vánoční cukroví, ozdobily adventní věnec a sestavily tradiční historickou vánoční tabuli. Se slečnou lektorkou si převyprávěly vánoční příběh o narození malého Ježíška a zazpívaly koledy. Domů děti odjížděly nadšené aVánoční dílna ve školní družině Ve čtvrtek 7.12. se uskutečnila již tradiční „Vánoční dílna“ ve školní družině, o kterou byl, dle velkého počtu zúčastněných dětí, skutečně zájem. Velmi nás také potěšil velký zájem ze strany rodičů. Děti si během odpoledne vyrobily zajímavé a vkusné dárky pro svoje blízké. Při práci měly možnost osvěžit se čajem, který jim připravily paní kuchařky ze školní jídelny. Za velmi podařenou vánoční dílnu v tomto školním roce patří poděkování paním učitelkách z prvního stupně za praktickou, paní ředitelce za finanční a paní Horové za všestrannou pomoc.

Vychovatelky ŠD A. Tinclová a M. Krejčová

Vánoce jsou tady
V přípravný den na Vánoce se proměnil pátek 8.12. v naší škole. Žáci z 9.A si připravili pro všechny své spolužáky na 2 hodiny místo vyučování vánoční dílny. Rozdělili se do skupinek po dvou až třech osobách a každá skupina si vzala na starost jednu třídu. Dohlíželi spolu s třídními učitelkami nad výrobou adventních věnců, postaviček z Betlému, vánočních ozdob a dalších věcí. S mladšími spolužáky si zazpívali koledy a zahráli zábavné hry. Jejich snaha se odrazila v krásné vánoční výzdobě ve všech pavilonech.

Všem žákům deváté třídy velmi děkujeme – učitelé i žáci.

Další akce žáků ZŠ v prosinci
13.12. divadelní představení Africká pohádka, kterou připravily a zahrály děti ze školky
pro první a druhou třídu.
12.12. Vánoční besídka třídy 3.A pro rodiče
20.12. Vánoční besídka třídy 5.A pro rodiče a učitele
13.12. Návštěva představení třídy 3.A v kině Ládví
8.12. Program „Lidé celého světa“ pořádaný hnutím Tereza pro třídu 7.A
18.12. Promítání pořadu „Bohové, faraóni a hvězdy“ v Planetáriu Praha pro celý druhý stupeň a speciální třídu
20.12. Návštěva výstavy „Lovci mamutů“ v Národním muzeu – 8.A a speciální třída
22.12. Vánoční besídky žáků všech tříd se svými třídními učiteli.

Počítačová učebna dětem
Během měsíce listopadu a prosince byla otevřena PC učebna pro žáky z prvního i druhého stupně naší školy i mimo hodiny vyučování. Děti sem mohou chodit vyhledávat informace na internetu, vypracovávat různé úkoly do školy, zpracovávat seminární práce a referáty pod dozorem vyučujícího. Otevírací doba učebny se během těchto dvou měsíců osvědčila, a proto budeme i nadále s touto činností pokračovat a to v těchto dnech:

Út: 7:00 – 7:45 a 14:00 – 14:45
Čt: 7:00 – 7:45 a 12:45 – 13:30

Pozvánka na zápis do první třídy
Putování z pohádky do pohádky čeká všechny děti, které přijdou 8. února 2007 na zápis do první třídy naší školy. Na nové žáčky se těší paní učitelky a pohádkové postavičky, které je budou při plnění různých úkolů a hraní her provázet.

                                                                                                 Alena Dočkalová

Prosinec v MŠ

Prosinec v naší školce

Předvánoční atmosféra začala ve školce výrobou maličkostí na Vánoční jarmark. S těmito výrobky dětí a paní učitelek jsme se ho, jako každý rok, rády zúčastnily. Výtěžek z jarmarku činil 2 900Kč a bude použit na nákup pracovních materiálů a hraček do školky. Touto cestou děkujeme všem, co si u nás nějakou tu drobnost zakoupili.

Čekání na Vánoce nám zkrátila přehlídka dětí z třetí a čtvrté třídy ZŠ, které byly převlečené za Mikuláše, čerty a anděly, ale pravé čertí postrašení a Mikulášskou nadílku nám připravili žáci deváté třídy. Děti za sladkosti poděkovaly pásmem písniček.

Nácvikem na besídky předvánoční přípravy pokračovaly. V letošním roce pořádala každá třída svou besídku v jiném termínu. Děti s chutí a radostí nacvičovaly svůj program, aby se mohly svým nejbližším předvést jak jsou šikovné. Všechny děti si pro rodiče připravily malé dárečky, které vyráběly s láskou a nadšením. Takové dárky jsou ty nejcennější.

Chtěly bychom touto cestou poděkovat rodičům, kteří pro děti ve třídách připravili drobné dárečky.

Také děkujeme ZUŠ, která dětem vypálila jejich výrobky z keramické hlíny a umožnila tyto výrobky naglazurovat a zapůjčila nám i sukýnky pro děti na besídku.

Poslední adventní týden měly děti také svoji malou besídku, kterou jim zpestřil svým vystoupením kouzelník.

Aby vánoční atmosféra byla úplná, maminky dětem do školky přinesly cukroví a tak si děti celé dopoledne mohly hrát s novými hračkami, které našly pod Vánočním stromečkem a mlsat k tomu výborné vánoční cukroví. Nakonec si připily dětským ,,šampíčkem“ na šťastné a veselé Vánoce.

Poslední akcí v tomto roce bylo připravit malý stromeček na náměstí. Děti vlastnoručně vyrobily ozdobičky a za zpěvu koled jej nazdobily.

Co ještě zbývá závěrem? Všem dětem, rodičům a spoluobčanům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v Novém roce...

                                                                               kolektiv učitelek MŠ

Diskuzní fórum na www.klecany.cz

Rádi bychom Vás, naše čtenáře a především ty, kteří nemají přístup na internet, seznámili s novou rubrikou Diskuzní fórum, která vychází z názorů našich spoluobčanů. Jedná se o příspěvky (kladné i záporné) k daným tématům na webových stránkách Klecan (www.klecany.cz). V současné době je nejaktuálnější téma - Škola, školka Klecany, proto jsme ho vybrali jako první...

V této rubrice bych čekala více příspěvků! Rodiče jsou spokojeni? Nemají žádné požadavky na kvalitnější školu? Kdybych měla děti školou povinné, byla bych nešťastná z toho, že naše škola je tak nezajímavá, pasivní a nemoderní. Taky bych asi děti posílala do Prahy, ale tím se děti okrádají o kamarády, ztrácí spoustu času dojížděním. A hlavně ztrácejí vazbu na své bydliště! Doufám, že se rodičům podaří spolu s novým vedením radnice školu změnit dřív, než budu mít vnoučata. Rada školy má přece velké pravomoce! Držím palce rodičům i všem našim dětem! -prem- 8.11.06

Lidi pojďme přesně říci co se nám na škole v Klecanech nelíbí! Zatím všichni křičí ředitelka je špatná, ale nikdo nic nedělá, aby na stůl položil důkazy a začal něco dělat. (Odvolat ředitelku není snadná věc, na to nepomůže změnit vedení města). Pojďme se spojit všichni, kdo s tím chceme něco dělat. Začněme se písemně!!!! dožadovat změn. Zatím je rok od roku v Klecanské škole méně dětí, ruší se jedna školní aktivita za druhou. Dokonce se letos prý nepojede na školu v přírodě, protože p. ředitelka dělá administrativní dusno. Prý to ve škole létá jedna důtka za druhou. Není to šikana? Nebo snad je to neschopnost učitelek? V každém případě pokud podřízení nezačnou jasně jmenovat zlo na Klecané škole, nic nedosáhnou. Chceme pomoci! Pojďme jasně formulovat co chceme, co nefunguje a kdo za to může. Křičet v koutě nikomu nepomůže a jde o naše děti... - Jirka- 10.11.06

Vůbec si nemyslím, že by byla klecanská škola horší než ty pražské. Mnozí učitelé jsou dobří. Myslím, že problém je spíše v hlavní manažerce školy, která nedává lidem dostatek kompetencí, nedostatečně je motivuje a vázne komunikace s veřejností a s jednotlivými učiteli. Navrhovala bych provést dotazníkové šetření školy mezi rodiči a jednotlivými učiteli. Tím by se alespoň problém jasně definoval a mohlo by se hledat řešení. -Danas- 11.11.06

Patříme k rodičům, kteří vozí denně dítě do školy do Prahy. Začnu nejprve argumenty proč nechat dítě v Klecanech: : Kubík je vytržený z prostředí spolužáků ze školky, převážení tam a zpět je náročnější na čas i peníze, sehnat kvalitní školu nebylo snadné. Co tedy převážilo: hrozná pověst školy daleko přesáhla území Klecan. Zdejší škola je pověstná fluktuací učitelů a neschopností udržet kvalitní lidi. Před termínem zápisu na zdejší školu jsme dostali cyklostylovaný papír co školák musí a co nesmí; předlistopadová kultura z něho vyzařovala. Nebyl čas na hrdinství - zájmy dítěte mají přednost. Zkušenosti: Byl problém nějakou školu sehnat, školy v přilehlých částech Prahy 8 jsou přeplněné. Syn je ve škole, kde učitelka NEDÁVÁ do stejné lavice děti, které se nemají rády (aby si nepovídaly). Učitelka nám pošle písemnou omluvu, když si Kubík umaže oblečení při mytí tabule. Paní učitelku v Praze práce s dětmi opravdu baví a děti to samozřejmě vycítí! Kubík chodí v 1. třídě v rámci kroužku na angličtinu - jeho nejoblíbebější školní aktivitu (to nejsou "nesmysli", Hannah). Omlouváme se všem, kteří se snaží pohnout stavem školy vpřed, ale na dítěti odmítáme experimentovat. Rádi si přečteme NEANONYMNÍ reakce. (což platí i pro ostatní sekce). -om- 14.11.06

Můj syn chodí do druhé třídy školy v Klecanech a já jsem zcela spokojená. Jeho paní učitelka je výborná (měla tuto třídu i jako prvňáčky), syn chodí do školy rád a výuku zvládá zcela bez problému. Z toho lze soudit, že paní učitelka učí dobře, srozumitelně a sama vím, že přistupuje k dětem i individuelně, dle jejich potřeb. Je velmi aktivní, navštěvuje s dětmi divadla, v pondělí byly děti v planetáriu a pořádá různé akce i o víkendu. Abych byla konkrétní, třeba v říjnu jsme se sešli jednu sobotu a děti si společně se svými rodiči a paní učitelkou vyrobily draka... Mě jako matce zcela vyhovuje i uzavřený komplex školního areálu. Syn i takhle malý, si může sám dojít na odpolední zájmy (kytaru, hudební nauku, pozemní hokej v tělocvičně aj.), na které ho v daný čas pošle paní učitelka z družiny. Což myslím také není zcela běžný jev ve školství, za což jsem jí (a nejen já) moc vděčná. Nemusím se bát, že syna srazí auto a také není potřeba ho neustále
někam vozit a vodit za ruku. Věřím, že ho to vede i k větší samostatnosti. Takže já si nemyslím, že je škola v Klecanech špatná, protože vždycky je to o lidech a jejich přístupu. Problém nebude ve vztahu učitel, rodič nebo žák, ale pokud je, tak pravděpodobně někde výš! Nic není jen černé nebo bílé. -pš- 14.11.06

Už nevím kdy, asi před rokem vyšel Nový školský zákon. Každá škola jej měla rozpracovat též do Školního řádu, který ukládá též povinnosti rodičům, s kterými mají být prokazatelně seznámeni. Školní řád by měla mít každá škola a ten obsahoje jak práva tak povinnosti tedy co žák smí a co nesmí. Byli-li s tímto seznámeni rodiče, mohou dítě předem připravit na podmínky školy,které by měly být pro žáky stejné na každé škole. (ze zákona) Kvalitní učitel či nekvalitní?Jsou to vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří vědí co mají učit a hlavně jak naučit. Nemyslím, že zrovna v Klecanech jsou nějací nepodaření. Učitel by měl umět učit jak v Praze tak v Klecanech má li kvalifikaci. Hrozná pověst školy - kdo chce očernit - očerní, zejména bude-li se politizovat (předlistopadová kultura). - kolemjdoucí - 15.11.06

 


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus