Leden 2008

Co se šustlo v naší škole v prosinci 2007,
                                                         v čase adventním

Před začátkem vánočních prázdnin ožila naše základní škola i v odpoledních a podvečerních hodinách. Mnoho třídních učitelek si připravilo se svými třídami besídky a vystoupení pro rodiče a příbuzné svých žáků. Škola byla od začátku adventu provoněna jehličím a skořicí a v některých budovách se linuly vánoční melodie. Prosinec byl ale také měsíc pro některé žáky úspěšný. Zástupci z deváté třídy zvítězili v chemické soutěži, o které se více můžete dočíst v příspěvku pana učitele Rychlého a fotografie prohlédnout na našich webových stránkách. Tradičně, jako každý poslední předvánoční týden, se vypravily všechny třídy druhého stupně do planetária, tentokrát na pořad Astrologie a alchymie na dvoře Rudolfa II. Prvňáčci z áčka i béčka si spolu s deváťáky naložili pod stromeček filmové představení Pan Včelka, na které se 19.12. vypravili do kina Ládví. Svoji spolupráci ukončili v roce 2007 společným posledním dnem ve škole. Osmá třída s 1.A podnikla procházku do nedalekého lesíka, aby nastrojily stromeček pro zdejší zvířátka. Devátá třída s 1.B uspořádaly společnou vánoční besídku, na které si předaly dárky, společně ve dvojicích (vždy jeden prvňáček s jedním deváťákem) pracovali na úkolech s vánočních tématikou a dokonce si i společně zatancovali. Vyšlo očekávané první číslo školního časopisu, zatím v zúžené podobě a bez názvu.

Mnoho štěstí, zdraví a splněných přání v roce 2008
přeje za celý pedagogický tým Alena Dočkalová.

CHEMICKÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY 9.TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/08

Stejně jako v minulých dvou letech ani letos mladí přírodovědci z 9.ročníku naší školy nenechali bez odezvy výzvu Masarykovy střední školy chemické v Praze zúročit svůj zájem o taje látek a jejich přeměny a zúčastnili se chemických soutěžních her v bílých pláštích za laboratorními stoly. Masarykova střední škola chemická již řadu let takto pomáhá základním školám popularizovat obor, který bývá u mnohých žáků i rodičů v nemilosti. Během prvního kola, které probíhá na kmenové základní škole, řeší žáci
dobrovolně a samostatně úkoly zaslané hlavním organizátorem. Tři nejúspěšnější řešitelé pak mají právo stát se členy soutěžního družstva a utkat se s družstvy z dalších devíti základních škol.

Soutěžnímu klání v Křemencově ulici jsme věrni již třetí rok. Předloni chlapecké trio dosáhlo třetího místa a loni byl dívčí trojlístek sedmý. Letos ve středu 5.prosince 2007 se před restaurací U Fleků zjevilo klecanské družstvo smíšené – Barbora Pleskotová, Václav Šik a Jiří Haken se svým větrníkem vybaveným důmyslnými lopatkami ze špejlí a starých mariášových karet. V prvním kole měli totiž žáci za úkol nejen odpovědět na zvídavé otázky a vyřešit křížovky či příklady, ale i doma vyrobit funkční větrník. Jirkův se nám zdál nejlepší. Druhé kolo chemické soutěže probíhalo jako vždy v krásné laboratoři Masarykovy chemické školy s příjemnými pedagogy a studenty. Nejkrásnějším zážitkem bylo odpolední vyhlášení vítězů, kdy zaznělo jméno naší školy a kdy našemu soutěžnímu družstvu byl předán diplom za 1.místo.

„Aniž bychom si to uvědomili,“ vzpomíná Jirka Haken, „každý z nás měl v družstvu svou funkci a každý se zasloužil o vítězství. Po první dávce úkolů přišla dvacetiminutová přestávka. Z laboratoře jsme odcházeli s dobrým pocitem. Po zdařeném vyluštění křížovky jsme byli na prvním místě. Na druhou část jsme se opět přemístili do laboratoře. Na záda nám neustále dýchalo družstvo ze ZŠ Kamenice. Nakonec zaperlil Vašek, který poznal všechno chemické sklo a ještě jsme ho poslali do rozstřelu, aby rozhodl
o vítězství. Po oznámení sečtených bodů jsme hlasitě projevili radost a odebrali se za panem učitelem. Naši výhru nám uvěřil až při předávání diplomů a cen. Šťastní jsme se vraceli domů.“

Závěrem chci poděkovat žákům za vzornou a úspěšnou reprezentaci školy a přeji, aby chemie byla i nadále jejich milým společníkem při cestě za dalším poznáváním přírody.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Ivan Rychlý

Při vyhlašování vítězů chemické soutěže, která proběhla na Masarykově střední škole chemické v Praze, zaznělo jméno naší školy.

Soutěžní družstvo žáků 9.A ve složení Jiří Haken, Václav Šik, Barbora Pleskotová získalo 1. místo

Gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci.


KRÁL LENOCH A PRINCEZNA ČIPERKA

V tomto školním roce jsme si pro rodiče k Vánocům připravili vánoční pohádku KRÁL LENOCH A PRINCEZNA ČIPERKA. Přípravy začaly výrobou kostýmů, kulis a nácvikem scény. Děti si na počítači psaly zhodnocení besídky. Můžete posoudit, jak se jim článek do zpravodaje povedl:

„6.12. se konala besídka 4.A. v Základní škole Klecany. Tato besídka se jmenovala Král Lenoch a princezna Čiperka. Přišlo tolik lidí, že nebylo poznat, kde jsou rodiče malých herců. Po besídce byly hody s pečeným kuřetem a jinými pokrmy. Skoro po čtvrt hodině už z pečeného kuřete nic nezbylo. Při hodech předali mladí herci svým rodičům dárek, ručně vyrobenou svíčku. Mladí herci si hody pěkně užili. Jedli cukroví a také to do zlatova opečené kuře. S plnými bříšky zazpívali herci svým rodičům vánoční koledy. Rodiče nadšením a hlasitým tleskáním málem zbořili třídu.

Po zazpívání koled se herci opět pustili do lívanců a cukroví, protože pečené kuře už nebylo. Potom paní učitelka Knorová přerušila herce a řekla, ať si rozbalí dárek, který se ukrývá pod stromečkem. Herci jej rozbalili a ten dárek byla hra Česko junior.“


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Za 4.A Sylva Procházková

BOJ S VĚTRNÝMI MLÝNY OPĚT PROHRÁN

Zážitky a dojmy z návštěvy některých divadelních představení nebývají vždy kladné. To se ovšem nedá říct o představení Don Quijote v Malém vinohradském divadle, kam zavítali sedmáci, osmáci a deváťáci 10. prosince 2007. Divadelní prostory nebyly sice příliš reprezentativní (jedná se o velmi malé divadlo, které je zatím stále v rekonstrukci), ale výkony herců nás nadchly. Ve hře jsme slyšeli spoustu vtipných replik, které zněly velmi současně, přestože pocházejí z pera renesančního umělce. Ocenili jsme také, že díky malé kapacitě hlediště jsme měli divadlo pro sebe a nebyli jsme rušeni žáky či studenty jiných škol.

Potěšilo nás, že někteří žáci projevili zájem vrátit se do divadla ještě na jiné představení tohoto souboru.Při cestě k autobusu jsme se ještě zastavili na vánočních trzích na náměstí Míru.


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Eva Staňková

O ŠKOLNÍM ČASOPISE

Nápad založit školní noviny se zdál být více než dobrý. Proto se pár žáků rozhodlo dát hlavy dohromady a vytvořit redakci, která bude psát a vydávat školní noviny. Zatím však nemají svůj název. Redakční tým se rozhodl nechat vymýšlení na svých spolužácích.

V jídelně jsme umístili schránku, do které mohou zájemci vhazovat své nápady. Vyzýváme také všechny žáky naší školy ke spolupráci. Pokud budete mít chuť přispět do novin nějakým článkem, budeme rádi.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE ŠKOLE

Třída 9.A se zúčastnila 5.12.2007 mikulášské nadílky. Sestava byla kompletní – Mikuláš, čerti a andělé. Tato skupina navštívila mateřskou školu a také třídy 1. stupně. Rozdávali za odměnu sladkosti. Čerti byli hodní, ale někdy dokázali i pořádně vystrašit. Andělíčci zářili krásou a půvabem. Mikuláš byl vysoký a důvěrně promlouval k malým ratolestem. Zlobivé děti slíbily, že se polepší a nebudou zlobit pani učitelky ani rodiče. Den se hezky vydařil a paní učitelky z prvního stupně si nemohly mikulášskou družinu vynachválit.

VÝSTAVA V KOSTELE NA NEBEVZETÍ PANNY MARIE

Třídy z prvního i druhého stupně se zapojily do výroby betlémů, které byly od 17.12. vystaveny v klecanském kostele. Výstava byla zahájena krátkým programem v pondělí 17.12., kdy žáci z páté a deváté třídy zpívali koledy s doprovodem pana učitele Rychlého na kytaru a Pavlínky Suchánkové z 5.A na klávesy. V následujících dnech od úterý do pátku a mezi svátky pak bylo možné si velmi vydařené práce prohlédnout. Betlémy byly vyrobeny nejrůznějšími technikami a z různých materiálů. Součástí výstavy byly také nazdobené vánoční stromečky, na kterých si návštěvníci mohli prohlédnout ozdoby vyráběné žáky z prvního stupně a rodiči.


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Petra Trojanová z 9.A


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus