Listopad 2007

CO SE ŠUSTLO V NAŠÍ ŠKOLE v říjnu 2007

Skončil se listopad a děti školou povinné mají za sebou již dva měsíce z nového školního roku. Po letních prázdninách je život v naší škole opět v plném proudu, a než jsme se nadáli, už se pomalu blíží čtvrtletní hodnocení. Dosažení dobrých či dokonce výborných úspěchů a výsledků ve výuce není to jediné, do čeho se žáci a jejich vyučující zapojují.

Rozhodli jsem se stejně jako v předchozích letech přihlásit se do celoroční soutěže pořádané Středočeskými sběrnými surovinami ve sběru starého papíru, plastových víček, hliníku a obalů Tetra-pak. V polovině října byl přistaven ve škole první kontejner. O dalších svozech vás budeme průběžně informovat na našich internetových stránkách.

Novinkou školního roku 2007/2008 je zřízení žákovské samosprávy, prozatím z žáků druhého stupně. Zasedání, která se konají jedenkrát týdně, se účastní tři zástupci z každé třídy. Přítomní diskutují o nápadech, jak si zpříjemnit život ve škole pomocí nejrůznějších školních akcí, nebo jak pomoci svému okolí, či jak řešit problémy, které děti trápí. Mezi prvními příspěvky se objevil návrh uskutečnit mezitřídní turnaj v kopané pro kluky a přehazované pro holky před podzimními prázdninami. O jeho průběhu a výsledcích vás budeme informovat v příštím vydání Zpravodaje. Dalším nápadem bylo uspořádat Den nepotřebných věcí, kdy by se ve škole uskutečnila sbírka oblečení a hraček pro děti z azylového domu. Přesné datum konání bude vyvěšeno během listopadu na webu školy.

V říjnu jsme se věnovali také kultuře a přírodě. Některé třídy se za kulturními zážitky vydaly na divadelní představení do Prahy. Nezapomněli jsme ani na zvířátka ze zoologické zahrady. Ze sbírky z konce minulého školního roku jsme adoptovali nové zvířátko v ZOO Praha. Více se dočtete v následujících příspěvcích.

Nakonec připojuji ještě jednu velmi potěšující a zajímavou zprávu. Třídy 8.A a 9.A se spojily s třídami 1.A a 1.B a pro tento školní rok vytvořily týmy vzájemné spolupráce. Osmáci se stali patrony prvňáčků z „áčka“ a deváťáci prvňáčků z „béčka“. Třídní paní učitelky se domluvily na vzájemné pomoci a společných akcích těchto tříd. První seznámení „malých“ s „velkými“ nastalo 4.října na Mezinárodní den zvířat. Podle nápadu paní učitelky Šugarové se všechny čtyři třídy rozhodly zapojit do akce pomoci zvířátkům. V tento den se spolu vypravili všichni na procházku po okolí školy. Pomocí losů vznikly dvojice tvořené vždy jedním mladším a jedním starším žákem a spolu pak pozorovali a počítali všechny živočichy, které v okolí viděli a pozorovali. Moc velké překvapení pro nás paní učitelky bylo, že nikdo z první třídy se ani nebál, ani nestyděl a naopak všem z osmičky a devítky se procházka moc líbila a během ní o svých mladších spolužácích zjistili mnoho zajímavých informací, pomohli jim s oblékáním a celou cestu se jim pilně věnovali. Jako pokračování této akce proběhla mezi těmito čtyřmi třídami sbírka pamlsků pro pejsky z útulku v Tróji, které v listopadu půjdou starší děti osobně zaměstnancům útulku předat a prohlédnout si areál s azylem pro opuštěné pejsky. Na tento den mi zůstala velmi pěkná vzpomínka a velmi se těším na další spolupráci. Fotografie z naší procházky si můžete prohlédnout na webových stránkách školy v deníku deváté třídy.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Alena Dočkalová

Adoptovali jsme sovu pálenou

Letošní sedmáci se na konci loňského školního roku rozhodli, že budou pokračovat v tradici adopce zvířátka z pražské ZOO. Vybrali mezi sebou sponzorské příspěvky a požádali i své rodiče a spolužáky. Jelikož má naše škola ve znaku sovu, rozhodli se pro sovu pálenou. Od začátku října jsme tedy adoptivními rodiči jedné sovy pálené ze ZOO Praha. Jak se o tom přesvědčíte? Jméno naší školy bude vyvěšené na soví voliéře a my máme ve škole k dispozici dva volné lístky do ZOO pro sebe, své spolužáky a jejich rodiče.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Lucie Pechová

Stvoření světa

Dne 15.10. 2007 navštívily 1.A, 1.B a 2.A s třídními učitelkami divadelní představení "Stvoření světa" v divadle U Hasičů v Praze. Představení se nám velmi líbilo a bylo i pro děti poučné. Tato akce byla pro "prvňáčky"prvním společným školní výjezdem za
kulturou.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aneta S.Šugarová

Lakomec

V úterý 16. 10. žáci osmé třídy spolu s panem učitelem Rychlým a paní učitelkou Staňkovou navštívili představení Lakomec od Moliéra v divadle Gong. Představení bylo podáno vstřícnou formou pro publikum tohoto věku. Herci hráli s obrovským nasazením, přestože ne všichni z celkového počtu 300 diváků se dokázali soustředit po celou dobu představení. Při zpáteční cestě mnozí z nás měli pocit, že je chce někdo okrást, a proto si pečlivě hlídali své finance.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa E. Staňková


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus