Poplatky

1) Úplata za předškolní vzdělávání je 500Kč.

Školné se platí vždy do 25. dne předešlého měsíce. Je nutné ho uhradit i v době nepřítomnosti dítěte v MŠ. Od školného jsou osvobozeny pouze děti rok před nástupem do školy, děti s odkladem povinné školní docházky školné opět platí. 

Platba se provádí na účet 94-1047770277/0100, variabilní symbol = rodné číslo dítěte. Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte. 

Opakované nezaplacení školného v termínu může být důvodem k vyloučení dítěte z MŠ.

Dotazy, informace u hospodářky školy Moniky Císařové na tel.: 284 892 914, mobil: 773 482 484

2) Výše stravného je 600Kč. 

Stravné se platí zálohově, tzn., že je nutné je uhradit vždy do 25. dne předešlého měsíce. V době nepřítomnosti dítěte je nutné stravu odhlásit dopředu, nejpozději do 7:30 hod. daného dne formou SMS zprávy na tel. číslo třídy, které dítě navštěvuje. 

Platba se provádí na účet 107-3857600287/0100, variabilní symbol = rodné číslo dítěte. Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte. 

Opakované nezaplacení stravného v termínu může být důvodem k vyloučení dítěte z MŠ.

Dotazy, informace u vedoucí školní jídelny Markéty Bílkové na email.adrese jídelna@klecany.cz nebo na tel.:284 892 915, mobil: 774 482 489


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus