Kontaktní informace
Základní škola a Mateřská škola
Klecany 375
250 67 Klecany

Ředitel školy:
Mgr. Vladimír Lacina
e-mail: lacina@zsms.klecany.cz
mob.: 773 482 483

tel., fax: 284 892 914
fax: 284 892 914
kancelář mob.: 773 482 484
e-mail: zsklecany@klecany.cz

Školní jídelna:
tel.: 284 892 915
email: jidelna@klecany.cz

Mateřská škola:
tel.: 284 890 631
e-mail: msklecany@klecany.cz

Školská rada:
email: skolskarada@klecany.cz

Povolání v našich rodinách

Již během minulého školního roku jsme si často ve třídě povídali o tom, co bychom chtěli jednou dělat, co by nás bavilo a jaké jsou naše zájmy. Tak vznikl nápad s uspořádáním besed rodinných příslušníků. Oslovili jsme rodiče, prarodiče i vzdálenější členy rodin, zda by byli ochotni pro nás besedy uspořádat. A povedlo se. V měsíci říjnu za námi přišli první přednášející, kteří se zájmem vyprávěli o své práci.

 Jako první se nám představil pan Evžen Mayer, který je ředitelem společnosti, jenž se zabývá vývojem mobilních aplikací.

 

První přišel k nám do třídy pan Evžen Mayer. Pan Mayer je tatínek Rebinky. Dělá ředitele počítačové firmy. S programováním se seznamoval již jako malý kluk a ukázal nám, na jakém počítači začínal. Pan Mayer hodně cestuje po světě, tak nám zdůraznil, že se máme učit cizí jazyky. Jako firemního maskota mají létající opičku, kterou každému z nás věnoval. Beseda se mi moc líbila, pan Mayer je vtipný. Já bych ale programátorkou být nechtěla, protože nejsem trpělivá. Ředitelka by mi asi šla, jelikož umím velet ostatním, nyní hlavně mým bráškům……..Bětuška

Dalším přednášejícím byl pan docent František Pavelka, rektor Bankovního institutu vysoké školy.

 

Jako druhý u nás byl pan František Pavelka. Je rektorem vysoké školy, kde přednáší studentům a píše odborné články do novin. Při zakončení studia - promoci předává studentům diplom, je oblečen do taláru a na ramenou má rektorský řetěz, který nám dědeček Bětušky přinesl ukázat a mohli jsme si ho všichni vyzkoušet. Asi bych chtěl studovat nějakou vysokou školu…..Kryštof

V pořadí třetí předstoupil před žáky pan MSc. Michal Čáp, v současné době vědec a student PhD na ČVUT v Praze.

  

Zatím poslední přednášející byl pan Michal Čáp, který je strýc Maury.  Pan Čáp působí jako vědec robotiky a pracuje na samořídícím automobilu. Beseda se mi moc líbila a chtěla bych v budoucnosti dělat to, co dělá pan Čáp…..Rebeka 

 Pan Čáp nám  ukázal na videu auto, které si zákazník přivolá přes mobil a auto samo přijede a odveze zákazníka, kam si přeje. Jednou budu chtít možná dělat také takovou práci…..Pepík

Děkujeme přednášejícím za čas, který nám věnovali a těšíme se v listopadu na další besedy.

 


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus