Kontaktní informace
Základní škola a Mateřská škola
Klecany 375
250 67 Klecany

Ředitel školy:
Mgr. Vladimír Lacina
e-mail: lacina@zsms.klecany.cz
mob.: 773 482 483

tel., fax: 284 892 914
fax: 284 892 914
kancelář mob.: 773 482 484
e-mail: zsklecany@klecany.cz

Školní jídelna:
tel.: 284 892 915
email: jidelna@klecany.cz

Mateřská škola:
tel.: 284 890 631
e-mail: msklecany@klecany.cz

Školská rada:
email: skolskarada@klecany.cz

Přijímací řízení 9.A

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás seznámila s výsledky přijímacího řízení žáků současné 9.A na střední školy. Třída 9.A má v současnosti 27 žáků. Všichni tito žáci byli úspěšně přijati na střední školy nebo učiliště. Nutno podotknout, že mnozí z nich se dostali na obě školy, které si vybrali. Jejich úspěšnost je tedy stoprocentní. 

Gratuluji všem přijatým a děkuji jejich rodičům za skvělou spolupráci během posledních čtyř let. A na závěr se ptám těch, kteří neustále dokola tvrdí, že škola v Klecanech nemá dobrou pověst a výuka zde není kvalitní: "Je stoprocentní úspěšnost přijetí žáků deváté třídy hlediskem neúspěšnosti školy?" Myslím, že odpovědět si dokáže každý sám...

Martina Nováková, třídní učitelka 9.A


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus