Prosinec 2006

Co se šustlo v naší škole v říjnu a listopadu 2006

Dravci a sovičky na klecanském hřišti

Na zeleném trávníku, každý na svém bidýlku. Tak nějak to vypadalo v pondělí 23. října na fotbalovém hřišti v Klecanech. Z moravské Lednice se tam slétli dravci a sovy spolu se svými opatrovateli ze společnosti na ochranu dravých ptáků Zeyferus. Prohlédnout si je přišli žáci z prvního i druhého stupně a také děti z mateřské školy. Nejprve dostali výklad o tom, čím je který dravec zajímavý, čím se živí a kde se vyskytuje. Pak byli diváci přezkoušeni z toho, co zajímavého si z výkladu zapamatovali. Nejlepší a nejrychlejší z dotazovaných získali dokonce i pěkné odměny. A pak to začalo. Lety. Nebo spíš nálety. Několik dravců předvedlo svůj instinkt při lovení potravy v podobě atrap zvířat tažených navijákem. Jiní si zaletěli zmapovat místní terén. Celkem si děti mohly prohlédnout asi 30 dravců a sov: např. výra velkého - naši největší sovu, který chytal veverku, raroha velkého, dřemlíka tundrového, sokola loveckého, svou pálenou, jestřába lesního a další sovy a dravé ptáky. Našli se dokonce dva odvážlivci z řad žáků, kteří podstoupili nebezpečný nálet dravce zakončený přistáním na jejich ruce. Byli to žáci skutečně odvážní. I přes konstatování instruktora o velmi špatných zkušenostech z předchozích programů pro základní školy, které byli pro některé žáky i učitele jejich posledními, tuto náletovou akci podnikli a přežili. Za svůj statečný výkon si vysloužili malou odměnu a velký aplaus. A ti méně odvážní si mohli alespoň pohladit výra po bříšku.

Sedm divů vesmíru

Vesmír je místo, které je pro člověka stále velkou záhadou. Je nekonečný? Jak vznikl? Existuje další planeta, na které je život? Jsme jedinou inteligentní civilizací v kosmu? Takových otázek napadá jistě každého z nás spousta.

Poslední školní den před podzimními prázdninami vyrazila výprava osmé a deváté třídy hledat odpovědi na tyto otázky do pražského planetária. Shlédli zajímavý pořad Sedm divů vesmíru, který upozornil na některé zvláštnosti a zajímavosti v kosmu. Dokument začal shrnutím monumentů, které lidé nazývají tzv. sedm divů světa. A pak se děj přesunul do vesmíru. Alespoň si tak žáci mohli uvědomit měřítko chápání života na planetě Zemi a jeho význam v rámci celého kosmu. Pořad byl velmi poučný a zajímavý, a pokud nezodpověděl všechny otázky, které se divákům honily hlavou, alespoň inspiroval k dalšímu zamyšlení o zákonitostech v nekonečném a záhadném vesmíru.

Co je doma, to se počítá a U nás na Zemi

Ekologická farma Toulcův dvůr se stala oblíbeným cílem pro návštěvy žáků a učitelů naší školy. V měsíci říjnu se tam vypravili třikrát (druhá a třetí třída, sedmá třída a osmá třída). Součástí programů, které jsou směrovány k zamyšlení nad chováním člověka na naší planetě a jeho soužití s přírodou, je také prohlídka farmy, jejích prostor a hospodářské části, kde si děti mohou prohlédnout místní hospodářská zvířata, pohladit si je a dokonce i podojit kozu, pokud si na to troufají.

Sedmá třída se zúčastnila programu „U nás na Zemi“. Jeho hlavní náplní byla diskuse o globálních problémech Země a o člověku, který je jejich součástí – tvůcem i obětí. Pořad byl veden zábavnou formou, kdy si sedmáci zahráli také různé hry zaměřené na ekologické chování. V přestávce se vydali na exkurzi po statku. V místním špejcharu viděli historické pracovní nástroje používané při polních pracích a při zpracování obilí a hádali, pro jaký účel byly používány. Pak se vydali za zvířecími obyvateli. Největší úspěch a pozornost si zasloužila flekatá prasnice Blažena, která se ráda nechá drbat za ouškem.

Osmáci se učili v Toulcově dvoře poznávat značky na obalech výrobků, aby věděli, zda se dají použité obaly těchto výrobků recyklovat. Seznámili se také s výrobky, které jsou označené tzv. ekoznačkou. I pro ně byl program „Co je doma, to se počítá“ veden zábavnou formou spojenou s diskusí. Po pořadu se šli také projít po areálu dvora, navštívili špejchar a místní zvířata. Největší úspěch však tentokrát měla téměř plyšová kráva Jitka, která se pásla na louce za statkem.

„Je Slunce v naší zásuvce?“ a „Co vypráví kolovrátek“

Dalším oblíbeným místem, kam jezdí naši žáci a jejich vyučující na ekologické programy je sdružení Tereza, sídlící v Haštalské ulici v Praze. V listopadu se tam vydala osmá třída na výukový program „Je Slunce v naší zásuvce?“ a speciální třída na příběh kolovrátku, který vyprávěl o cestě vlny od ovečky až k pletenému svetříku.

Program o energiích, jejich úspoře a možnostech, jak se vyrábí elektřina byl sponzorován společností Pražská energetika, a tak byl pro žáky zdarma. Probíhal především formou skupinové práce. Ve skupinkách se řešily teoretické problémy o výhodách a nevýhodách jednotlivých elektráren, a také praktické záležitosti (měření teploty v místnosti, venku a v prostoru mezi okny, měření příkonu při vaření vody rychlovarnou konvicí, zkoumání umístění žárovek a zářivek v místnosti). Výsledkem zkoumání byly závěry, co je možné udělat, aby člověk šetřil energie a zbytečně je neplýtval.

Žáci speciální třídy s několika spolužáky ze sedmé a osmé třídy měli možnost si vyzkoušet, jak se v dávných dobách předlo na kolovrátku a jak si doma mohou sami pomocí kartonu a vlny utkat malý kobereček. Součástí programu bylo také seznámení s jednotlivými materiály, ze kterých se vyrábí oblečení a textil. Každý si mohl osahat pravou ovčí a kozí vlnu i bavlnu, hedvábí a další materiály. Domů si mohli odnést svůj pěkný utkaný výtvor.

Staré pověsti české

Ve středu 15. listopadu navštívily třídy 5.A, 6.A a 7.A představení „Staré pověsti české“ v divadle Jiskra v Praze. Viděli zdramatizované pověsti O Přemyslovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Křesomyslu a Horymírovi a O Bivojovi. V divadelním představení starých českých pověstí účinkovali tři herci, pro zpestření využívali pro některé postavy loutky. Dramatizaci dobře doplňovaly vybrané rekvizity a hudební efekty. Pověsti byly pojaty a předvedeny velmi humorně.

Co podnikli naši malí spolužáci

Na konci měsíce října žáci druhé a třetí třídy navštívili velmi zajímavé vzdělávací pořady ve Středisku ekologické výchovy v Toulcově dvoře v Hostivaři. Zatímco druháčci se seznamovali s živými ovečkami a s jednoduchým postupem zpracování vlny, třeťáci si připravovali vše potřebné k pečení chleba. Během tříhodinového programu si vlastnoručně vyzkoušeli mlácení obilí cepy, drcení zrna na mouku i zpracování těsta. Při zpáteční cestě byl autobus provoněný čerstvě upečenými bochánky chleba. Druháci se zase pochlubili vlastnoručně vyrobenými „kouzelnými“ kuličkami z ovčí vlny. Děti se již teď velmi těší na další návštěvu Toulcova dvora, kterou plánujeme na jaro. Středisko ekologické výchovy v Toulcově dvoře nabízí bohatý výběr programů pro školy, školky i veřejnost (www.toulcuvdvur.cz).

V listopadu děti z druhé a třetí třídy navštívily Planetárium v Praze. S velkým zaujetím shlédly pořad „Raketou do vesmíru“. Nejen chlapci, ale i děvčata byla nadšena projekcemi noční oblohy a vesmírných těles na 15m vysoké kupoli planetária.

Jednou za měsíc nabízí mateřská školka divadelní představení i pro mladší školní děti. Prvňáčci i druháčci s velkou oblibou „divadélka“ v mateřské školce navštěvují. A protože pěkných klasických i hudebních pohádek není nikdy dost, všichni se těší na další zajímavá představení.

V polovině měsíce října oslavily děti ze druhé třídy spolu s rodiči první narozeniny jejich stromu – lípy. V loňském roce stromek společně zasadili v areálu školy a děti se o něj celý rok pečlivě staraly. Letos se druháčci se svými rodiči opět ve škole sešli a společně strávili příjemné sobotní dopoledne. Tatínkové pomohli dětem s výrobou papírových draků a maminky odměňovaly děti za splněné „dračí“úkoly. Protože bylo pěkné slunečné počasí, mohly děti své draky vzápětí vyzkoušet. A někteří draci skutečně létali!

Až mi bude 25, tak budu …

Jak budu vypadat ve dvaceti pěti letech ? Čím se budu zabývat, co mne bude zajímat ?

Takovými to a podobnými otázkami se zabývali naši žáci při vyhlášení výtvarné mezitřídní soutěže 1. stupně. Téma soutěže znělo „Až mi bude 25, tak budu …“.

Zda si naše děti věděly se zadaným úkolem rady ? Přijďte se přesvědčit sami do pavilonu C naší základní školy. Najdete zde v prostorách chodeb vystaveny práce všech tříd a na čestném místě v přízemí uvidíte vítězné práce všech tří věkových kategorií.

I.kategorie 6 - 7 let :

sokolník Martin Bezanyi obsadil 1. místo
fotbalista Adam Kmenta si doběhl pro 2. místo
sestřička Tereza Zajícová si vysloužila 3. místo

II.kategorie 8 –9 let :

záchranářka Adéla Kubíčková si doletěla pro 1. místo
veterinářka Adéla Poživilová získala 2. místo
cvičitelka v cirkuse Pavla Seyfriedová se vybičovala na 3.místo

III.kategorie 10 –11 let :

pilot Martin Švec si vyletěl na 1. místo
advokátka Karolína Lukášová si obhájila 2. místo
punk rock. zpěvák Lukáš Beneš si vyzpíval 3. místo

Nechť se představy dětí vyplní a motivují je k ještě pilnější práci ve školních lavicích.Výsledky sběrové soutěže za měsíc září


Za poskytnuté informace děkuji paní učitelce Staňkové, Rychlé, Knorové a Rauschové.Alena Dočkalová


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus