Říjen 2004

Co se zajímavého šustlo v naší škole na konci minulého školního roku a v září 2004

Dobrý  a krásný podzimní den,

hlásím se vám po dlouhých dvouměsíčních prázdninách a prvním měsíci ve školním roce 2004/2005, abych opět mohla vás, čtenáře Klecanského zpravodaje, informovat o tom, co se přihodilo a uskutečnilo v naší základní škole. Jsme velice potěšena, že se prostřednictvím mě a klecanského měsíčníku můžete dozvědět, co zajímavého prožily a vytvořily naše děti a kantoři. Současně mě však mrzí, že jsem se v zářijovém čísle dočetla, že o Základní škole v Klecanech není nikde „ani vidu ani slechu“. Píši příspěvky do Zpravodaje již od minulého školního roku a je mi líto, že zůstaly pro některé čtenáře bez povšimnutí. Ale pro zvědavce mám i teď mnoho zajímavých zpráv o dění ve škole za měsíc září a dokonce i jednu důležitou informaci, které si přes prázdniny odpočinula, abyste se o ní mohli dovědět až dnes…

Adoptovaná zvířátka

Na konci minulého školního roku se tehdejší třída 6.A pod dohledem pí.uč. Bláhové ujala organizace sbírky na pomoc a adopci zvířátek v ZOO Praha. A byli opravdu úspěšní. Od svých spolužáků, učitelů a vychovatelů se jim podařilo vybrat celkem 4050 Kč. Nelze opomenout také přispění ze strany rodičů během Sportovní akademie konané v ZŠ v závěru školního roku. Získaná částka tvořila dalších 1870 Kč. Za tuto pomoc všem dětem i dospělým velice děkujeme, obzvlášť těm, kteří neváhali přispět i vícekrát.
Šesťáci se svou třídní  paní učitelkou předali vybrané peníze osobně v pražské ZOO, a tak se stali adoptivními rodiči TUČNÁKA HUMBOLTOVA  a  ŽELVY SKALNÍ. A odměnou pro všechny děti jsou 4  volné vstupenky, uložené v kanceláři školy, které je možné si zapůjčit, pokud se rozhodnou své adoptivní děti v průběhu roku navštívit.

Sbíráme a sbíráme…

… starý papír, noviny a časopisy a víčka od plastových lahví. A že se nám toho ve škole už hromadí. Ale to vůbec nevadí. Každý měsíc nám totiž vše co nasbíráme, odvezou sběrné suroviny. Víčka se následně zpracují a jednou si na nich budou hrát děti v podobě prolézaček a skluzavek na dětských hřištích. Na prvním i druhém stupni se děti předhánějí, kdo od svých blízkých a známých získá co největší počet a přinese jej do školy. Třídy mezi sebou soutěží a na nejúspěšnější čeká každý měsíc náležitá odměna. Sběr bude probíhat po celý školní rok, a tak můžete i vy přispět, pokud máte v rodině ratolesti navštěvující naši školu.

Klecany – moje město

V souvislosti s Havelským posvícením, které se konalo v Klecanech  v sobotu 16. října 2004, proběhl na druhém a prvním stupni literární a výtvarný projekt zaměřený na to, jak si děti  město Klecany představují a jaké by ho chtěly mít . Obzvlášť vydařené byly práce žáků ze 7.A, kteří vytvořily 3D makety Klecan podle svých představ. Nejednou se tak člověk ocitl místo v malebném středočeském městečku mezi Indiány v prériích či na Severním pólu obklopen iglú. Některé práce byly vystaveny v prostorách městského úřadu.

Barevný týden

V první říjnovém týdnu proběhla na prvním stupni ZŠ soutěž v barevném odívání. Na každý den byla určena jedna popř. dvě barvy oděvu. Celý týden se tak po chodbách školy pohybovaly modré, červené, hnědé, bílo – žluté a oranžově – zelené postavičky dětí i učitelů. S některými barvami jako například s modrou nebyly problémy. Ale sehnat všechny části oděvu například v oranžové a zelené to už byla pěkná dřina. Učitelé tak často zjistili, v čem jejich žáčci usínají ve svých postýlkách. Někteří byli opravdu nápadití. Ostatně, jestli budete mít cestu do školy, můžete se na vlastní oči přesvědčit, pokud si prohlédnete fotografie vystavené v pavilonu E v prvním patře v prostorách před ředitelnou.

Týdenní  zápolení bylo zakončeno vyhodnocením tří nejlepších tříd. Na prvním místě se umístili žáci II.A (pí.uč. Vulterinová), na druhém místě žáci IV.A (pí.uč. Šiklová) a na třetím místě žáci I.A (pí.uč. Knorová). Na tyto třídy čekala sladká odměna a diplomy.

Myslíme si, že se soutěž vydařila a děti bavila, a tak splnila účel, jaký měla. Zpříjemnit si pobyt ve škole, podpořit práci třídního kolektivu a estetické cítění žáků i kantorů.

                                                                                    Vyučující prvního stupně

 

Školní akce za měsíc září a říjen:

20.9.2004 shlédli žáci I. a II. ročníku spolu s mateřskou školou představení O Budulínkovi. Divadélko se uskutečnilo v budově MŠ a dětem se velmi líbilo, což potvrdily velkým potleskem na konci představení.

22.9.2004 uskutečnili žáci II. a IV. ročníku spolu se svými třídními učitelkami pí.uč Vulterinovou, pí.uč. Šiklovou a pí. vychovatelkou Frenclovou podzimní procházku spojenou s návštěvou Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, kde probíhala výstava historických kočárků. I přes nepříznivé počasí a několikeré nasazování pláštěnek se výlet vydařil. Při prohlídce muzea si žáci mohli ve výtvarné dílně vyrobit svůj papírový kočárek. To ocenila nejen děvčata. Kupodivu se zapojili i chlapci. Výstava byla velice pěkná. Výklad paní průvodkyně byl přizpůsoben věku dětí. Během zpáteční cesty děti sbíraly různé přírodniny (listy, kaštany, jeřabiny, šípky) a ty použily na výzdobu školy. Paní učitelka Vulterinová doporučuje vřele výstavu všem, kdo se rádi vrací do dětských let.

23.9.2004 pronikly do světa Alenky v kraji divů žáci z  5.A, 5.B a 6.A spolu s pí.uč. Staňkovou a Štembergovou a p.uč. Moravcem. Představení v divadle Komedie se jim velice líbilo.  Především dívkám, které si sebou odnesly autogramy svých oblíbených herců.

 

V listopadovém čísle se na vás opět těší

                                                                                                        Alena Dočkalová

 


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus