Říjen 2005

Co se šustlo v naší škole během prvního měsíce nového školního roku (září 2005) 

Po dlouhých, krásných a odpočinkových dvouměsíčních prázdninách mám pro čtenáře Zpravodaje opět několik informací o tom, co se dělo v klecanské základní škole během měsíce září. Největší událostí nejen pro naši školu ale zajisté i pro příbuzné a kamarády bylo přivítání nových žáčků první třídy…

První školní den našich prvňáčků

V devět hodin ráno prvního školního dne se v areálu Základní školy Klecany objevilo nemalé množství nových tvářiček. Krásně ustrojeni, s veselou náladou a sem tam s kapkou nervozity kráčeli do školní družiny malí školáčci se svými rodiči, sourozenci prarodiči a dalšími příbuznými.

1. září roku 2005 se pro ně stalo tím důležitým dnem, kdy se jejich bezstarostné chvíle začnou plnit mnoha novými povinnostmi. V pavilonu B už na ně čekala milá třídní paní učitelka Kateřina Rychlá spolu s paní ředitelkou, paní zástupkyní a paními družinářkami. Mezi ostatní školáky se prvňáčci zařadili veselým přivítáním, které doprovázelo představením jednotlivých žáků 1.A. Za svou odvahu dostal každý z nich příjemné dárečky. Ale největší překvapení na ně čekalo v jejich nové třídě, kam si je po uvítání odvedla paní učitelka. Přivítala je krásně rekonstruovaná a novým nábytkem vybavená budoucí kmenová třída 1.A.          

Pedagogové prvního stupně ZŠ a MŠ Klecany tímto děkují zřizovateli školy, MěÚ Klecany, za nové a velice pěkné vybavení učebny 1. ročníku.
Nová třída se rodičům, prvňáčkům,  učitelům i ostatním žákům velice líbí.
Těšíme se, že v příštím školní roce uvítá další prvňáčky stejně krásná,
nová a moderní učebna.

                                                 Děkují pedagogové prvního stupně ZŠ a MŠ Klecany

Během prvního školního týdne si žáci první třídy prohlédli celou školu. Prošli si ji spolu s paní učitelkou Rychlou. Ukázali si, kam budou chodit cvičit a sportovat, obědvat, a také kde se nachází počítačová učebna. A během celého měsíce září se už naučili mnoho nových věcí … něco přečíst, napsat i spočítat. Přejeme jim mnoho školních úspěchů.

Výlet za kluturou třídy 6.A

V pátek 9. září se vydala třída 6.A se svou třídní paní učitelkou Staňkovou a panem učitelem Rychlým na výstavu F. Buriana, která se konala v Míčovně Pražského hradu. Na místo konání výstavy se žáci se svými učiteli dostali pěšky z Malostranského náměstí. Při cestě Nerudovou ulicí si prohlédli známá domovní znamení. Na výstavě obdivovali fantazii a široký záběr pana Buriana, který maloval nejen vývoj pravěkých zvířat a prvních typů lidí, ale ilustroval také množství knih a portrétoval své přátele a známé.

Od září opět začínáme se sběrem starého papíru, plastových víček a plechovek od nápojů. A zapojujeme se znovu do soutěře středočeských sběrných surovin.

                                                                                                               Alena Dočkalová

Za poskytnuté informace k tomuto příspěvku děkují pí.uč Vulterinové a Staňkové.


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus