Říjen 2007

Co se šustlo v naší škole v září 2007

Poděkování

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Klecany děkují touto cestou zastupitelům města Klecany, starostovi p. Kurhajcovi, p. Němečkovi za uvolněné finanční prostředky na rekonstrukci vnitřních prostor pavilonu F i na nutné opravy ostatních pavilonů. Zároveň chceme poděkovat za rekonstrukci a nové vybavení celého pavilonu MŠ (bývalé ubytovny), který dnes již slouží 25 dětem nového oddělení Ježek. Díky představitelům města mají i letošní prvňáčci hezky vymalované a novým nábytkem vybavené třídy. Pánům Kurhajcovi a Němečkovi děkujeme za jejich osobní iniciativu a odborný dohled nad probíhajícími pracemi. Zároveň děkujeme také všem pracovníkům dělnických profesí i brigádníkům, díky nimž byly všechny práce dokončeny včas a začátek školního roku nebyl nijak narušen.

Oznámení
- Ředitelství ZŠ a MŠ Klecany oznamuje, že odpolední provoz školní družiny bude od 10. září prodloužen do 17 hodin.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Dagmar Rauschová

Návštěva planetária třídou 6.A

17. září 2007 jsme navštívili v rámci výuky zeměpisu Hvězdárnu a planetárium hlavního města Prahy. Již osvědčený program o pohybech Země nám umožnil nasednout do kosmické lodi a podívat se pěkně z dálky, že je naše planeta velmi pěkná na pohled, skutečně kulatá, opravdu se otáčí kolem své osy a obíhá kolem Slunce. Nádherný zářijový den nám dovolil prozkoumat i Královskou oboru, kde jsme objevili spoustu zajímavostí, které bychom bez vyučujícího přírodopisu snadno přehlédli.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Věra Štembergová


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus