Kontaktní informace
Základní škola a Mateřská škola
Klecany 375
250 67 Klecany

Ředitel školy:
Mgr. Vladimír Lacina
e-mail: lacina@zsms.klecany.cz
mob.: 773 482 483

tel., fax: 284 892 914
fax: 284 892 914
kancelář mob.: 773 482 484
e-mail: zsklecany@klecany.cz

Školní jídelna:
tel.: 284 892 915
email: jidelna@klecany.cz

Mateřská škola:
tel.: 284 890 631
e-mail: msklecany@klecany.cz

Školská rada:
email: skolskarada@klecany.cz

Rozhodnutí o přerušení správního řízení

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

obdržíte, nebo jste již obdrželi, dopis s oznámením o přerušení správního řízení, které bylo zdůvodněno takto:

Pro rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na ZŠ a MŠ Klecany, okres Praha-východ k 1. 9. 2017 jsou potřebné údaje o počtech žáků, které budou navštěvovat ZŠ a MŠ Klecany, okres Praha-východ ve školním roce 2017/2018 a dostatek volné kapacity základní školy, jejímž provozovatelem je Základní škola a Mateřská škola Klecany, okres Praha-východ. Tyto počty se řídí počtem odcházejících žáků po ukončení povinné školní docházky, počtem žadatelů o zápis do 1. tříd, počtem odkladů školní docházky a stanovenou kapacitou základní školy.

Protože současná kapacita základní školy nepostačuje, je nutné vyčkat na rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o jejím navýšení. Z tohoto důvodu se řízení přerušuje.

K letošnímu zápisu přišlo více dětí s trvalým bydlištěm ve společném školském obvodu, než jsme podle dostupných údajů z matrik očekávali. Počet uchazečů je tak velký, že přesahuje současnou kapacitu školy. Abychom mohli všechny spádové děti přijmout, žádá Rada Města Klecany jako zřizovatel školy o navýšení kapacity. Protože tento administrativní proces bude nějakou dobu trvat a škola by nemohla v zákonné lhůtě 30 dní o žádostech o přijetí rozhodnout, jsme nuceni správní řízení přerušit. Oznámení o přerušení není oznámením o nepřijetí. Hned, jak Krajský úřad Středočeského kraje kapacitu školy navýší, škola bude moci vyvěsit výsledky zápisu do 1. tříd. Nikdo s trvalým bydlištěm ve společném školském obvodu se nemusí bát, že by nebyl přijat.


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus