Školení pro rodiče - Bezpečně na internetu


 

Vážení rodiče, 

 připomínáme konání programu "Bezpečně na internetu", který proběhne 25. 5  v 16:00. v učebně ZŠ a MŠ Klecany. Stále jsou volná místa, a můžete se tak přihlásit na emailu: bendova@zsms.klecany.cz 

 

Cílem programu je seznámit rodiče s riziky virtuální komunikace a podpořit je v preventivním a výchovném působení, aby se jejich děti nestaly oběťmi či pachateli trestné činnosti a rizikového chování.
Obsah - témata:
- charakteristika rizikových jevů
- kyberšikana a její řešení
- kyberstalking
- další rizika a jejich trestně právní souvislosti
- prevence on-line patologie
- bezpečná komunikace a ochrana soukromí
- technické nástroje ochrany
- desatero začínajícího surfaře
 
Program je na objednávku škol zdarma, Středočeský kraj obdržel na realizaci tohoto projektu státní účelovou dotaci od MV ČR.

 

Mgr. Bronislava Bendová 

E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus