Soutěže a olympiády

50. ročník Biologické olympiády

Biologická olympiáda má jubileum - 50. ročník. Školní kolo proběhne ve středu 10. února 2016 v učebně přírodopisu. Zájemci získejte informace pro soutěžící školního kola

57. ročník Fyzikální olympiády 

I v tomto školním roce mají žáci možnost zapojit se do řešení úloh fyzikální olympiády.

Kategorie E je určena žákům 9. tříd, kategorie F je určena žákům 8. tříd základních škol a jim věkově odpovídajícím žákům tříd nižšího gymnázia.

Domácí kolo kategorie E a F je třeba vypracovat a odevzdat do 9.3.2016.

Pro obě kategorie E a F je v domácím kole zadáno společně více úloh, z nichž učitel fyziky vybere a vyznačí sedm úloh pro každou kategorii podle učiva, které bude na vaší škole probráno do konce března.

Zadání všech úloh domácího kola kategorie E a F si můžete stáhnout ve formátu pdf na http://fyzikalniolympiada.cz/archiv/57/fo57ef1_z.pdf. 

Archimediáda 2016 – kategorie G fyzikální olympiády  je určena žákům 7. tříd ZŠ.

Domácí kolo kategorie G je třeba vypracovat a odevzdat do 6.5.2016.

Zadání všech úloh domácího kola kategorie G si můžete stáhnout ve formátu pdf
na 
http://fyzikalniolympiada.cz/archiv/57/fo57g1_z.pdf. 

Soutěže a olympiády jsou skvělou příležitostí

pro rozvoj osobnosti žáků, kteří se hlouběji zajímají o určité školní předměty a kteří jsou odhodláni věnovat přípravě nemalou část svého volného času. Rozhodně se to vyplatí. Vědomosti, které jim přitom uvíznou v hlavě, i nově získané praktické dovednosti jsou vynikajícím odrazovým můstkem pro další studium a úspěšné umístění v soutěži pak nespornou výhodou při přijímacím řízení na střední školy. Toho všeho jsou si učitelé i rodiče dostatečně vědomi, a proto již řadu let účast našich žáků v soutěžích a olympiádách podporují.

Žáci naší školy se tradičně účastní matematických soutěží, jako je Pythagoriáda, Matematický klokan a Matematická olympiáda, soutěže v anglickém jazyce, chemické soutěže pro žáky 9. tříd, Biologické olympiády, Přírodovědného klokana, dějepisné olympiády a olympiády v českém jazyce. V minulosti se žáci účastnili i pěveckých soutěží Karlovarský skřivánek a Nota D. Články o uplynulých akcích tohoto typu obsahuje rubrika Archiv soutěží.


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus