Kontaktní informace
Základní škola a Mateřská škola
Klecany 375
250 67 Klecany

Ředitel školy:
Mgr. Vladimír Lacina
e-mail: lacina@zsms.klecany.cz
mob.: 773 482 483

tel., fax: 284 892 914
fax: 284 892 914
kancelář mob.: 773 482 484
e-mail: zsklecany@klecany.cz

Školní jídelna:
tel.: 284 892 915
email: jidelna@klecany.cz

Mateřská škola:
tel.: 284 890 631
e-mail: msklecany@klecany.cz

Školská rada:
email: skolskarada@klecany.cz

Učíme se o sovách

Letošní jaro nás při vyučování provázejí sovy, kam se jen podíváte. A nejenom v naší třídě, ve všech ročnících se žáci se svými učiteli pustili do sbírání poznatků a našich sovách. O sovách si povídají při českém jazyce, seznamují se s odbornou  literaturou, při ICT se učí vyhledávat informace o sovách na internetu. V prvouce se děti seznamují se zákonitostmi živočišné říše, sovy nevyjímaje. A o výtvarné výchově se zapojili do celoškolní soutěže "Portréty našich sov", která byla vyhlášena právě pro letošní jaro a bude vrcholit v polovině května. V polovině května se také uskuteční druhý ročník "Pochodu za sovičkou", ve kterém děti uplatní své znalosti a vědomosti právě o našich sovách. Jak? To se nechte zatím překvapit.

Děti se s velkým odhodláním pustily do zpracovávání referátů o sovách. Zpracovat opravdový referát je pro ně věc nová a nevyzkoušená. Každé z nich si musí nejprve referát "zkusit napsat", poučit se z chyb a nedostatků, aby ten příští byl zase o něco lepší. Není snadné si kvalitní a pravdivé informace pro referát vyhledat a ještě těžší je si vyhledané informace dobře utřídit. Vybrat to podstatné není pro každého samozřejmostí. Pomoc, rada a trpělivost dospělého je tu velmi potřebná. Výsledný dojem z díla jistě podtrhne jeho upravenost. Estetická stránka díla nesmí být opomíjena.

Aby se dětem lépe tvořilo, sepsali jsme si osnovu referátu do několika bodů:

1. Název druhu sovy (i latinský)
2. Výskyt, biotop
3. Popis sovy, vzhled
4. Způsob hnízdění
5. Potrava
6. Zajímavosti
7. Fotografie, kresba
8. Použitá literatura
9. Datum vypracování
10. Podpis autora referátu (jméno, příjmení, třída)

Děti se učí samostatně vyjadřovat, samostatně tvořit věty a logicky je k sobě řadit. Není proto na místě, aby v referátu používaly celé odstavce zkopírované z internetových stránek, které obsahují věty a slova, kterým děti ještě nemohou rozumět. Každá věta v referátu by měla být  "jejich".

Velice pěkně se povedl první referát Péťovi:

Sýček obecný (Athene noctua)
Sýček žije v zahradách, v parcích, v sadech a v alejích. Hnízdí ve starých stromech nebo ve zdech starých domů.
Je to malá sova s rozpětím křídel asi 50cm a váží 140g. Má žluté oči a bílé skvrny na hnědých zádech.
Hnízda si nestaví, vajíčka klade na dno dutiny. Samička sedí na 4-5 vejcích 28 dní. Samec jí nosí potravu. Mláďata opouštějí dutinu po 4-5 týdnech.
Živí se drobnými ptáky a hmyzem.
Je to velmi užitečný pták, protože loví škůdce -myši a hraboše.

                              

Doufám, že v závěru našeho "sovího jara" budou naše děti o něco bohatší. Bohatší o zdravý vztah k živým tvorům, jako jsou právě "neviditelné" sovy, ke zvířatům, která tu stále ještě s námi, ale často spíše vedle nás, žijí. Snad právě naše děti jim vytvoří lepší podmínky k životu, než tak dnes činí většina z nás dospělých.

 


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus