Únor 2006

Co se šustlo v naší škole v lednu 2006


Po vánočních prázdninách jsme se všichni opět sešli ve zdraví ve školních třídách a chystali se na nové školní i mimoškolní aktivity v novém roce 2006. A co nás především v lednu čekalo, bylo blížící se uzavírání prvního pololetí školního roku 2005/2006. Přes všechen shon kolem pololetních písemek  a zkoušení zbyl přesto vyučujícím i žákům čas na další zábavné i naučné činnosti. V polovině ledna se uskutečnila soutěž v angličtině na druhém stupni, 26.ledna proběhl den otevřených dveří pro rodiče a jejich budoucí prvňáčky a na konci měsíce vyjely 9. třídy na ekologickou farmu do Toulcova dvora na pěkný program o nakupování výrobků. A na začátek února připravovaly paní učitelky z prvního stupně usilovně všechny náležitosti pro zápis do první třídy. Proto zde přikládáme i pozvánku.

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Koncem prvního pololetí, stejně jako v předchozích letech, mají žáci naší základní školy možnost vzájemného porovnání svých dovedností ve školním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce, do níž vstupují dobrovolně, a to ve dvou kategoriích: IA – žáci 6. a 7.roč. a IIA – žáci 8. a 9.roč.

Letošních devět soutěžících prošlo čtyřmi částmi soutěže. Předmětem jedné z nich byl poslech nahrávky, v níž je rodilým mluvčím sdělena předpověď počasí v Evropě, na jejímž základě bylo třeba vyplnit chybějící informace v tištěném textu.

Těžištěm soutěže však byla středa 18.1.2006, kdy žáci samostatně vystupovali před porotu učitelů angličtiny Věry Štembergové a Ivana Rychlého. Nejprve se měli krátce představit. Pak následoval monolog na vylosované téma ze seznamu, který byl zadán k domácí přípravě dostatečně včas a který se týkal školy, rodiny, zájmů, cestování, města, kultury, nákupů a obchodů, jídla a restaurace, počasí, oblékání a módy, denního programu, zdraví a nemoci. Z těchto témat vycházela i závěrečná část, v níž žáci museli pohotově reagovat  a bez přípravy řešit vylosovanou jazykovou situaci jako např. popis cesty z Klecan do Prahy, přivítání hosta, rady zahraničnímu studentovi, nákup v obchodě apod. Na tomto místě chceme poděkovat vysokoškolskému studentovi panu Milanu Štembergovi, který nám věnoval svůj čas a skvělým způsobem se zhostil role partnera soutěžících v této náročné disciplíně.

Svoji životní premiéru v mladší kategorii IA zvládly odvážně a slušně Soňa Herdová (7.A) na 1.místě a Lucie Hyklová (6.A) na 2.místě. Ve starší kategorii IIA stanuly zkušené a pohotové soutěžící Hedvika Gregorová (9.A) na 1.místě, Martina Vovsová (8.A) na 2.místě a Anna Semíková (9.B) na 3.místě.

Účast ve vyšším kole konverzační soutěže porota doporučila Soně Herdové, Hedvice Gregorové a Martině Vovsové.

Děkujeme všem soutěžícím za účast ve školním kole a blahopřejeme k dosažené úrovni dovedností při komunikaci v anglickém jazyce. Vážíme si těch z vás, kteří jste věnovali domácí přípravě mnoho volného času, oceňujeme vaši pohotovost a obratnost v jazykových situacích a doufáme, že po nalezené cestičce ke studiu cizího jazyka se budete ubírat stále dál.

                                    Zapsal Ivan Rychlý
 

Co je doma, to se počítá

Každý z nás nakupuje v obchodech výrobky ke každodenní spotřebě. Ne vždy si však uvědomujeme, jaké zboží vlastně nakupujeme. V Toulcově dvoře v Hostivaři připravují pro děti a žáky ZŠ velmi pěkné programy zaměřené na uvědomování si a řešení ekologických problémů. Akce „Co je doma, to se počítá“ se orientovala na myšlenku, jak si lidé mohou zvolit, které výrobky budou nakupovat s ohledem na vyčerpání neobnovitelných zdrojů a poškozování životního prostředí. Žáci devátých tříd naší školy si tak mohli vyzkoušet sestavit žebříček výrobků podle jejich životnosti, účelovosti, využitelnosti a likvidace. Naučili se poznávat jednotlivé značky na obalech zboží, které jim mohou napomoci při orientaci v možnosti recyklace těchto výrobků a třídění odpadů. Dopoledne 23. 1. a 24. 1. strávila 9.A a 9.B nejen s výchovným programem ale i s několika zábavnými hrami. Součástí akce byla také prohlídka ekofarmy i s jejími zvířecími obyvateli a nákup v obchodě s biovýrobky. Velmi příjemný byl pozitivní přístup místních zaměstnanců a lektora. Farma je běžně přístupná i pro veřejnost každý den od 8 do 18 hodin a to bezplatně.

 

                Alena Dočkalová


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus