Únor 2007

Leden v MŠ

V tomto měsíci se nejčastěji skloňuje slovo škola. Budoucí školáčky totiž čeká zápis do ZŠ. Ještě předtím si budou moci vyzkoušet roli žáků při návštěvě první a druhé třídy. V souvislosti s přípravou na budoucí školní docházku se hovoří o tzv. školní zralosti. Co tento pojem znamená? Zabýval se jím již J.A. Komenský ve svém díle Velká didaktika.

Školní zralost je charakterizována jako stav dítěte, který zahrnuje jeho zdravotní, psychickou i sociální způsobilost začít školní docházku a zvládnout požadavky školní výuky. Jedná se o výsledek biologického zrání nervového systému a celé dosavadní zkušenosti dítěte. K určení školní zralosti je zapotřebí dosažení určitě úrovně řeči, myšlenkových operací, pozornosti, soustředěnosti i sociálních dovedností. Hlavním kritériem pro vstup do první třídy ZŠ je věk dítěte. Většina dětí, které dovrší šestý rok života před zahájením školní docházky, je schopná bez větších problémů přijmout roli školáka.

V případě, že dítě po dosažení šesti let není fyzicky, psychicky a sociálně přiměřeně zralé a připravené, může být vzdělávací povinnost o jeden rok odložena. O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel ZŠ na základě žádosti rodičů a na podkladě odborného posouzení pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře.

Rozhodnutí o zahájení či odkladu školní docházky je velmi závažným krokem v životě dítěte. Snahou některých rodičů je prodloužit dětství odkladem školní docházky, ale tím se může propásnout ten správný okamžik, kdy je dítě „nastartováno“ na vstup do školy. Nebo naopak pro některé rodiče je zařazení dítěte do školy potvrzením jeho normality, a tak se brání případnému psychologickému vyšetření.

Co by tedy měl zvládnout předškolák?

- dokáže se soustředit a umí projevit zájem o konkrétní činnost
- umí se sám obléknout včetně zapínání knoflíků a zavazování tkaniček
- umí udržet rovnováhu a nečiní mu problémy poskakovat střídavě na jedné a druhé noze
- senzomotorické dovednosti má na takové úrovni, že zvládne navlékat korálky i stříhat nůžkami
- zná své úplné jméno a adresu
- rozeznává barvy a umí je pojmenovat
- dobře artikuluje a umí plynule vytvářet věty
- umí plynule několika větami sdělit vlastní zážitek či krátký příběh
- je schopen soustředit se a naslouchat vyprávění
- je schopen vlastními slovy reprodukovat stručný příběh
- rád se zapojuje do společenských her a je schopen respektovat daná pravidla
- zná několik písniček, říkanek a básniček
Čerpáno z Informatoria č.1,2/2004
A nyní z jiného soudku
Provedli jsme anketu mezi 5 a 6 ti letými dětmi a zeptali jsme se:
„Proč myslíte, že paní Zima ještě nepřišla?“
- Paní Zima měla špatný sen, z kterého se nemůže vzpamatovat. Andrejka
- Ztratila se, když hledala zásoby sněhu a už nenašla cestu zpátky. Vojtíšek
- Nenařídila si budík a zaspala. Sárka
- Zadívala se na televizi a zapomněla, že má vládnout. Kryštof
- Někdo, kdo nemá rád zimu, ji zavřel a vzal jí kouzelnou hůlku, aby bylo stále teplo. Lambrinka
- Je nemocná a nemá sílu vládnout. Sofulka
- Odjela vládnout někam jinam. Lucka


Zápis do MŠ proběhne 28.3. 2007 v MŠ, podrobnosti v příštím vydání.


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus