Únor 2008

Co se šustlo v naší škole v lednu 2008

Třídí vaše třída?
První pondělí po vánočních prázdninách se VII.A společně s paní učitelkami Rauschovou a Pechovou vydala do Terezy. Z našich zpráviček už víte, že Tereza je sdružení, které se zabývá ekologickými projekty a naukovými programy. Nás zajímal program: „Třídí vaše třída?“ Celým dopolednem nás provázela sympatická slečna Monika. Při hrách, soutěžích a odborném povídání jsme se naučili lépe třídit odpad a pochopili jsme, že ještě lepší než odpad správně třídit, je ho vůbec zbytečně nevytvářet. Vždyť na nákup se dá jít s vlastní taškou a nedávat jej do igelitky, některé nápoje se dají koupit ve vratných obalech, které se při výrobě opět naplní, a spousta dalších věcí se dá ještě k něčemu použít, než je jen odložit do správného kontejneru.

Oni a my
V pondělí 21.1., o týden později než 7.A, navštívila sdružení Tereza také třída 9.A s paní učitelkou Dočkalovou a opět i paní učitelkou Rauschovou. Program, kterého se zúčastnili, se jmenoval Oni a my. Název prozrazuje, že byl tématicky zaměřen na lidi
a jejich soužití. Deváťáci diskutovali nad otázkami rozdílného náboženského vyznání a způsobu života obyvatel naší planety. Uvažovali nad tím, jestli jsou lidé, kteří nežijí v civilizovaném světě a vyspělých zemích šťastní a spokojení. Pomocí dalších aktivit se dostali k tématu národnostních menšin v České republice. Lektor, který program vedl, se snažil lépe žákům osvětlit pojmy předsudek a azyl a navodit představu o tom, jak se někdy chovají Češi k lidem jiné národnosti a také naopak , když vyjedou do ciziny. Program byl ukončen zajímavou hrou, kdy část žáků hrálo roli úředníků a část emigrantů do České republiky. Na vlastní kůži si tak mohli vyzkoušet, jak náročné je získat v naší republice povolení k pobytu, pojištění či pracovní povolení, které překážky musejí přistěhovalci překonávat a jaká úskalí je při tom potkávají. Program byl velmi zajímavý a zpracovával aktuální problematiku z našeho každodenního života.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Alena Dočkalová

Škola v Klecanech

V loňském roce oslavila naše obec 500 let od prvního jmenování městem. Při této příležitosti si jistě uvědomíme důležitou úlohu školy v tomto místě. Škola byla hlavním a dlouho jediným kulturním zařízením malého města. Zároveň si uvědomíme, že
t.r. nová škola, postavená na sídlišti a otevřená na podzim r. 1967, již slouží vlasti celých 40 let.

K její poctě se poohlédneme trochu dozadu, do historie školy v Klecanech. Dne 6. 12. 1774 byl vydán „všeobecný řád školní“, který stanoví povinnou školní docházku na šest až sedm let. Tím byl odstartován císařovou Marií Terezií závazek státu k péči o vzdělání lidu v českých zemích.

Do vývoje školství zasahovaly události politické, hospodářské, společenské. Dne 24. dubna 1879 u příležitosti 25-tého výročí svatby císaře Fr. Josefa a císařovny Alžběty byly po církevních obřadech zasazeny t.r. stromky císařské - dva před školou, dva před zámkem, dva u schodů před kostelem. 8. června téhož roku byl slavnostně posvěcen školní prapor. Byl věnován příznivci
školních dětí, též na oslavu stříbrné císařské svatby. Dobové záznamy sdělují, že byl z kvalitního hedvábí, červenobílý s obrazy anděla a slavných slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na druhé straně.

Roku 1880 byla provedena velká oprava a výzdoba místního kostela a při té příležitosti byly uloženy do jeho báně na památku mince, časopisy a pamětní listina, na níž byli podepsáni kromě četných úředních osob též oba toho roku mladší učitelové a řídící
učitel Jiří Vlk. Začátkem srpna roku 1880 byla rozšířena zdejší školní budova o jedno poschodí, kde byla zřízena ještě jedna (čtvrtá) třída ke škole dosud trojtřídní.

19. 9. t.r. byla rozšířená škola posvěcena. 20.6. 1884 zemřel zdejší kaplan V. B. Třebízský, který na klecanské škole vyučoval. Roku 1887 byla zřízena poboční první třída aniž byly učiněny patřičné stavební úpravy, takže prostor je nadále málo vyhovující. O svou vlastní školu usilovaly Vodochody, ale ještě jim nebyla povolena.

Roku 1889 vypukl v Klecanech spor o postavení druhého pomníku V.B.T., když Myslbekův „Ukřižovaný“ již stál blíže kostela. Je výsledkem práce družstva českých literátů, ale nestačí místnímu klecanskému spolku „Třebízský“, který chce pomník nový. Ve sporu jde též o chudou klecanskou školní mládež, která by mohla být podporována z „Nadace Třebízského“, kdyby byla zřízena ze sebraných peněz místo pomníku. Spor byl ukončen 24. 7. 1889 položením základního kamene druhému pomníku ve stráni pod kostelem. V září po svátku svatého Václava byla vysvěcena nová škola ve Veltěži - dvoutřídní, aby ulevila škole v Klecanech, která potřebovala rozšířit o dvě řádné místnosti pro obě oddělení 5. třídy.

Roku 1904 odešel do výslužby řídící učitel a regenschori pan Jiří Vlk. Byl po 40 let pokračovatelem svého otce i děda v této funkci. Nový řídící převzal školu i chor, ale pěstování hudby a zpěvu v kostele ve Zdibech bylo svěřeno řediteli veltěžskému. Roku 1911 byla zřízena nová jednotřídní škola v Klíčanech. Roku 1921 byla zřízena expositura (pobočka) na Brnkách.
Příště podrobnější histrický vývoj obce a školy.

Ze starých obecných kronik vybrala a zapsala Jiřina Koktanová, klecanská učitelka v.v.


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus