Kontaktní informace
Základní škola a Mateřská škola
Klecany 375
250 67 Klecany

Ředitel školy:
Mgr. Vladimír Lacina
e-mail: lacina@zsms.klecany.cz
mob.: 773 482 483

tel., fax: 284 892 914
fax: 284 892 914
kancelář mob.: 773 482 484
e-mail: zsklecany@klecany.cz

Školní jídelna:
tel.: 284 892 915
email: jidelna@klecany.cz

Mateřská škola:
tel.: 284 890 631
e-mail: msklecany@klecany.cz

Školská rada:
email: skolskarada@klecany.cz

Výlet pendolínem do Olomouce dne 29.4.2014

 

Děti ze třetích tříd se vydaly na školní výlet pendolínem do Olomouce.

Z našeho výletu ( 3.A,B)  - 29.4. do Olomouce           

Olomouc má hned po Praze nejvíce památek a po staletí patřila mezi důležitá sídla českých králů. A jeho nejvýznamnější památka – sloup Nejsvětější Trojice – je zapsána do seznamu UNESCO.  Z pendolína jsme se prošli kolem řeky Moravy, v parku na dětském hřišti jsme posvačili a pak jsme si prohlédli Botanickou zahradu. Na Horním náměstí nás čekal průvodce, který nám pověděl o městě, Orloji a kašnách. Je jich tam spousta, viděli jsme například Ariónovu, Caesarovu, Jupiterovu, Herkulovu, Merkurovu, Neptunovu a kašnu Tritonů. Byli jsme ve Vlastivědném muzeu. Tam jsme prolezli jezevčí norou, poslouchali hlasy ptáků, prohlédli včelí úl a zkusili, jak vidí včely.  Sáhli jsme si na králíky, ovečku a srst mnoha jiných zvířat. Také jsme pozorovali jejich stopy anebo lovili ryby. Dověděli jsme se spoustu zajímavostí. V 11-ti letech žil v Olomouci W. A. Mozart a složil tady symfonii.  Viděli jsme Dóm sv. Václava, který má 100 metrovou věž a byl vysvěcen už v roce 1131. Hned vedle – v Arcidiecézním muzeu – nám ukázali zlatý kočár biskupů, ve sklepení  základy Přemyslovského paláce, klenotnici a taky „krvavou pavlač“. Byl na ní zavražděn král Václav III. a rod Přemyslovců tak vymřel po meči! Z krvavé pavlače jsme se koukali na klášter Hradisko a Svatý Kopeček. Vše jsme si zakreslovali do plánku. Nakonec jsme ještě v erbovním sále dostali úkol na zpáteční cestu – vymyslet svůj vlastní erb. V Olomouci se nám moc líbilo.                                               

 Jorik , Monika, Doležel          

           

                                         
                                                             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus