Kontaktní informace
Základní škola a Mateřská škola
Klecany 375
250 67 Klecany

Ředitel školy:
Mgr. Vladimír Lacina
e-mail: lacina@zsms.klecany.cz
mob.: 773 482 483

tel., fax: 284 892 914
fax: 284 892 914
kancelář mob.: 773 482 484
e-mail: zsklecany@klecany.cz

Školní jídelna:
tel.: 284 892 915
email: jidelna@klecany.cz

Mateřská škola:
tel.: 284 890 631
e-mail: msklecany@klecany.cz

Školská rada:
email: skolskarada@klecany.cz

Vyučování ve skupinách

V pondělí 15. listopadu 2010 jsme poprvé pracovali ve skupinách – v hodinách matematiky. 
Nejdříve jsme si vysvětlili princip skupinové práce – naučit se spolupracovat, vzájemně si naslouchat, radit se a pomáhat si. Pak jsme se rozdělili do skupin po 4 nebo 5 žácích a zvolili vedoucího, který bude práci mírně organizovat, ale samozřejmě nebude poroučet. Nato přišlo zadání úkolu. Dostali jsme hromádku 16 příkladů, které jsme pak podle výsledků řadili na list papíru, kde byla v polích čísla 1 až 5. Každý žák ve skupině přečetl příklad, vypočítal a zařadil. Členové skupiny se střídali, dokud nebyly vypočítány všechny příklady. Když jeden počítal, ostatní ale nezaháleli – „počtáře“ při výpočtu kontrolovali. 

Moc mě potěšilo, že se děti vzájemně kontrolovaly, pěkně spolupracovaly a počítání je bavilo. Byla jsem ráda, že i skupiny s rušivými žáky pracovaly klidně. 
A závěr? Děti se ptaly, kdo ve skupině vlastně vyhrál. Vysvětlila jsem jim, že při skupinové práci je vítězem celá skupina – ta, která dokáže hezky spolupracovat. Důkazy o tom naleznete na fotkách zde
 
PS: V této třídě jsem se bála skupinové vyučování zavést. Byla jsem mile překvapena. Dětem se moc líbilo, takže budeme pokračovat i v jiných předmětech. Už se nebojím :-). 
Žáci 1.B a Mgr. Lenka Lindová


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus