Začal nový školní rok

Prázdniny skončily a máme za sebou první dny nového školního roku. Nejvýznamnější událostí prvního školního dne bylo přivítání nových prvňáčků, kterých letos do školy nastoupilo 36. Po úvodních slovech ředitele školy a pana starosty se prvňáčci seznámili se svými třídními učitelkami, které si je poté za doprovodu rodičů odvedly do nově vybavených a vyzdobených tříd.

Škola prošla přes léto určitými změnami, které zpříjemní prostředí žákům i vyučujícím a zkvalitní podmínky pro výuku. Do všech pavilonů a učeben byl rozveden internet a probíhá modernizace počítačového vybavení, aby bylo možné moderní didaktickou techniku využívat v širším měřítkku, než tomu bylo doposud. Stále probíhá rekonstrukce tělocvičny, po jejímž dokončení budou mít všichni k dispozici opravené sociální zázemí včetně sprch v šatnách. Dojde i k výměně oken, které v současné době nebylo možné otvírat, což ztěžovalo cirkulaci vzduchu v tělocvičně.

Věříme, že všechny tyto investice přispějí k tomu, že se žáci budou ve škole cítil ještě lépe a těšíme se na společnou práci v novém školním roce. Všem žákům i vyučujícím v něm přejeme hodně úspěchů!

 
E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus