Kontaktní informace
Základní škola a Mateřská škola
Klecany 375
250 67 Klecany

Ředitel školy:
Mgr. Vladimír Lacina
e-mail: lacina@zsms.klecany.cz
mob.: 773 482 483

tel., fax: 284 892 914
fax: 284 892 914
kancelář mob.: 773 482 484
e-mail: zsklecany@klecany.cz

Školní jídelna:
tel.: 284 892 915
email: jidelna@klecany.cz

Mateřská škola:
tel.: 284 890 631
e-mail: msklecany@klecany.cz

Školská rada:
email: skolskarada@klecany.cz

Záhada záušnice

Není Tereza jako Tereza.

Když se u nás ve škole řekne, že jedeme do Terezy každému se vybaví ten malý domek v Haštalské ulici. My šesťáci jsme, ale byli v Prokopském údolí. Za programem „Záhada záušnice“ jsme se tam vydali s paní učitelkami Pechovou a Staňkovou. Vy víte co je to záušnice? Že by slovanská předchůdkyně dnešních náušnic? Přihořívá! Než jsme tuto záhadu s paní Marií vyřešili, vykřesali jsme si pravým slovanským křesadlem a pazourkem oheň, zjistili jsme co praotec Čech pěstoval, choval a jedl a v čem bydlel. Seřadili jsme se do pochodového šiku a chránili ty slabší z nás. Upředli jsme si vlněnou přízi, utkali čelenku a pak přišly na řadu záušnice. Záušnice jsou totiž staré ozdoby, které si slovanské ženy přišívaly na čelenky za uši, proto záušnice. A kdyby si někdo myslel, že pro nás záušnice přestaly zajímat sotva jsme vystoupili z klecanského autobusu, tak to se mýlí. My jsme si totiž pravé slovanské záušnice sami vyrobili ve školních dílnách. Kdo by je chtěl vidět, ať se za námi přijde podívat při příštím dni Otevřených dveří.

                            

                             

 

                             

 

 

 

 

  
   

 


 

 


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus