Žákovský parlament

Tato instituce má již v naší škole několikaletou tradici, její činnost byla zahájena ve školním roce 2008/2009. Tvoří ji 2 zástupci z pátých tříd a z každé třídy 2. stupně. Zástupci se pravidelně schází a projednávají návrhy spolužáků ke změnám ve škole, možné akce, které by mohli organizovat sami žáci, a dále prezentují myšlenky, nápady a problémy svých spolužáků. Zřízení samosprávy má za cíl posílit zodpovědnost žáků a možnost zapojení žáků do fungování školy a výchovně vzdělávacího procesu. 

 

Činnost parlamentu v minulých letech

Řada věcí se již členům parlamentu podařila prosadit. Částečně také díky němu mají žáci v pavilonu A k dispozici šatní skříňky či nádoby na tříděný odpad. V loňském roce bylo vyhověno dlouholetému požadavku žáků na školní jídelnu, a tak si žáci a učitelé v současné době mohou vybírat ze dvou jídel. V areálu školy nám nově přibyly stožáry na vlajky, informační nástěnka a také stojan na kola. Činnost parlamentu však dosahuje i za hranice areálu. Jelikož má naše škola ve svém znaku sovu, již několikrát parlament zorganizoval sbírku, díky které jsme mohli adoptovat sovu pálenou z pražské ZOO a získat tak 2 volné vstupenky.

Bronislava Bendová


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus