Kontaktní informace
Základní škola a Mateřská škola
Klecany 375
250 67 Klecany

Ředitel školy:
Mgr. Vladimír Lacina
e-mail: lacina@zsms.klecany.cz
mob.: 773 482 483

tel., fax: 284 892 914
fax: 284 892 914
kancelář mob.: 773 482 484
e-mail: zsklecany@klecany.cz

Školní jídelna:
tel.: 284 892 915
email: jidelna@klecany.cz

Mateřská škola:
tel.: 284 890 631
e-mail: msklecany@klecany.cz

Školská rada:
email: skolskarada@klecany.cz

Zápis zeměpis

ROZMÍSTĚNÍ PRŮMYSLU – LOKALIZAČNÍ FAKTORY

 1. Přírodní:

 • Voda

 • Nerostné suroviny

 1. Společensko-hospodářské:

 • Zdroje energie

 • Pracovní síla (množství, kvalifikace, cena)

 • Doprava

 • Spotřebitel

Pro různá prům. odvětví mají různý význam – pro chem. prům. voda (staví se podél řek), pro hutnický prům. suroviny (staví se u ložisek uhlí a žel. rudy), pro elektrotech. prům. prac. síla (v městských aglomeracích)

Roste význam kvalifikace prac. sil a vlivu na ŽP

Díky vlivu lokalizačních faktorů vznikají průmyslové oblasti s vysokou koncentrací průmyslu ale také různým zaměřením

 

PRŮMYSLOVÉ OBLASTI SVĚTA

Koncentrace průmyslu hlavně do městských aglomerací

Světové průmyslové oblasti:

Staré oblasti – v počátcích rozvoj díky zásobám nerostných surovin – dnes přechod k jiným průmyslovým odvětvím (hi-tech, elektronika, …) – restrukturalizace vznik brownfields (opuštěné tovární komplexy)

 1. Severovýchod USA – od pobřeží Atlantiku ke Kanadským jezerům (BosWash)

 2. Západní Evropa – ze střední Anglie přes Benelux, severní Francii, Německo (Porúří, Porýní) až do severní Itálie

 3. Japonské ostrovy – Honšú, Kjúšú (Ósaka, Nagoja, Tokio)

 4. Další velké oblasti

  1. Rusko (od Moskvy k Uralu) a Ukrajina (jihovýchod – Donbas)

  2. Západní pobřeží USA (Kalifornie)

  3. Jihovýchod Austrálie

Nové oblasti – rozvoj v 2.pol.20.st. – nově  industrializované země – levná pracovní síla, orientace na textilní, spotřební průmysl, automobily, elektroniku

 1. Jižní a Jihovýchodní Asie – Indie, Čína, Jižní Korea, Thajsko, Indonésie, Malajsie (asijští tygři)

 2. Latinská Amerika – Mexiko, Brazílie

 


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus